ชวนเพื่อนสมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บ.*

เพียงแนะนำเพื่อนสมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์และเพื่อนได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งสะสมยอดใช้จ่าย และทำตามเงื่อนไข 


ชวนเพื่อนสมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

ชวนเพื่อนสมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และเพื่อนได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งสะสมยอดใช้จ่ายและทำตามเงื่อนไข รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท* ที่ศูนย์บริการกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ทุกสาขา หรือเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

 
จำนวนเพื่อนอนุมัติ
(ใช้จ่ายและทำตามเงื่อนไขตลอดรายการ)
เครดิตเงินคืน
(สูงสุด 10,000 บาท)
ท่านที่ 1 - 6 100 บาท / ท่าน
สูงสุด 600 บาท
ท่านที่ 7 - 9 500 บาท / ท่าน
สูงสุด 1,500 บาท
ท่านที่ 10 ขึ้นไป รับ 7,900 บาท

เพื่อนที่ได้รับอนุมัติจะต้องมียอดใช้จ่าย 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันอนุมัติ (นับทุกประเภทของการใช้จ่าย)
 

แนะนำเพื่อน 2 ขั้นตอนง่าย ๆ


MGM12.jpg

ผู้แนะนำจะได้รับรหัสผู้แนะนำจากบริษัทผ่าน SMS หรือแอปพลิเคชัน UCHOOSE (เมนูการแจ้งเตือน) หากไม่มีรหัสผู้แนะนำ ผู้แนะนำต้องลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผู้แนะนำก่อนแนะนำเพื่อน (ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ)

ลงทะเบียนฟรี ผ่านแอป UCHOOSE ค้นหาพิมพ์ "MGM3" หรือ
พิมพ์ "MGM3"ตามด้วย หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่หมายเลข 081-256-3333 และได้รับข้อความตอบกลับ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการ)

ผู้แนะนำจะได้รับรหัสผู้แนะนำ ผ่านทาง SMS ภายใน 3 วันทำการ

หมายเหตุ : หากท่านมีรหัสแนะนำเพื่อนแล้วจากการลงทะเบียนร่วมโปรโมชั่นครั้งก่อน สามารถใช้รหัสนั้นในการแนะนำเพื่อนได้

คุณสมบัติของเพื่อนที่แนะนำ

 • ไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์มาก่อน
 • สมัครที่สาขาเฟิร์สช้อยส์และเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์เท่านั้น
 • ต้องกรอกรหัสผู้แนะนำในใบสมัคร
 • ต้องสะสมยอดใช้จ่าย 3,000 บาทขึ้นไปภายใน 30 วันนับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ

1 พ.ย. 64 - 31 ม.ค. 65

บัตรที่ร่วมรายการ

New_logo-FC.png
บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า
New_logo-FC.png
บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
New_logo-FC.png
บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์
   
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้แนะนำจะต้องเป็นสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม ณ ปัจจุบัน และไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ กรณีเคยเป็นสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ จะต้องยกเลิกการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 12 เดือน บริษัทฯ จะนับจำนวนเพื่อนสมัครบัตรใหม่และได้รับอนุมัติระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 64 - 31 ม.ค. 65
 • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการของผู้สมัครใหม่ ได้แก่ บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม
 • บริษัทฯ อาจทำการตรวจสอบกลับไปยังผู้สมัคร และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืนแก่ผู้แนะนำ หากไม่กรอกรหัสผู้แนะนำในใบสมัคร และ/หรือบริษัทฯ พบว่าข้อมูลการแนะนำเพื่อนไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ และ/หรือเป็นการสมัครแบบกลุ่มขององค์กร และ/หรือในกรณีผู้แนะนำเป็นพนักงานขายและ/หรือผู้มีหน้าที่แนะนำสมาชิกใหม่ของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ หรือผู้ถูกแนะนำปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับผู้แนะนำ ทั้งนี้หากมีกรณีพิพาท หรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือการตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 • ผู้แนะนำรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท ต่อบัญชีหลักตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด โดยผู้แนะนำสามารถแนะนำเพื่อนสมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ได้ทุกเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด โดยนับจากวันที่อนุมัติใบสมัครเป็นสำคัญ
 • แนะนำเพื่อนอนุมัติและมียอดใช้จ่ายท่านที่ 1 - 6 ผู้แนะนำรับเครดิตเงินคืน 100 บาท / ท่าน, เพื่อนอนุมัติและมียอดใช้จ่ายท่านที่ 7 - 9 ผู้แนะนำรับเครดิตเงินคืน 500 บาท / ท่าน, เพื่อนอนุมัติและมียอดใช้จ่ายท่านที่ 10 ขึ้นไป ผู้แนะนำรับเครดิตเงินคืน 7,900 บาท รวมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาทต่อบัญชีหลักตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด
 • เพื่อนที่ถูกแนะนำสมัครต้องได้อนุมัติบัตรฯ และใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป (จากยอดผ่อนชำระสินค้าและ/หรือยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และ/หรือการเบิกถอนเงินสด) ภายใน 30 วันนับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ สำหรับยอดใช้จ่ายจากการเบิกถอนเงินสด ยอดคงค้างเงินสดจะต้องไม่เป็นศูนย์สำหรับทุกวัน ตั้งแต่วันที่ทำรายการจนถึงวันที่ผู้แนะนำได้รับเครดิตเงินคืนจากรายการนี้ และจะต้องไม่ปิดบัญชีเงินกู้ก่อน 6 เดือนนับจากวันที่อนุมัติ
 • ผู้สมัครผ่านรายการเพื่อนแนะนำเพื่อน จะต้องส่งเอกสารครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่สามารถตรวจสอบได้ หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือเอกสารไม่ตรงตามเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือมีการยกเลิกการสมัครภายใน 60 วัน หลังจากการอนุมัติ ผู้สมัครรายดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมในรายการเพื่อนแนะนำเพื่อน และผู้แนะนำจะไม่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • เมื่อเพื่อนที่ถูกแนะนำได้รับอนุมัติและทำตามเงื่อนไข ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการตลาด
 • บริษัทฯ จะยึดข้อมูลการแนะนำจากใบสมัครที่บริษัทฯ ได้รับเป็นเกณฑ์ โดยในกรณีผู้สมัครมีผู้แนะนำมากกว่า 1 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาจากข้อมูลผู้แนะนำที่ได้รับก่อนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้ถือการตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 • ช่องทางการรับสมัครรายการเพื่อนแนะนำเพื่อน ได้แก่ ศูนย์บริการกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติสินเชื่อเป็นรายๆ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร
 • ผู้แนะนำที่ได้รับเครดิตเงินคืนเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 5% โดยคิดจากมูลค่าเครดิตเงินคืนที่ได้รับ โดยของรางวัลประเภทเครดิตเงินคืนบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากจำนวนเงินรางวัล ทั้งนี้บริษัทจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับผู้แนะนำ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้แนะนำที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
 
 

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่