บัตรเสริม

สิทธิพิเศษเฉพาะ "สมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า"

สมาชิกบัตรหลักสามารถขอให้บริษัทฯ ออกบัตรเสริมให้กับบุคคลอื่นได้มากถึง 4 บัตร โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. ผู้ถือบัตรเสริม ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และรายได้ของสมาชิกบัตรหลัก ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
  2. รายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรหลักและบัตรเสริมทุกใบรวมกัน จะต้องไม่เกินวงเงินรวมที่บัตรหลักได้รับ
  3. คะแนนสะสมที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริม จะถูกไปรวมไว้ที่บัตรหลัก
  4. เมื่อบัตรหลักมีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการโปรโมชั่นใดๆ บัตรเสริมจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการโปรโมชั่นนั้นๆ โดยอัตโนมัติ
  5. หากมีการได้รับเครดิตเงินคืนจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริม บริษัทฯจะดำเนินการคืนเครดิตเงินดังกล่าวให้ไว้ที่บัตรหลักเพียงบัตรเดียว
การสมัครบัตรเสริม
  1. คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครบัตรเสริม ผ่านที่เว็บไซต์
  2. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นชื่อรับรอง (ทั้งผู้สมัครบัตรเสริมและบัตรหลัก) ให้ครบถ้วน
  3. แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครบัตรเสริม ที่มีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. นำส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด แผนกอนุมัติสินเชื่อ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ตู้ปณ.8 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่