FirstChoice > ฟีเจอร์แนะนำ > 0% สั่งได้ 6 เดือน หมวดออนไลน์

0% สั่งได้ 6 เดือน หมวดออนไลน์

“O% สั่งได้ทุกอย่าง”
อภิสิทธิ์เปลี่ยนยอดใช้จ่ายออนไลน์
เป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน
0% นาน 6 เดือน ผ่านฟีเจอร์ U PLAN บนแอป UCHOOSE

ปังให้สุดบนโลกออนไลน์ ไปกับ 0% สั่งได้ 6 เดือน อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล เมื่อมีการใช้จ่ายในหมวดออนไลน์

ตอบโจทย์สำหรับนักช้อปออนไลน์ หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายไปกับ "แผนผ่อนชำระ O% สั่งได้" เปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตในหมวดออนไลน์ เป็นผ่อน 0% นาน 6 เดือน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อมีประวัติชำระเงินตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เพื่อให้คุณได้เอ็นจอยกับการใช้จ่ายแบบไร้ความกังวล 

ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายที่ทำรายการแบ่งชำระรายเดือนจะไม่ได้รับคะแนนสะสมปกติ และ คะแนนสะสมพิเศษเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล และไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ได้

ขั้นตอนการทำรายการ
ทำรายการฟรี ผ่านฟีเจอร์ U PLAN บนแอป UCHOOSE
● แค่เลือกยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ
● กดเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระ
● อนุมัติผ่านแอป UCHOOSE ทันที


เงื่อนไขบริการแผนผ่อนชำระ 0% 6 เดือน สั่งได้หมวดออนไลน์*

 • มียอดใช้จ่ายออนไลน์หรือชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Payment on UCHOOSE หรือ E-Wallet สะสมรวมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ทั้งในและต่างประเทศ

 • ยกเว้น รายการออนไลน์ที่มาจาก Facebook และประกันทุกประเภท ประกอบด้วย MCC: 5960, 6300 และ 9999

 • เป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันสรุปยอดบัญชี ในรอบบัญชีปัจจุบัน *ยกเว้น ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวม ยอดชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการอื่นๆ จากการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล และยอดใช้จ่ายที่ผิดวัตถุประสงค์และผิดกฏหมายบัตรเครดิต

 • กรณีแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน ยอดใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่ได้รับคะแนนสะสมเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล และคะแนนสะสมพิเศษ (ถ้ามี) และไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ได้

 • หากทำรายการแบ่งชำระรายเดือนแล้วทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลูกค้ายังคงต้องผ่อนชำระจนครบกาหนดสัญญา

 • กรณีท่านคืนสินค้าหรือบริการที่ร้านค้า กรุณาแจ้งทางบริษัทเพื่อทำการปิดรายการเงินผ่อนด้วยหลังจากท่านติดต่อแจ้งกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนยอดซื้อสินค้าแบบปกติเป็นแบ่งจ่ายรายเดือนตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาจากประวัติการชำระเงินในเดือนล่าสุด

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไขการแบ่งชำระอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

 • ​​เปลี่ยนยอดรูดเต็มเป็นแบ่งชำระรายเดือนได้ทันที สำหรับยอดใช้จ่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 3,000 บาท / เซลล์สลิปขึ้นไป

 • สำหรับรายการที่ร้านค้าได้เรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ แล้ว (Settlement) ลูกค้าสามารถรวมยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท / เซลล์สลิป โดยยอดรวมแบ่งชำระรายเดือนต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

 • เป็นยอดใช้จ่ายที่เรียกเก็บใบรอบบัญชีล่าสุด และเกิดขึ้นก่อนวันครบกำหนดชำระเงินในรอบบัญชีปัจจุบัน

 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) เริ่มต้น 0.49% ต่อเดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ที่ 8.80% - 16.00% ต่อปี

 • อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับยอดที่ลูกค้านำมาแบ่งชำระรายเดือน และเงื่อนไขอื่นๆตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • ระยะเวลาในการแบ่งชำระรายเดือน ตั้งแต่ 3 - 10 เดือน

 • บริษัทฯ ขอยกเว้นการนำยอดเพื่อการซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ และยอดใช้จ่ายที่ผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมายบัตรเครดิต มาทำรายการแบ่งชำระรายเดือน

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแบ่งชำระรายเดือนโดยอัตโนมัติ หากร้านค้ามิได้เรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ ภายใน 12 วัน

 • หากทำรายการแบ่งชำระรายเดือนแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลูกค้ายังคงต้องผ่อนชำระจนครบกำหนดสัญญา

 • การอนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาจากประวัติการชำระเงินในเดือนล่าสุด

 • สำหรับรายการสินเชื่อที่สมาชิกได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในกรณีที่สมาชิกไม่ชำระค่างวด หรือชำระไม่ครบถ้วน ตรงตามกำหนดอัตราดอกเบี้ยของสมาชิกจะมีการเปลี่ยนกลับเป็น "อัตราดอกเบี้ยปกติ" ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว กรุณาชำระเงินให้ครบถ้วนตรงตามกำหนด โดยเมื่อสมาชิกได้ชำระเงินครบตรงตามกำหนดแล้ว สมาชิกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเดิม

 • กรณีที่ท่านคืนสินค้าหรือบริการที่ร้านค้า กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ เพื่อทำการปิดรายการเงินผ่อนด้วยหลังจากท่านติดต่อแจ้งกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

krungsri firstchoice

กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
จุดเริ่มต้นคนมีเครดิต

สาขาเฟิร์สช้อยส์

ค้นหาสาขาใกล้บ้านคุณ

บลูพลัส & บลูเมมเบอร์

ข้อมูลที่ควรทราบและคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
พริวิเลจ บลูพลัส & บลูเมมเบอร์