การคำนวณคะแนนเครดิต เพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อ


การคำนวณคะแนนเครดิต เพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อ
 
ในการพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น สถาบันการเงินต่างๆ มักจะมีการคำนวณคะแนนเครดิตเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ข้อมูลรายบุคคลถูกนำส่งเข้ามาเพื่อประกอบการคำนวณจนได้มาเป็นคะแนนรวมของแต่ละท่าน ซึง่อาจจำแนกกลุ่มของข้อมูลเป็นหมวดใหญ่ๆ ตามสัดส่วน เช่น ประวัติการชำระเงิน (35%) จำนวนยอดคงค้าง (30%) เครดิตใหม่ (10%) ระยะเวลาของประวัติทางเครดิต (15%) และประเภทของเครดิตที่ถูกใช้ (10%)

การคำนวณคะแนนเครดิต เพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อการคำนวณคะแนนเครดิต เพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อ

ประวัติการชำระเงิน

 • ข้อมูลการชำระเงินของแต่ละบัญชีที่มีอยู่ในระบบ ไม่ว่าจะเป็น บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน
 • รายงานที่ปรากฎต่อสาธารณะต่างๆ เช่น รายงานบุคคลล้มละลาย คำตัดสินของศาล
 • ระยะเวลาที่เกินกำหนดการชำระเงิน

การคำนวณคะแนนเครดิต เพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อ

จำนวนยอดคงค้าง

 • จำนวนยอดคงค้างรวม
 • จำนวนยอดคงค้างของแต่ละบัญชี
 • จำนวนบัญชีที่มีอยู่ทั้งหมด
 • สัดส่วนของวงเงินที่ใช้ไป เมื่อเทียบกับจำนวนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด

การคำนวณคะแนนเครดิต เพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อ


ระยะเวลาของประวัติทางเครดิต

 • ระยะตั้งแต่เปิดบัญชีโดยรวม
 • ระยะเวลาตั้งแต่เปิดบัญชีโดยแยกเป็นรายบัญชี
 • ระยะเวลาตั้งแต่บัญชีนั้นๆ มีธุรกรรมเกิดขึ้น


การคำนวณคะแนนเครดิต เพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อ

เครดิตใหม่

 • จำนวนบัญชีที่เพิ่งเปิด และสัดส่วนของบัญชีที่เพิ่งเปิดเมื่อเทียบตามประเภทของบัญชี
 • ระยะเวลาตั้งแต่เปิดบัญชี

การคำนวณคะแนนเครดิต เพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อ


ประเภทของเครดิตที่ถูกใช้

จำนวนของแต่ละประเภทบัญชี เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล เป็นต้น
 
โดยสรุปคือ คะแนนเครดิตนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยมากมาย ซึ่งเราสามารถควบคุมมันให้กลายเป็นประโยชน์ต่อข้อมูลทางเครดิตของเราได้ เช่น ประวัติการชำระเงิน สามารถที่จะควบคุมตนเองให้มีการชำระเงินที่ตรงเวลาเพื่อทำให้เกิดประวัติการชำระเงินที่ดี ทำให้มีคะแนนสูง เป็นต้น นอกจากนี้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อนั้นมิได้ดูเพียงแค่คะแนนเครดิตเพียงอย่างเดียว แต่มีการพิจารณาจากข้อมูลในการยื่นกู้อื่นๆ ด้วย เช่น รายได้ อายุงาน หรือมีเงินเดือนประจำ


ย้อนกลับ   

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่