ใหม่! สมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
ผ่าน U CARD บนแอป UCHOOSE
ผ่านบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) หรือ Krungsri i-Confirm

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ง่ายกว่าเดิม
UPGRADE บริการยืนยันตัวตนผ่านแอป
UCHOOSE

ใหม่! บริการยืนยันตัวตนดิจิทัล (NDID) เช็คได้ว่าให้การยืนยันไว้กับธนาคารใด และ สะดวกขึ้นหากไม่เคยยืนยัน NDID ยืนยันตัวตนผ่าน Krungsri i-CONFIRM โดยนำ QR Code ไปยืนยันที่จุดบริการใกล้คุณ

สมัครบัตรผ่านแอป
ยืนยันตัวตนได้ 2 วิธี

เลือกเมนูบัตรเครดิต
หรือสินเชื่อส่วนบุคคล

เลือกบัตรเฟิร์สช้อยส์
ที่ต้องการ กด “สมัครบัตร”

ยอมรับเงื่อนไขการสมัคร
แล้วกด “ถัดไป”

สแกนหน้าบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
และข้อมูลรายได้เพิ่มเติม

ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ผ่าน NDID กด “ถัดไป”

เลือกธนาคารที่ได้ทำการ
ยืนยันตัวตนทาง NDID ไว้

กด “เริ่มยืนยันตัวตน” แล้ว
กดไปยืนยันตัวตนที่แอปธนาคาร

เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จ กด “ถัดไป”

อัพโหลดเอกสารรายได้
โดยถ่ายรูปจากมือถือหรือ
เลือกไฟล์รูปจากอัลบั้ม

สแกนใบหน้าจากมือถือ
โดยกด “เริ่มสแกนใบหน้า”

ส่งใบสมัครสำเร็จ

ตรวจสอบสถานะ
การสมัครได้บนแอป

เลือกเมนูบัตรเครดิต
หรือสินเชื่อส่วนบุคคล

เลือกบัตรเฟิร์สช้อยส์
ที่ต้องการ กด “สมัครบัตร”

ยอมรับเงื่อนไขการ
สมัคร แล้วกด “ถัดไป”

สแกนหน้าบัตรประจำตัว
ประชาชนตัวจริง

กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
และข้อมูลรายได้เพิ่มเติม

ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ผ่าน NDID กด “ถัดไป”

เลือกยืนยันตัวตนด้วย
Krungsri i-Confirm

ได้รับ QR Code สำหรับใช้ไป
ยืนยันตัวตนที่จุดบริการ
พร้อมบัตรประชาชน

เมื่อยืนยันที่จุดให้บริการ
แล้วจะได้รับ notification

สแกนใบหน้าเพื่อทำ
Krungsri i-Confirm ให้สำเร็จ

ยืนยันตัวตนทาง NDID ด้วยการ
สแกนใบหน้าอีกครั้งและ OTP

ยืนยันตัวตนสำเร็จ

อัพโหลดเอกสารรายได้ โดยถ่ายรูปจากมือถือ หรือเลือกไฟล์รูปจากอัลบั้ม

สแกนใบหน้าจากมือถือ
โดยกด “เริ่มสแกนใบหน้า”

ส่งใบสมัครสำเร็จ

ตรวจสอบสถานะ
การสมัครได้บนแอป

ข้อควรรู้เกี่ยวกับบริการยืนยันตัวตน

 • บริการ Krungsri iCONFIRM คืออะไร?

  บริการ Krungsri i-CONFIRM เป็นบริการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน ให้ความสะดวกในการยืนยันตัวตนเพื่อสมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการในเครือธนาคารกรุงศรี อาทิ บัญชีเงินฝากออนไลน์ , KEPT by Krungsri หรือผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และสินเชื่อในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์

 • สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อใช้ยืนยันตัวตนผ่านKrungsri i-CONFIRM เพื่อสมัครบัตรผ่าน UCHOOSE UCARD มีอะไรบ้าง?

  บัตรประชาชนตัวจริง และ QR Code หรือ Barcode ที่ได้รับเมื่อสมัครบัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคลผ่านแอป UCHOOSE

 • การยืนยันตัวตน Krungsri i-CONFIRM ที่จุดบริการมีขั้นตอนอย่างไร? 

  • สำหรับการยืนยันตัวตน Krungsri i-CONFIRM โดยใช้บัตรประชาชนที่จุดบริการผ่านเครื่อง Krungsri ATM สามารถยืนยันได้ที่เครื่อง Krungsri ATM ที่มีสติ้กเกอร์ Krungsri i-CONFIRM โดยสามารถดูขั้นตอน และรายชื่อจุดให้บริการ Krungsri ATM ได้ที่ คลิก
  • สำหรับการยืนยันตัวตน Krungsri i-CONFIRM ที่จุดบริการทางศูนย์บริการกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ , กรุงศรีคอนซูมเมอร์ หรือช่องทางของธนาคารกรุงศรีฯ สำหรับการยืนยันตัวตน Krungsri i-CONFIRM ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ สามารถดูขั้นตอนได้ที่ คลิก
 • จุดให้บริการยืนยันตัวตน Krungsri i-CONFIRM

  1.  สาขาธนาคารกรุงศรี ทั่วประเทศ          
  2.  สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ           
  3.  สาขากรุงศรีออโต้           
  4.  จุดรับสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อในโฮมโปร           
  5.  ศูนย์บริการกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ทั่วประเทศ          
  6.  สาขาเงินติดล้อ           
  7.  สาขาโกลบอลเฮ้าส์ ทั่วประเทศ         
  8.  หลักทรัพย์กรุงศรี           
  9.  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี            
  10. บริษัท อีทราน เรนทัล จำกัด           
  11. เคาน์เตอร์โลตัสมันนี่พลัส ที่ โลตัส 
  12. Krungsri ATM (200 เครื่อง) (สามารถยืนยันตัวตนได้เฉพาะบริการที่ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน ไม่มีถ่ายรูปใบหน้า)
  13. จุดให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเซ็นทรัล เดอะวัน (69 สาขา) (สามารถยืนยันตัวตนได้เฉพาะกรณีสมัครบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และ/หรือ บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์)  
  14. เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ 

  หมายเหตุ :
  สมัครบริการผ่านทางแอป/เว็บไซต์ของผู้ให้บริการที่ร่วมโครงการบริการ NDID (IdP Agent) และยืนยันตัวตนผ่าน Krungsri i-CONFIRM ที่จุดให้บริการข้อ 1 – 12 เท่านั้น
  *สามารถตรวจสอบจุดบริการได้ที่ คลิก

 • ต้องยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในกี่วัน?

  ลูกค้าต้องไปยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่แอป UCHOOSE กำหนด ( 24 ชั่วโมง) โดยตรวจสอบได้จากข้อความบนหน้า QR Code หรือ Barcode ที่ลูกค้าได้รับ โดยจะมีระบุวันหมดอายุของ QR Code หรือ Barcode

 • หากทำการยืนยันตัวตนที่ Krungsri i-CONFIRM เรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไรต่อ?

  ลูกค้าต้องทำการกรอกข้อมูลต่อบนแอป UCHOOSE ที่ลูกค้าสมัครบัตร/สินเชื่อ ตามระยะเวลาที่แอป UCHOOSE กำหนด ( 24 ชั่วโมง) เพื่อให้การสมัครบริการเสร็จสมบูรณ์ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้าต้องดำเนินการเปิดบัญชีใหม่และยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง

 • บริการเอ็นดีไอดี (NDID หรือ National Digital ID) คืออะไร ?

  บริการเอ็นดีไอดี คือ การยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัล เพื่อขอสมัคร หรือขอใช้บริการต่างๆ ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทําให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการสมัครบริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา หรือสํานักงาน เพื่อแสดงตัวตน และสมัครบริการ

 • ทำไมต้องใช้บริการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ?

  NDID เป็น “ทางเลือก" ในการเข้าถึงการให้บริการออนไลน์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ การใช้บริการออนไลน์ดังกล่าวมีทั้งในรูปแบบ การสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อ และการเปิดบัญชีเงินฝาก ที่สามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลา

 • ประโยชน์ของบริการยืนยันตัวตนผ่าน NDID สำหรับการสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อคืออะไร ?

  1. ง่าย -- สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆ ที่ให้บริการ
  2. สะดวก -- ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูล และการใช้เอกสารซ้ำซ้อน
  3. รวดเร็ว -- ไม่ต้องเดินทางไปแสดงตัวตนที่สาขาธนาคาร

 • ผู้ที่สนใจใช้บริการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ต้องทําอย่างไร ?

  ผู้ที่สนใจใช้บริการยืนยันตัวตน NDID สามารถลงทะเบียนกับธนาคารที่เป็นลูกค้าอยู่ โดยเงื่อนไขการสมัครเป็นไปตามที่แต่ละธนาคารกําหนด

 • ลงทะเบียนและใช้บริการ NDID มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และใช้บริการ NDID (ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ให้บริการแต่ละแห่ง) ซึ่งลูกค้าต้องเคยมีบัญชีเงินฝากกับ 1 ใน 10 ธนาคาร ที่ร่วมให้บริการยืนยันตัวทางดิจิทัล ผ่าน NDID

 • บริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน NDID ปลอดภัยหรือไม่ ?

  ปลอดภัยมาก เพราะเป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด

 • ข้อควรระวังในการใช้บริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน NDID มีอะไรบ้าง ?

  ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่า เป็นข้อความเกี่ยวกับการขอยืนยันตัวตนเพื่อขอเปิดใช้บริการจากต้นทางที่ลูกค้าได้ทําการสมัครไว้ เมื่อผู้ใช้บริการได้รับข้อความแจ้งเตือนสําหรับการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้บริการ

 • ธนาคารที่ให้บริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน NDID มีธนาคารใดบ้าง ?

  ธนาคารที่เข้าร่วมทดสอบใน BOT Sandbox ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แก่ 
  1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  2. ธนาคารกสิกรไทย
  3. ธนาคารกรุงเทพ
  4. ธนาคารไทยพาณิชย์
  5. ธนาคารกรุงไทย
  6. ธนาคารไทยธนชาติ 
  7. ธนาคารออมสิน
  8. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
  9. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
  10. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
  11. ธนาคารยูโอบี 
  12. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ผ่านโมบายแอป UCHOOSE

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน UCHOOSE เวอร์ชั่นล่าสุด
 • มีบัตรประชาชนตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ สำหรับใช้ยืนยันตัวตน
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับ และยืนยัน OTP
 • - หากยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID จะต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารที่ให้บริการเรียบร้อยแล้วก่อนสมัคร และมีแอฟพลิเคชันของธนาคารที่ได้ทำการยืนยันตัวตน เช่น หากไปทำการยืนยันตัวตน NDID ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้องมีแอปพลิเคชัน Krungsri Mobile App (KMA)
  - หากต้องการยืนยันผ่าน Krungsri i-CONFIRM จะต้องนำ QR Code พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ไปยืนยันตัวตนที่สาขาที่ให้บริการภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเลือกยืนยันตัวตนผ่านวิธีนี้ในแอปพลิเคชัน UCHOOSE โดยสามารถกดขอ QR Code เพื่อยืนยันได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • เอกสารรายได้ตัวจริง หรือ แบบไฟล์รูป .jpeg บนโทรศัพท์มือถือ
 • ต้องมีอีเมล

เช็คความพร้อม
ก่อนสมัคร

อายุ 20 ปีขึ้นไปและ
เป็นสัญชาติไทย

เคยยืนยันตัวตนผ่านบริการ
ยืนยันตัวตน NDID ไว้กับ
ธนาคารผู้ให้บริการ หากยัง
ไม่เคยสามารถยืนยันผ่าน 
Krungsri i-CONFIRM

เตรียมเอกสารการสมัคร
(บัตรประชาชน และเอกสารรายได้)

สมัครได้ทุกวันผ่าน UCHOOSE
(ยกเว้นช่วงเวลา 22:30 – 1:00 น.)

คุณสมบัติและเอกสารการสมัคร
บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

เพียงมีคุณสมบัติตามที่กำหนดและยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน
คุณก็สามารถสมัคร อนุมัติ รับบัตรทันที

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 20 - 55 ปี
 • รายได้ประจำตั้งแต่
  • 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม และ เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล
  • 12,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์
 • มีโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
 • มีที่อยู่อาศัยและที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า และด้านหลัง
 • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด (ต้องไม่เกิน 2 เดือนนับย้อนจากวันที่สมัคร) หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (180 วัน) เช่น 25 ม.ค. 63 – 25 มิ.ย. 63 หรือ 1 ม.ค. 63 – 1 ก.ค. 63 เป็นต้น
 • เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ เช่น ค่าล่วงเวลา และ ค่าคอมมิชชันที่สามารถนำมาพิจารณาในการให้การให้วงเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 20 - 55 ปี
 • ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีเงินหมุนเวียนในธนาคารต่อเดือนขั้นต่ำ
  • 300,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม และ เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล
  • 240,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์
 • มีเอกสารจดทะเบียนการค้า

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า และด้านหลัง
 • สำเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนบริษัท
 • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด (ต้องไม่เกิน 2 เดือนนับย้อนจากวันที่สมัคร) หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (180 วัน) เช่น 25 ม.ค. 63 – 25 มิ.ย. 63 หรือ 1 ม.ค. 63 – 1 ก.ค. 63 เป็นต้น

โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

สมัครเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล

เลือกรับของสมนาคุณได้ตามไลฟ์สไตล์คุณ
และกดเงินสด ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน*
1 มี.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

สมัครทันทีผ่านแอป UCHOOSE

สมัครบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม

เลือกรับของสมนาคุณได้ตามไลฟ์สไตล์คุณ
และกดเงินสด ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน*
1 มี.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

สมัครทันทีผ่านแอป UCHOOSE

สมัครบัตรกดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

เลือกรับของสมนาคุณได้ตามไลฟ์สไตล์คุณ
และกดเงินสด ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน*
1 มี.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

สมัครทันทีผ่านแอป UCHOOSE

สมัครบัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์

รับ E-voucher และ หูฟัง Belkin Soundform Rise รวมมูลค่าสูงสุด 11,990 บาท*
1 ก.พ. 67 - 31 ก.ค. 67

สมัครทันทีผ่านแอป UCHOOSE

สมัครบัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์

รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 1,500 บาท*
1 ก.พ. 67 - 31 ก.ค. 67

สมัครทันทีผ่านแอป UCHOOSE

สมัครบัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท*
1 ก.พ. 67 - 31 ก.ค. 67

สมัครทันทีผ่านแอป UCHOOSE

ดาวน์โหลดฟรี!
UCHOOSE โมบายแอป
เชื่อมต่อชีวิตให้สุดทุกไลฟ์สไตล์
(CONNECT YOUR LIFESTYLE)

ดาวน์โหลด UCHOOSE ทันที
หากยังไม่พร้อมสมัครด้วยตนเองผ่านแอป UCHOOSE สามารถกรอกข้อมูลสั้นๆ ให้เจ้าหน้าที่ติอต่อกลับได้ ที่นี่
หรือ หากมีความต้องการในการใช้บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์อย่างเร่งด่วน ขอแนะนำให้ไปใช้บริการยื่นสมัคร อนุมัติ รับบัตรเลยที่สาขากรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
ที่ให้บริการ ตรวจสอบสาขาที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำได้ ที่นี่

คำถาม และข้อสงสัย

ไม่จำเป็น หากไม่เคยทำการยืนยันตัวตนผ่านดิจิทัลผ่าน NDID สามารถยืนยันตัวตนผ่านบริการ Krungsri i-CONFIRM ได้ที่จุดบริการกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศ
แอปพลิเคชัน UCHOOSE ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.35.0 จะแสดงเฉพาะธนาคารที่ลูกค้าได้ยืนยันตัวตน NDID สำเร็จกับธนาคารที่ให้บริการเท่านั้น หากไม่มีธนาคารขึ้นมาให้เลือก ขอแนะนำให้ลูกค้าเลือกทำการยืนยันตัวตนทาง Krungsri i-CONFIRM แทน หรือ หากมีความต้องการในการใช้บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์อย่างเร่งด่วน ขอแนะนำให้ไปใช้บริการยื่นสมัคร อนุมัติ รับบัตรเลยที่สาขากรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ที่ให้บริการ ตรวจสอบสาขาที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำได้ ที่นี่
ลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครบัตรผ่าน UCHOOSE หรือยืนยันตัวตนดิจิทัลทั้งผ่าน NDID หรือทาง Krungsri i-CONFIRM
ลูกค้าสามารถเลือกรอรับตามที่อยู่ที่ลูกค้าที่แจ้งไว้ในใบสมัคร โดยบัตรจะถูกจัดส่งภายใน 10 วันทำการหลังได้รับผลอนุมัติ หรือเลือกไปรับบัตรที่สาขาด้วยตนเอง โดยนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตน และรับบัตรที่สาขาหรือจุดบริการใกล้บ้านภายใน 2 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ (หากไม่ไปรับภายในวันดังกล่าว บัตรจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้ในใบสมัคร)
ลูกค้าสามารถสมัครบัตรผ่านช่องทาง UCHOOSE ได้ตั้งแต่ 8.00 – 22.00 น.
ลูกค้าสามารถลงทะเบียนการยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน NDID โดยใช้แอปพลิเคชันของธนาคารที่ได้ทำการยืนยันตัวตนไว้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันของธนาคาร ที่เคยมีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนแล้ว
สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ด้วยตนเองผ่านแอป UCHOOSE โดยสามารถเลือกดูติดตามสถานะการสมัครได้ (ตามรูป) และจะมีการแจ้งผลอนุมัติการสมัครผ่านข้อความแจ้งเตือนใน UCHOOSE
สามารถกดเข้าเมนู “ใบสมัครที่ค้างไว้” เพื่อทำการสมัครต่อได้ ภายใน 10 วันนับจากวันที่เริ่มทำการสมัคร