FirstChoice > ฟีเจอร์แนะนำ > เพิ่มวงเงินถาวร

ขอเพิ่มวงเงินถาวรบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

ขอเพิ่มวงเงินถาวร แบบง่ายๆ
แค่ยื่นเอกสารผ่านช่องทางที่สะดวก

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงิน 

เอกสารประกอบการสมัครขออนุมัติเพิ่มวงเงิน

• แบบฟอร์มขออนุมัติเพิ่มวงเงินถาวร และ แบบฟอร์มความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
• เอกสารประกอบการพิจารณาตามกลุ่มลูกค้า

 

สำหรับพนักงานประจำ

สำหรับเจ้าของกิจการ

1) สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ
สำหรับบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร

1) สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ

2) สำเนาสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือสำเนาหนังสือรับรองรายได้

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (ต้องจดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี)

3) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และสำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

3) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และสำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน


กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนและเหมือนกันทุกจุด แนบเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด พร้อมการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ช่องทางการขอยื่นเพิ่มวงเงิน

1. ช่องทาง UCHOOSE
ถ่ายรูปหรือสแกนแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวงเงิน ที่มีการกรอกรายละเอียดและเซ็นรับรองรวมถึงลงลายชื่อครบถ้วนมาอัพโหลดที่แอปพลิเคชัน UCHOOSE ตามวิธีการด้านล่าง

วิธีการส่งเอกสารผ่านแอป UCHOOSE


2. ช่องทาง Email
สแกนแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวงเงิน ที่มีการกรอกรายละเอียดและเซ็นรับรองรวมถึงลงลายชื่อครบถ้วนมาที่ email: CSM@krungsri.com ระบุชื่อเรื่อง: ส่งเอกสารขอเพิ่มวงเงิน

3. ช่องทางสาขากรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (พิจารณาไว ภายใน 30 นาที)
เตรียมแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวงเงิน ที่มีการกรอกและเซ็นรับรองรวมถึงลงลายชื่อครบถ้วนมายังสาขา เช็คสาขาใกล้บ้านง่ายๆ คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบสาขาที่เปิดให้บริการ ณ วันที่ต้องการไปยื่นเอกสาร

4. ช่องทางไปรษณีย์
แบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวงเงิน ที่มีการกรอกและเซ็นรับรองรวมถึงลงลายชื่อครบถ้วนมายังที่อยู่บริษัท ตามที่ระบุ

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
ฝ่ายเพิ่มวงเงินถาวร ชั้น 16 อาคารบางนาทาวเวอร์
ตู้ ปณ.8 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541

ค้นหาสาขาใกล้บ้าน 

เงื่อนไข

  • สมาชิกบัตร Krungsri First Choice จะต้องถือบัตรอย่างน้อย 12 เดือน หลังจากที่ได้รับอนุมัติบัตร

  • สมาชิกบัตร Krungsri First Choice จะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี

  • เกณฑ์การพิจารณาและระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพิ่มวงเงินถาวร เป็นไปตามนโยบายการพิจารณาและเงื่อนไขของบริษัทฯ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร ประเภทของเอกสาร  และวันเวลาที่ส่งเอกสารเข้ามา

  • สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเพิ่มวงเงิน ที่สาขา / เคาน์เตอร์ เฟิร์สช้อยส์ ทั่วประเทศ

  • ผลการพิจารณาจะแจ้งผ่านทาง SMS

 

บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
สินเชื่อส่วนบุคคล : กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

  
krungsri firstchoice

กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
จุดเริ่มต้นคนมีเครดิต

สาขาเฟิร์สช้อยส์

ค้นหาสาขาใกล้บ้านคุณ

บลูพลัส & บลูเมมเบอร์

ข้อมูลที่ควรทราบและคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
พริวิเลจ บลูพลัส & บลูเมมเบอร์