สมาร์ท เซฟวิ่ง 18/8 (มีเงินปันผล)

ออมแบบสมาร์ท การันตีเงินคืน โอกาสรับเงินปันผลสูง เบี้ยฯ ลดหย่อนภาษีได้


การันตีรับเงินคืน 3% ทุก 3 ปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ที่ 3, 6, 9, 12 และ 15 รวม 15%
รับเงินก้อนใหญ่สบายๆ 205% เมื่อครบกำหนดสัญญา
พิเศษ โอกาสรับเงินปันผลสูงขึ้น ทั้งเงินปันผลรายปี1 และ เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา2
หมดกังวล ไม่ต้องชำระเบี้ย หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยจะได้ผลประโยชน์คงเดิม (ทั้งนี้ การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จะต้องเกิดขึ้นก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปี)
เบี้ยฯ ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)


1เงินปันผลรายปี : บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย หากมีการพิจารณาว่าจะจ่าย จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป โดยเงินปันผลนี้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในต่ละปี
2เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้อัตราอ้างอิง) : บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลนี้จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรและแบ่งสัดส่วนไว้ให้กับผู้เอาประกันภัย ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย และแตกต่างกันในแต่ละปีกรมธรรม์ โดยเงินปันผลนี้ ณ วันครบกำหนดสัญญา อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา หรืออาจไม่มีการจ่ายได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

โทร. 02-232-9911 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00- 18.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ

 

สาขาเฟิร์สช้อยส์

ค้นหาสาขาใกล้บ้านคุณ

บลูพลัส & บลูเมมเบอร์

ข้อมูลที่ควรทราบและคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
พริวิเลจ บลูพลัส & บลูเมมเบอร์