บัตรเสริม

สิทธิพิเศษเฉพาะ "สมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า" และ “สมาชิกบัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์”

สมาชิกบัตรหลักสามารถขอให้บริษัทฯ ออกบัตรเสริมให้กับบุคคลอื่นได้มากถึง 4 บัตร โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. ผู้ถือบัตรเสริม ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และรายได้ของสมาชิกบัตรหลัก ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
  2. รายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรหลักและบัตรเสริมทุกใบรวมกัน จะต้องไม่เกินวงเงินรวมที่บัตรหลักได้รับ
  3. คะแนนสะสมที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริม จะถูกไปรวมไว้ที่บัตรหลัก
  4. เมื่อบัตรหลักมีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการโปรโมชั่นใดๆ บัตรเสริมจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการโปรโมชั่นนั้นๆ โดยอัตโนมัติ
  5. หากมีการได้รับเครดิตเงินคืนจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริม บริษัทฯจะดำเนินการคืนเครดิตเงินดังกล่าวให้ไว้ที่บัตรหลักเพียงบัตรเดียว
การสมัครบัตรเสริม
  1. คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครบัตรเสริม ผ่านที่เว็บไซต์
  2. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นชื่อรับรอง (ทั้งผู้สมัครบัตรเสริมและบัตรหลัก) ให้ครบถ้วน
  3. แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครบัตรเสริม ที่มีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. นำส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด แผนกอนุมัติสินเชื่อ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ตู้ปณ.8 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541

คำถามและข้อสงสัย

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่