0% สั่งได้ 6 เดือน เปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบนโลกออนไลน์

สิทธิพิเศษเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสมาชิกเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล เปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายในหมวดออนไลน์เป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน 0% ผ่านแอป UCHOOSE


XU EPR 0%25 6 Month

ปังให้สุดบนโลกออนไลน์ ไปกับ 0% สั่งได้ 6 เดือน อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล เมื่อมีการใช้จ่ายในหมวดออนไลน์

ตอบโจทย์สำหรับนักช้อปออนไลน์ หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายไปกับ "แผนผ่อนชำระ O% สั่งได้" เปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตในหมวดออนไลน์ เป็นผ่อน 0% นาน 6 เดือน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อมีประวัติชำระเงินตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เพื่อให้คุณได้เอ็นจอยกับการใช้จ่ายแบบไร้ความกังวล ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายที่ทำรายการแบ่งชำระรายเดือนจะไม่ได้รับคะแนนสะสมปกติ และ คะแนนสะสมพิเศษเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล และไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ได้

ทำรายการฟรี ผ่านโมบายแอป UCHOOSE

แค่เลือกยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ
กดเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระ
อนุมัติผ่านแอป UCHOOSE ทันที

 

 

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

O% สั่งได้ทุกอย่าง

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขบริการแผนผ่อนชำระ 0% 6 เดือน สั่งได้หมวดออนไลน์*
 • มียอดใช้จ่ายออนไลน์หรือชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Payment on UCHOOSE หรือ E-Wallet สะสมรวมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ทั้งในและต่างประเทศ
 • ยกเว้น รายการออนไลน์ที่มาจาก Facebook และประกันทุกประเภท ประกอบด้วย MCC: 5960, 6300 และ 9999
 • เป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันสรุปยอดบัญชี ในรอบบัญชีปัจจุบัน *ยกเว้น ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวม ยอดชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการอื่นๆ จากการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล และยอดใช้จ่ายที่ผิดวัตถุประสงค์และผิดกฏหมายบัตรเครดิต
 • กรณีแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน ยอดใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่ได้รับคะแนนสะสมเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล และคะแนนสะสมพิเศษ (ถ้ามี) และไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ได้
 • หากทำรายการแบ่งชำระรายเดือนแล้วทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลูกค้ายังคงต้องผ่อนชำระจนครบกาหนดสัญญา 
 • กรณีท่านคืนสินค้าหรือบริการที่ร้านค้า กรุณาแจ้งทางบริษัทเพื่อทำการปิดรายการเงินผ่อนด้วยหลังจากท่านติดต่อแจ้งกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนยอดซื้อสินค้าแบบปกติเป็นแบ่งจ่ายรายเดือนตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาจากประวัติการชำระเงินในเดือนล่าสุด 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
เงื่อนไขการแบ่งชำระอัตราดอกเบี้ยพิเศษ*
 • เปลี่ยนยอดรูดเต็มเป็นแบ่งชำระรายเดือนได้ทันที สำหรับยอดใช้จ่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 3,000 บาท / เซลล์สลิปขึ้นไป
 • สำหรับรายการที่ร้านค้าได้เรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ แล้ว (Settlement) ลูกค้าสามารถรวมยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท / เซลล์สลิป โดยยอดรวมแบ่งชำระรายเดือนต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท
 • เป็นยอดใช้จ่ายที่เรียกเก็บใบรอบบัญชีล่าสุด และเกิดขึ้นก่อนวันครบกำหนดชำระเงินในรอบบัญชีปัจจุบัน
 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) เริ่มต้นที่ 0.69% ต่อเดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ที่ 12.38% - 16.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับยอดที่ลูกค้านำมาแบ่งชำระรายเดือน และเงื่อนไขอื่นๆตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ระยะเวลาในการแบ่งชำระรายเดือน ตั้งแต่ 3 - 10 เดือน
 • บริษัทฯ ขอยกเว้นการนำยอดเพื่อการซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ และยอดใช้จ่ายที่ผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมายบัตรเครดิต มาทำรายการแบ่งชำระรายเดือน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแบ่งชำระรายเดือนโดยอัตโนมัติ หากร้านค้ามิได้เรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ ภายใน 12 วัน
 • หากทำรายการแบ่งชำระรายเดือนแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลูกค้ายังคงต้องผ่อนชำระจนครบกำหนดสัญญา
 • การอนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาจากประวัติการชำระเงินในเดือนล่าสุด
 • สำหรับรายการสินเชื่อที่สมาชิกได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในกรณีที่สมาชิกไม่ชำระค่างวด หรือชำระไม่ครบถ้วน ตรงตามกำหนดอัตราดอกเบี้ยของสมาชิกจะมีการเปลี่ยนกลับเป็น "อัตราดอกเบี้ยปกติ" ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว กรุณาชำระเงินให้ครบถ้วนตรงตามกำหนด โดยเมื่อสมาชิกได้ชำระเงินครบตรงตามกำหนดแล้ว สมาชิกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเดิม
 • กรณีที่ท่านคืนสินค้าหรือบริการที่ร้านค้า กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ เพื่อทำการปิดรายการเงินผ่อนด้วยหลังจากท่านติดต่อแจ้งกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด​

กลับสู่หน้าเว็บไซต์ XU

 
 

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่