1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

ประกันช้อปออนไลน์ คุ้มครองสูงสุด 20,000 บาท*

หมดกังวลเรื่องการซื้อของออนไลน์ ไม่ได้ของ ของไม่ครบ ของเสียหาย ด้วยแผนประกันคุ้มครองจากเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล

อุ่นใจทุกครั้งเมื่อซื้อสินค้าออนไลน์ เคลมได้ทันที เมื่อได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน สินค้าไม่ตรงปก สินค้าสูญหาย อภิสิทธิ์ในการยกระดับความปลอดภัยของการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ด้วยเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ซื้อและชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต (Online Payment Gateway) อันเนื่องมาจาก
 
1. สินค้าที่ได้รับความคุ้มครองชำรุดหรือได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากขั้นตอนการบรรจุหีบห่อ หรือการขนส่ง
2. ไม่ได้รับสินค้าที่ได้รับความคุ้มครอง หรือสูญหายทั้งหมด รวมถึงการสูญหายบางส่วน
3. สินค้าที่ได้รับความคุ้มครองมีรายการและจำนวนไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ

ความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันซื้อ และผู้เอาประกันภัยได้ดำเนินการติดต่อกับผู้จัดจำหน่ายและ / หรือผู้ขนส่งเพื่อทำการขอเปลี่ยนหรือขอคืนสินค้า เรียกร้องค่าเสียหาย หรือขอคืนเงินแล้ว แต่ได้รับการเพิกเฉยและ / หรือปฏิเสธความรับผิดจากผู้จัดจำหน่ายและ / หรือผู้ขนส่ง
บริษัทจะชดใช้การสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองไม่เกินจำนวนเงินต่อชิ้น คู่ หรือชุด ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามความสูญเสียหรือเสียหายที่แท้จริง หักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) ทั้งนี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อปีตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

  • มูลค่าสินค้าที่ชำระขั้นต่ำด้วยบัตรเครดิต 2,500 บาทต่อเซลล์สลิป
  • วงเงินคุ้มครอง / ต่อครั้ง / ต่อเหตุการณ์ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  • วงเงินคุ้มครองสูงสุดตลอดอายุสัญญา (1 ปีปฏิทิน) ไม่เกิน 20,000 บาท

ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อปี ในวงเงินสูงสุดรวม ตามแผนความคุ้มครองต่อบัตร / ต่อปี

  • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
  • เอกสารหรือหลักฐานแสดงการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์
  • ใบยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับจากผู้ขายสินค้า และหลักฐานในการติดต่อกับผู้ขายเพื่อทวงถามสินค้า เรียกร้องค่าเสียหาย หรือขอคืนเงินแล้ว แต่ได้รับการปฏิเสธความรับผิดจากผู้ขาย (ถ้ามี)
  • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
  • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

 

ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี หมายเลขโทรศัพท์ : 02-007-9045
เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ 08:30 - 21:00 น. วันเสาร์ 09:00 - 18:30 น. (ยกเว้น วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
แจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ผ่าน ศูนย์บริการเคลมฮอตไลน์ 24 ชั่วโมง
โทร 1259 ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง

บัตรที่ร่วมรายการ

สาขาเฟิร์สช้อยส์

ค้นหาสาขาใกล้บ้านคุณ

บลูพลัส & บลูเมมเบอร์

ข้อมูลที่ควรทราบและคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
พริวิเลจ บลูพลัส & บลูเมมเบอร์