สนใจสมัครบัตร
เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล

วิธีเปิดบัตรเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล

วิธีเปิดบัตรเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล

วิธีการเปิดบัตรและใช้งานในรูปแบบบัตร Virtual Card

card activation

1. เลือกเมนูบัญชี
และบัตรเอ็กซ์ยู

card activation

2. เลือกเมนูเปิดบัตร

card activation

3. ยืนยันรหัสผ่าน OTP

card activation

4. เปิดบัตรสำเร็จ

card activation

5. กดเมนูบัญชี
เลือกดูข้อมูลบัตร

card activation

6. กรอกรหัสส่วนตัว 6 หลัก

card activation

7. ดูข้อมูลบัตร เพื่อนำไปใช้จ่ายได้ทันที

 

วิธีการเปิดบัตรในรูปแบบบัตรพลาสติก

card activation

1. เลือกเมนูบัญชี
และบัตรเอ็กซ์ยู

card activation

2. เลือกเมนูเปิดบัตร

card activation

3. กรอกวันหมดอายุบัตร

card activation

4. ยืนยันรหัสผ่าน OTP

card activation

5. เปิดบัตรสำเร็จ
เลือกดูข้อมูลบัตร

หมายเหต
- เปิดบัตรพลาสติกได้เมื่อได้รับบัตรจริงแล้วเท่านั้น
- เมื่อเปิดบัตรพลาสติกแล้ว บัตรเครดิตดิจิทัลที่เป็น Virtual Card ในแอปพลิเคชัน UCHOOSE จะหายไป