ย้อนกลับ ย้อนกลับ

The Mall Group คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 10%

คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเต็มจำนวน กับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า

Midnight-Sale_-on-web-(1).jpg
 
The Mall Group คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเต็มจำนวน กับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า


 
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ :
เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เป็นส่วนลด 
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายเฉพาะร้านและสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น 
• สำหรับรายการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนที่เดอะมอลล์ ทุกสาขา,เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ ,พารากอน และ บลูพอร์ต ถูกกำหนดด้วย MCC : 5311 เท่านั้น  ยกเว้นการใช้จ่ายที่ Home Fresh Mart , Gourmet  Market , การซื้อสินค้าแผนกสุรา, บัตรโทรศัพท์,  บัตรเติมเงินทุกประเภท,บัตรกำนัล, สินค้าผ่อนชำระ, งาน Event , ร้านค้าเช่าภายในห้างฯ และช่องทาง Online/Website 
• แลกคะแนนกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด เพื่อรับส่วนลดเพิ่ม 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดซิ้อสินค้าต่อเซลล์สลิป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โดยสมาชิกบัตรต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิปหรือแลกคะแนนขั้นต่ำ 1,000 คะแนน) 
• ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณส่วนลดต่อเซลล์สลิป 
• บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ได้ชำระเงินตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ เสร็จสิ้นแล้ว 
• คะแนนสะสมถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถขอยกเลิกการแลกคะแนนสะสมได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น คะแนนสะสมที่แลกแล้ว ต้องใช้แทนส่วนลดภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนนเท่านั้น/คะแนนสะสมไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรหลักเท่านั้น และเฉพาะสมากชิกที่ยังคงสภาพสมาชิก และไม่มีการผิดนัดชำระกับทางบริษัทฯ เกินกว่า 30 วัน ณ วันที่บริษัทคำนวนณยอดค่าใช้จ่าย 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเช้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดหากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
• ให้บริการบัตรเครดิต/สินเชื่อโดยบริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด


เงื่อนไขเครดิตเงินคืน 
• สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ก่อนทำรายการเท่านั้น 
• ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยบริษัทจะเครดิตเงินคืนเป็นขั้นบันไดจากการใช้จ่ายตามตารางที่แสดงด้านบน โดยจะคำนวณการให้เครดิตเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 3.5% หรือไม่เกิน 1,500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน รายการที่จะได้รับการคำนวณยอดใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาดจะเริ่มคำนวณหลังจาก SMS ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับข้อความตอบรับ  และยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์ บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนตามยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนตามตารางที่แสดง และสูงสุดไม่เกิน 1,500  บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 4,500 บาท /บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ  โดยเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดการใช้จ่ายจากทุกร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโอนเครดิตเงินคืนให้ท่านภายใน 3 วันหลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด โดยจะเครดิตเงินคืนในวันที่ 3 ก.ย.61 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ส.ค.61, ในวันที่ 3 ต.ค.61 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ก.ย.61 และในวันที่ 3 พ.ย.61 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ต.ค.61 เฉพาะการใช้จ่ายชำระแบบเต็มจำนวนที่เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม,เอ็มควอเทียร์ ,พารากอน และ บลูพอร์ต ถูกกำหนดด้วย MCC : 5311 เท่านั้น ยกเว้นการใช้จ่ายที่ Home Fresh Mart , Gourmet  Market ,การซื้อสินค้าแผนกสุรา, บัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรกำนัล,สินค้าผ่อนชำระ, งาน Event , ร้านค้าเช่าภายในห้างฯ และช่องทาง Online/Website 
• สำหรับสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวมตลอดรายการตั้งแต่ 350,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ และมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำตั้งแต่50,000 บาท/ เดือนติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 1,500 บาท/ บัญชีบัตรหลักตลอดรายการ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเพิ่มให้ท่านภายในวันที่ 10 พ.ย.61 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน 
• รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 90 วันหลังจบรายการ 
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ 
• สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น 
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่