ย้อนกลับ ย้อนกลับ

จองโรงแรม ที่พัก ทั่วโลก | รับคะแนนรับสะสมสูงสุด 5 เท่า

บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์จัดให้โปรที่พัก รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% 


aw-landing-page-Travel-feb-landing2.jpg
4.jpg 2.jpg

ดูโปรโมชั่นทั้งหมด

ดูโปรโมชั่นทั้งหมด

3.jpg 2-(1).jpg

ดูโปรโมชั่นทั้งหมด

ดูโปรโมชั่นทั้งหมด

จองที่พัก โรงแแรม ทั่วโลก ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
เงื่อนไขการรับคะแนน 5 เท่า
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวด ท่องเที่ยว (รวมยอดใช้จ่ายที่ Travel Agent และ Online Travel Agency แต่ไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดสายการบิน) โรงแรม และ รถเช่า สะสมตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป (สกุลเงินไทยบาท) ตลอดรายการ รับคะแนนสะสมรวม 5 เท่า (คะแนนดังกล่าวคือคะแนนปกติ 1 เท่า + คะแนนพิเศษ 4 เท่า) จำกัดคะแนนสะสมพิเศษ  20,000 คะแนน / หมายเลขบัญชี ตลอดรายการ)  
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับยอดรูดเต็มจำนวนเท่านั้นโดยยอดใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ ภายใต้หมายเลขบัญชีเดียวกัน เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวด ท่องเที่ยว (รวมยอดใช้จ่ายที่ Travel Agent และ Online Travel Agency แต่ไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดสายการบิน) โรงแรม และ รถเช่า
 • สงวนสิทธิ์การให้คะแนนพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อรับสิทธิ์ ถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการ โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวตลอดรายการ
 • รายการที่จะได้รับคะแนนพิเศษต้องเป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาดและลงทะเบียนสำเร็จในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด โดยได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ และยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์
 • บริษัทฯ จะให้คะแนนพิเศษภายใน 7 วัน หลังจากจบรายการส่งเสริมการขาย  สำหรับยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริม บริษัทฯ จะให้คะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษ 5 เท่า เข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนพิเศษเฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข  ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการให้คะแนนพิเศษไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือ หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนพิเศษเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก และมีประวัติการชำระดี หรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)
 • สงวนสิทธิ์การให้คะแนนสะสมรวม 5 เท่า เมื่อสมาชิกบัตรเปลี่ยนยอดใช้จ่าย เป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ เงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใดๆของรายการส่งเสริมการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
เงื่อนไขเครดิตเงินคืนจาก Booking.com
 • สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ทำรายการจองผ่าน www.booking.com/krungsri เท่านั้น (การจองตรงผ่านเว็บไซต์หลัก Booking.com (www.booking.com) และแอปพลิเคชั่นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเครติดเงินคืนเพราะเป็นช่องทางการจองที่ไม่ร่วมรายการ)
 •  สมาชิกบัตรต้อง กรอกหมายเลขบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ในหน้าการจองเพื่อรับสิทธิเครดิตเงินคืน และทำเครื่องหมายในช่องยินยอมเพื่ออนุญาตให้ส่งข้อมูลบัตรเครดิตไปยังบริษัทที่ทำการคืนเงินให้ท่านต่อไป
 • รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณและโอนเข้าบัญชีบัตรหลักหลังจากที่เข้าพักกับโรงแรมที่ทำการจองไว้แล้ว 65 วัน
 • เครติดเงินคืนจะคำนวณจากราคาห้องพักเท่านั้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงภาษี ค่าบริการ อาหารเครื่องดื่ม และการให้บริการอาหารในห้องพัก
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือส่วนลดพิเศษ และราคาโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆ ที่ Booking.com ได้ประชาสัมพันธ์ไว้บนหน้าเว็ปไซต์
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่เข้าร่วมกับการจองที่ประเภทการจองด่วนที่ไม่ต้องระบุหมายเลขบัตรเครดิตในขั้นตอนการจอง , ประเภทการจองห้องพักโดยไม่ต้องมีบัตรเครดิต และการชำระโดยช่องทางอื่นที่ไม่ใช่บัตรเครดิต
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หักคะแนนสะสมปกติจากยอดการเครดิตเงินคืนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยทุกๆ เครดิตเงินคืน 20บาท สำหรับทองและบัตรแพลทินัม  25 บาทสำหรับบัตรเงิน  เท่ากับ 1 คะแนน จะถูกหักคะแนนสะสม 1 คะแนนจากบัญชีบัตรของท่าน ตามข้อกำหนดการคิดคำณวนคะแนนสะสมของบริษัทผู้ออกบัตร เนื่องจากข้อจำกัดทางระบบ เพราะถือว่าเป็นรายการประเภทเดียวกับการขอเงินคืนจากการยกเลิกรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่จนถึงวันที่มีการเคติดตเงินคืนเข้าบัญชีของท่าน และไม่มีการผิดนัดชำระกับทางบริษัทฯ เกินกว่า 30 วัน ณ วันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่าย
 • สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและ เซลล์สลิปไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บริษัทบัตรฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการหากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ Booking.com โดยตรง โดยตรง  
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของ Booking.com ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
เงื่อนไขการรับส่วนลดเพิ่มทันทีสูงสุด 8% Expedia
 • สงวนสิทธิ์การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การจองโรงแรมเพื่อรับส่วนลดด้วยบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่าระหว่างวันที่ 16 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 และเข้าพักได้ตั้งแต่ 16  ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 63
 • คูปองส่วนลดใช้ได้กับการจองโรงแรม 「ราคา Expedia」 ผ่านการจองทางออนไลน์ที่ www.expedia.co.th/krungsri เท่านั้น คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการจองเฉพาะเที่ยวบิน เฉพาะรถยนต์ เฉพาะแพ็คเกจ หรือเฉพาะห้องพักที่ไม่ร่วมรายการ
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและห้องพักที่ไม่ได้ร่วมรายการได้ที่ https://www.expedia.co.th/g/rf/coupon-exclude-hotels
 • รายละเอียดการให้สิทธิพิเศษ/ส่วนลด/บัตรกำนัล เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Expedia
 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ต่อการจอง 1 ครั้ง
 • ในการจองห้องพักหลายห้อง ส่วนลดนี้จะใช้ได้สำหรับห้องเดียวเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้คูปองนี้ร่วมกับคูปองลดราคา โปรโมชั่น หรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ
 • คูปองไม่สามารถแลกใช้กับภาษี ค่าธรรมเนียมซัพพลายเออร์ ค่าปรับสำหรับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียมการจัดการ หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 • ไม่สามารถใช้คูปองกับการจองใดๆ ที่ทำก่อนหน้านี้ และจะถือว่าได้แลกใช้มูลค่าเต็มจำนวนเมื่อได้ทำการจองที่ตรงตามเงื่อนไขไปแล้ว
 • คูปองนี้ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ ห้ามใช้คูปองอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเผยแพร่หรือการจำหน่ายคูปอง และการกระทำนี้อาจถือเป็นการฉ้อโกง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจองตามปกติจะมีผลบังคับใช้ และการจองทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง
 • บริษัทฯ และ AAE Travel Pte Ltd สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้คูปอง หรือในการเพิกถอนสิทธิ์การใช้คูปองได้ทุกเมื่อ การตัดสินใจของ บริษัทฯ และ AAE Travel Pte Ltd ในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • AAE Travel Pte Ltd เป็นผู้สนับสนุนข้อเสนอนี้
 • คูปองเป็นข้อเสนอจาก AAE Travel Pte Ltdและสามารถใช้ได้โดยผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น
 • หาก AAE Travel Pte Ltd ทราบ หรือมีเหตุที่จะสงสัย (ที่ AAE Travel Pte Ltd เห็นว่าสมเหตุสมผล) ว่าสมาชิกได้: (ก) ทำการจองมากกว่าหนึ่งครั้งบนเว็บไซต์โดยใช้คูปอง ซึ่งมีลักษณะเหมือนเป็นการขายต่อที่พัก หรือ (ข) มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการที่ส่งผลต่อความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ หรือการกระทำที่ถูกต้องของข้อเสนอนี้ เราอาจยกเลิกการจองทั้งหมดที่สมาชิกทำขึ้นโดยใช้คูปองนี้ตามดุลยพินิจของ AAE Travel Pte Ltd
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
เงื่อนไขการรับส่วนลดเพิ่มทันทีสูงสุด 8% Agoda
 • รับส่วนลดเพิ่ม 8% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า เฉพาะการจองโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย สำหรับการจองโรงแรมในประเทศอื่นๆ รับส่วนลดเพิ่ม 6% สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม ทุกประเภทและรับส่วนลดเพิ่ม 5% สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า
 • สิทธิพิเศษสำหรับการจองตั้งแต่วันที่  16 ก.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 และเข้าพักระหว่าง 16 ก.ค. 62 – 31 พ.ค. 63 เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษเมื่อจองและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้เมื่อจองและชำระเงินผ่านเว็บไซด์ www.agoda.com/krungsriconsumer เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่ร่วม รายการ (ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น) ซึ่งโรงแรมที่ใช้ส่วนลดได้ จะแสดงข้อความ Krungsri discount ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่หมายเลขบัตรเครดิต กรุงศรี ที่ถูกต้องแล้ว
 • ส่วนลดเพิ่มนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ส่วนลดเพิ่มนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้
 • บริษัทฯ และ Agoda ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ และ Agoda ถือเป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ www.agoda.com/info/agoda_faq.html
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน Nationwide (NW4)
 • รับเครดิตเงินคืน 1.5% สำหรับยอดใช้จ่ายแบบรูดเต็มจำนวนสะสมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 62 - 31 ม.ค. 63 จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก / เดือน หรือ 6,000 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
 • สำหรับสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป / เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตลอดรายการตั้งแต่ 550,000 – 749,999 บาท จะได้รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 1,500 บาท หรือ มียอดใช้จ่ายสะสมรวมตลอดรายการตั้งแต่ 750,000 – 999,999 บาท จะได้รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 4,000 บาท หรือ มียอดใช้จ่ายสะสมรวมตลอดรายการตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป จะได้รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 7,000 บาท (จำกัดการรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 7,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเพิ่มให้ท่านภายในวันที่ 10 ก.พ. 63 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายารส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้ รายการที่จะได้รับการคำนวณยอดใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาดจะเริ่มคำนวณหลังจากลงทะเบียนสำเร็จและได้รับข้อความตอบรับ  โดยยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์ บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนตามยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน และสูงสุดไม่เกิน 2,000  บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก / เดือน หรือ 6,000 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ  โดยเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดการใช้จ่ายจากทุกร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ ยกเว้นร้านค้าหรือการใช้จ่ายตามเงื่อนไขข้อที่ 5 ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโอนเครดิตเงินคืนให้ท่านภายใน 3 วันหลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด โดยจะเครดิตเงินคืนในวันที่ 3 ธ.ค. 62 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน พ.ย.62, ในวันที่ 3 ม.ค. 63 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ธ.ค. 62 และ ในวันที่ 3 ก.พ. 63 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ม.ค. 63 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) หรือ ลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE Application (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการส่งเสริมการตลาด โดยสมาชิกที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิเงินคืนต้องลงทะเบียนด้วยรหัส NW4 ตามรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียน โดยสมาชิกที่ลงทะเบียนจะต้องได้รับข้อความยืนยันในการเข้าร่วมรายการจึงจะได้รับสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า เฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไขของรายการทุกประการ และ ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
  • รายการชำระค่าสาธารณูปโภคแบบอัตโนมัติ (การไฟฟ้านครหลวง, TOT, True) [Utility On-Us]
  • รายการในหมวดทองคำ หมายถึงร้าน ห้างร้าน บริษัทฯที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าทองคำ เครื่องประดับมีมูลค่า [Gold]
  • รายการในหมวดการซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ เช่น RMF , LTF หมวดของ Broker ซื้อขายหุ้นต่างๆ เป็นต้น [Finance]
  • รายการซื้อขายเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี)
  • รายการใช้จ่ายในหมวดประกัน [Insurance]
  • รายการใช้จ่ายในต่างประเทศ [Inter-Spending] รวมถึงรายการช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ที่จดทะเบียนต่างประเทศ เป็นสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ แต่สำหรับรายการใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศใน 5 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ จีน และไต้หวัน สามารถนำมาคำนวณในรายการ NW4 ได้
  • รายการใช้จ่ายที่บิ๊กซี และ เทสโก้โลตัส รวมถึงรายการใช้จ่าย Online ผ่านร้านดังกล่าว ที่มียอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 5,001 บาทขึ้นไป / รายการ
  • รายการใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน ที่มียอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 3,001 บาทขึ้นไป / รายการ จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้ รวมทั้งยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ และผิดกฎหมายการใช้บัตรเครดิต ซึ่งบริษัทฯ มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการพิจารณาระงับการให้คะแนนสะสมพิเศษจากรายการ ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวม ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าธรรมเนียมบัตร ค่าปรับ และรายการใช้จ่าย ที่ยกเลิก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข / สิทธิประโยชน์ใดๆของรายการส่งเสริมการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่