ชำระแค่ขั้นต่ำ มันจะ OK ไหมนะ?

ชำระแค่ขั้นต่ำ มันจะ OK ไหมนะ?

“เราก็จ่ายตามยอดขั้นต่ำที่ระบุในใบแจ้งยอดนะ แล้วมันไม่ดีกับเราเหรอ?”


ชำระแค่ขั้นต่ำ มันจะ OK ไหมนะ?

“จ่ายค่าบัตรขั้นต่ำไปเรื่อยๆ ดีกว่าไหมนะ? จะได้เอาเงินไปหมุนทำอย่างอื่นก่อน”

ชำระแค่ขั้นต่ำ มันจะ OK ไหมนะ?

“จ่ายขั้นต่ำ ก็ต้องไปตัดทั้งต้นและดอก สัดส่วนเท่าๆ กันอยู่แล้วไหมนะ?”

ชำระแค่ขั้นต่ำ มันจะ OK ไหมนะ?

บางคนอาจเคยมีคำถามเหล่านี้ แล้วจริงๆ แล้วการชำระขั้นต่ำ มัน OK ไหมนะ

ข้อดี : 

หากมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินพร้อมๆกันหลายๆทาง การชำระยอดขั้นต่ำก็เป็นทางเลือกที่ดีที่เป็นโอกาสให้คุณสามารถบริหารวางแผนการเงินไปตามความจำเป็นนั้นๆ โดยที่ไม่เสียประวัติการใช้บัตร
 
ข้อเสีย :

  • ดอกเบี้ยที่คิดบนเงินต้นจะสะสมตามระยะเวลาที่ผ่อนชำระที่ยาวออกไป
  • ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณทุกวัน หากชำระจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆ ก็ถูกคำนวณไปเรื่อยๆ จนกว่าจะปิดเงินต้นก้อนนี้ทั้งหมด
  • แสดงถึงศักยภาพในการจ่ายคืน ซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินได้


เรามาลองเปรียบเทียบดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการชำระขั้นต่ำกัน

สมมุติ นาย ก. กดเงินสดวันที่ 16 มิ.ย.63 จำนวน 10,000 บ. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 25% ต่อปี กำหนดยอดชำระขั้นต่ำ 5% จากยอดเรียกเก็บหรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท สรุปยอดบัญชีทุกวันที 28 ของเดือน และ และชำระตรงวันที่กำหนด (Payment due date)

จากตัวอย่างเงินต้นจำนวน 10,000 บาท ถ้าชำระขั้นต่ำ x% จากยอดที่เรียกเก็บ**
ชำระ 5% ชำระ 20% ชำระ 30%
จำนวนเดือนที่จะชำระหมด (เดือน) 28 14 10
ยอดชำระเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 465.74 788.05 972.60
ดอกเบี้ย*รวม (บาท) 3,040.61 1,032.71 698.30
รวมยอดเงินต้นและดอกเบี้ย* (บาท) 13,040.61 11,032.71 10,698.30
*ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 25% ต่อปี **หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อเดือนหมายเหตุ : จำนวนเดือนที่ชำระ ยอดเงินต่างๆ ในตาราง เป็นยอดประมาณการ   จำนวนเดือนที่ชำระ ยอดเงิน ดอกเบี้ยและค่ารรมเนียมที่เรียกเก็บจริง อาจแตกต่างจากตัวอย่างที่แสดง ขึ้นอยู่กับ วันทีทำรายการ วันที่ชำระเงิน ยอดเงินที่ชำระ ค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีนั้น เป็นต้น

จากตัวอย่าง จะเห็นว่า ยิ่งเราชำระเพิ่มจากที่เรียกเก็บไปมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งประหยัดค่าดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น หมดหนี้ไวมากขึ้นด้วย วงเงินก็คืนกลับมาสำรองไว้ใช้ในเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 
ส่งท้าย
ช่วงที่ยังจ่ายไม่ไหว อาจเลือกชำระขั้นต่ำไปก่อน เพื่อรักษาประวัติ ไม่ให้เสีย 
แต่เมื่อมีกำลังชำระมากขึ้น  เฟิร์สช้อยส์ขอแนะนำให้ชำระตามกำลังมากขึ้น  มากกว่าขั้นต่ำ เงินต้นจะได้ยิ่งลดลง  ดอกเบี้ยก็จะยิ่งลดลงตามไปด้วย เพื่ออิสระทางการเงินของคุณลูกค้าเอง  
เฟิร์สช้อยส์ ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะย้อนกลับ   

บทความยอดนิยม

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่