โปรศูนย์ 0% ยกห้าง! เพาเวอร์บายทุกชิ้น ผ่อน 0% 12 เดือน

PowerBuy ทุกชิ้น 0% 12 เดือน คืนเงินสูงสุด 10,000.- ทั้งตู้เย็น แอร์ มือถือ ทีวี กล้อง เครื่องซักผ้า

PWB_A4-0918-04_1024.jpg

เงื่อนไข : • สงวนสิทธิ์เฉพาะรายการผ่อนชำระผ่านบัตรเซ็นทรัลเดอะวันเฟิร์สช้อยส์ สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS PWB18 และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนถูกต้องก่อน ทำรายการและผ่อนชำระสินค้าตามเงือนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ เท่านั้น • ผ่อน 0% นาน 12 เดือนทุกชิ้นทั้งร้าน โดยมียอดผ่อนชำระสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป หรือเลือกผ่อน 0.59% นาน 20 เดือน ทุกชิ้น ทั้งร้าน โดยมียอดผ่อนชำระสินค้า ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป หรือผ่อน0% นานสูงสุด 17 เดือน (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) • ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณจากยอดผ่อนชำระตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป/ เครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ• ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ (เพื่อการค้าขาย) และผิดกฎหมาย • เครดิตเงินคืนภายในรอบบิลถัดไป (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืน จะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) • รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่านในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบรายการ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะ สมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนของท่าน • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้/ เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด • สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อร้านค้าผุ้ให้บริการโดยตรง • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ :

เงื่อนไข :
• สงวนสิทธิ์เฉพาะรายการผ่อนชำระผ่านบัตรเซ็นทรัลเดอะวันเฟิร์สช้อยส์ สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
• สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS PWB18 และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนถูกต้องก่อนทำรายการและผ่อนชำระสินค้าตามเงือนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ เท่านั้น
• ผ่อน 0% นาน 12 เดือนทุกชิ้นทั้งร้าน โดยมียอดผ่อนชำระสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป หรือเลือกผ่อน 0.59% นาน 20 เดือน ทุกชิ้น ทั้งร้าน โดยมียอดผ่อนชำระสินค้าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป หรือผ่อน0% นานสูงสุด 17 เดือน (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)
• ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณจากยอดผ่อนชำระตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป/ เครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ
• ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ (เพื่อการค้าขาย) และผิดกฎหมาย
• เครดิตเงินคืนภายในรอบบิลถัดไป (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
• รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่านในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบรายการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนของท่าน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้/เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
• สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
• บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อร้านค้าผุ้ให้บริการโดยตรง
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่