ย้อนกลับ ย้อนกลับ

U Challenge ภารกิจกินพิชิตคุ้ม

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า เมื่อใช้จ่ายผ่านร้านอาหารที่ร่วมรายการและลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE

AW-Dining-Gamification-1020_Website_Landing-1024x1024px.jpg

U Challenge ภารกิจกินพิชิตคุ้ม รับเครดิตเงินคืน 5%* พร้อมรับ E-Coupon Starbucks มูลค่า 200 บาท* เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า กับร้านอาหารที่ร่วมรายการและลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE

 

พิชิต 1 : อิ่มปั๊บ รับคุ้ม รับเครดิตเงินคืน 5%* พร้อมสแตมป์ U Bear 1 ดวง

รับเครดิตเงินคืน 50 บาท เมื่อทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านครบ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ที่ร้าน Bar B Q Plaza, Fuji Japanese Restaurant หรือ S&P Restaurant
(จำกัดเครดิตเงินคืน 50 บาท / เซลล์สลิป / ร้าน / บัญชีบัตรหลัก และ 100 บาท / ร้าน / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 200 บาท / ร้าน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ)


พิชิต 2 : อิ่มครบ 3 ร้าน รับเพิ่ม E-Coupon Starbucks มูลค่า 200 บาท**

เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมภารกิจ U Challenge บนแอป UChoose และทานอาหารครบทั้ง 3 ร้านที่ร่วมรายการ
(จำกัดการรับ E-Coupon Starbucks สูงสุด 1 สิทธิ์ / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ)


ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน 2 ช่องทาง

New_logo-FC.png  ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย! ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน UCHOOSE (การลงทะเบียนเป็นการลงทะเบียนทั้งการรับเครดิตเงินคืนและการเข้าร่วม UChallenge) ​

สแกนทันที

QR CODE Dining U Challenge


ระยะเวลาที่ร่วมรายการ

8 ต.ค. 63 - 30 พ.ย. 63


ร้านค้าที่ร่วมรายการ

 • Bar B Q Plaza
 • Fuji Japanese Restaurant
 • S&P
 

บัตรที่ร่วมรายการ

 • บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
*เงื่อนไข 
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ที่ออกโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เท่านั้น 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือโปรโมชั่นอื่นๆได้ 
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป 
 • จำกัดเครดิตเงินคืน 50 บาท / เซลล์สลิป / ร้าน / บัญชีบัตรหลัก และ 100 บาท / ร้าน / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 200 บาท / ร้าน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถ โอน / เปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสดได้ 
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE หรือ SMS ถูกต้องภายในวันที่ทำรายการ และได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว 
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันนับจากวันที่สมาชิกบัตรทำรายการ 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนในกรณีที่มีการยกเลิกรายการ หรือ สมาชิกบัตรปฏิเสธการชำระเงินในภายหลัง 
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย และจากสื่ออื่นๆ ของบริษัทฯ 
**เงื่อนไขของการร่วมสนุกในรายการ UChallenge 
 • เมื่อสมาชิกบัตรฯ กดปุ่ม “ยอมรับ” ด้านล่างของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ถือว่าสมาชิกบัตรฯ ได้แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมรายการโดยที่สมาชิกบัตรฯ ได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าสมาชิกบัตรฯ ได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ UChallenge (“รายการ”) ระยะเวลาทำภารกิจสะสมแสตมป์ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 63 - 30 พ.ย 63 และ ระยะเวลาแลกของรางวัล ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 โดยบัตรเครดิตที่จะสามารถเข้าร่วมรายการได้จะต้องเป็นบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ซึ่งสมาชิกบัตรได้ผูกใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน UChoose (สมาชิกบัตรฯ ต้องลงทะเบียนใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชั่น UChoose เท่านั้น) 
 • หลังจากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว สมาชิกบัตรฯจะต้องทำภารกิจตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้แก่ การใช้บัตรเครดิต (ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ) ในการชำระค่าอาหาร ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ โดยที่สมาชิกบัตรฯจะได้รับแสตมป์สะสม 1 ดวง เมื่อสมาชิกบัตรฯใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยจะปรากฏเป็น E-Stamp ในแอปพลิเคชัน UChoose สำหรับหน้าสะสมแสตมป์ของบัตรเครดิตที่สมาชิกบัตรฯใช้ในการชำระค่าอาหาร (ใช้บัตรใดชำระ แสตมป์จะเข้าสะสมที่บัตรนั้น) ทั้งนี้ สมาชิกบัตรฯ ไม่สามารถขอให้บริษัทฯ โอนแสตมป์ของหน้าบัตรหนึ่ง ไปสะสมรวมกับอีกหน้าบัตรหนึ่งได้
 • สงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ UChallenge เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น กรณีบัตรเสริมยอดใช้จ่ายจะถูกนับรวมกับบัญชีบัตรหลัก 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกแสตมป์คืน หรือยกเลิกแสตมป์ที่ได้ให้ไปแล้วจากหน้าสะสม ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการยกเลิกรายการ หรือการปฏิเสธยอดใช้จ่าย หรือยกเลิกรายการชำระเงิน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
เงื่อนไขการรับและใช้ E-Coupon Starbucks
 • สมาชิกบัตรฯ เมื่อทำภารกิจครบตามที่บริษัทกำหนด สามารถตรวจสอบการได้รับ E-Coupon Starbucks มูลค่า 200 บาทได้ที่ แถบ UChallenge บนแอปพลิเคชัน UChoose และสมาชิกบัตรต้องกดปุ่ม “รับรางวัล” ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค 63 เพื่อทำการรับรางวัล (หลังจากกดรับรางวัล E-Coupon Starbucks จะถูกจัดเก็บอยู่ที่แถบ Coupon บนแอปพลิเคชัน UChoose) 
 • รางวัล E-Coupon Starbucks มูลค่า 200 บาท สามารถใช้ได้ที่ Starbucks ทุกสาขา โดยสามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 8 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 เท่านั้น หากไม่ใช้ภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี 
 • บริษัทฯ จำกัดจำนวน E-Coupon Starbucks ตามที่ระบุในหน้าแสดงรายละเอียดของรางวัล ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้ e-Coupon เป็นไปตามที่เจ้าของสินค้า / บริการกำหนด (สามารถศึกษาเงื่อนไขการใช้ E-Coupon ได้ที่หน้าแสดงรายละเอียดของรางวัล หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย / ผู้ให้บริการโดยตรง 
 • ค่าสินค้าหรือค่าบริการที่คงเหลือ หลังหักส่วนลดจาก E-Coupon จะต้องชำระด้วยบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า เท่านั้น  
 • แสดง E-Coupon ก่อนการใช้สิทธิ์ ไม่สามารถรับสิทธิ์โดยการ Capture หน้าจอมือถือได้ 
 • E-Stamp และ E-Coupon ของรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้ 
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
 
 

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่