อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุในการ ใช้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 62 เป็นต้นไป

รายการค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ อัตราค่าบริการ/ ค่าปรับ (บาท)
บัตรเครดิต
(กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า)
สินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ

(กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์คาร์ด,
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์,
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า,
บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์,
บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์,
บัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์)

1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ    

1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่มี ไม่มี

1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี *ภายใต้เงื่อนไขบริษัทโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

บัตรหลัก บัตรเสริม
ไม่มี

คลาสสิคคาร์ด

300 บาท 150 บาท
 

โกลด์คาร์ด

500 บาท 250 บาท
 

แพลทินัม คาร์ด

500 บาท 250 บาท
 

1.3 ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน แบบลดต้นลดดอก (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด) และค่าปรับกรณีผิดนัดชำระ

สูงสุดไม่เกิน 18% ต่อปี สินเชื่อผ่อนชำระ 0 - 28% ต่อปี
สินเชื่อเงินสด 16 - 28% ต่อปี

- ดอกเบี้ย

สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี

- ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

สูงสุดไม่เกิน 3% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี
ค่าปรับกรณีชำระคืนก่อนกำหนดของสินเชื่อแบบมีเงื่อนไข ไม่มี ไม่มี
ค่าปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนด ไม่มี ไม่มี

วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

เริ่มคิดจากวันที่บันทึกรายการ ผ่อนชำระสินค้าและโอนยอดคงค้างสินเชื่อ: เริ่มคิดจากวันที่บันทึกรายการการเบิกถอนเงินสด: เริ่มคิดจากวันที่ทำรายการ

ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย

สูงสุด 50 วันนับจากวันสรุปยอดรายการ ไม่มี

อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ

10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละเดือน
(ไม่น้อยกว่า 500 บาท)
ผ่อนชำระเป็นรายเดือนๆละเท่าๆกัน หรือ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดแต่ละเดือน (ไม่น้อยกว่า 500 บาท)
2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ    

2.1 ค่าอากรแสตมป์

ไม่มี 1 บาทต่อทุกๆ วงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท และเศษของ 2,000 บาท (เรียกเก็บเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการใช้ในครั้งแรก)
3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น    

3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน**

ชำระโดยการหักบัญชีธนาคาร*

 

ธ.กรุงศรีอยุธยา / ธ.กรุงไทย / ธ.กสิกรไทย / ธ.กรุงเทพ / ธ.ไทยพาณิชย์ / ธ.ทหารไทย / ธ.ยูโอบี

ไม่มี

ชำระผ่านช่องทางธนาคาร*

(กรุงเทพและปริมณฑล/ต่างจังหวัด)

ธ.กรุงศรีอยุธยา

ฟรี

ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย

15 บาท / 30 บาท / ครั้ง

ธ.ทหารไทย

10 บาท / 30 บาท / ครั้ง

ธ.ไทยพาณิชย์

15 บาท / 20 บาท / ครั้ง

ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร*

(กรุงเทพและปริมณฑล/ต่างจังหวัด)

ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย Pay At Post

10 บาท / 10 บาท/ ครั้ง

เทสโก้โลตัสทุกสาขา

10 บาท / 10 บาท/ ครั้ง

mPay Station

10 บาท / 10 บาท/ ครั้ง

เคาน์เตอร์CENPAY

10 บาท / 10 บาท/ ครั้ง
(บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ ฟรี)

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

15 บาท / 15 บาท/ ครั้ง

ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ*

(กรุงเทพและปริมณฑล/ต่างจังหวัด)

ผ่านบริการ True Money (รหัสบริษัท FC)

10 บาท / 10 บาท/ ครั้ง

ผ่านบริการ MPay (รหัสบริษัท 489)

10 บาท / 10 บาท/ ครั้ง

3.2 ค่าปรับหักบัญชีไม่ผ่าน ในกรณีหักเงินผ่านบัญชีธนาคาร

(กรุงเทพและปริมณฑล/ต่างจังหวัด)

ธ.กรุงไทย

5 บาท / 10 บาท / ครั้ง

ธ.ไทยพาณิชย์

10 บาท / 10 บาท / ครั้ง

ธ.กสิกรไทย / ธ.ยูโอบี

10 บาท / 20 บาท / ครั้ง

3.3 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้*

100 บาท/ งวด สำหรับยอดค้างชำระ 1 , 2 และ 3

3.4 ค่าใช้จ่ายการเบิกสินเชื่อจากเครื่องเอทีเอ็ม***

(กรุงเทพและปริมณฑล/ต่างจังหวัด)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

10 บาท/ ครั้ง (กรุงเทพและปริมณฑล/ต่างจังหวัด)

เครื่องเอทีเอ็ม ในเครือข่าย เอทีเอ็มพูล

ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20 บาท/ ครั้ง

เครื่องเอทีเอ็ม ในเครือข่าย พลัส

ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40 บาท/ ครั้ง
4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ    

4.1 ค่าปรับเช็คคืน

ไม่มี

4.2 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด*

200 บาท/ครั้ง 100 บาท/ครั้ง

4.3 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชี*

50 บาท/ ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4.4 ค่าออกรหัสเอทีเอ็มใหม่ทดแทนรหัสเดิม

50 บาท/ครั้ง

4.5 ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย / ขอตรวจสอบรายการ*

200 บาท/ ครั้ง ไม่มี
5. ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน**** ไม่เกิน 2.5% ของยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงที่เกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้กำกับ ของสินเชื่อกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บิซ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 63 เป็นต้นไป
 

รายการค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้กำกับ
(สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บิซ)

 

1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ 0% - 36% ต่อปี
2. อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน และ/หรือ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละเดือน (ไม่น้อยกว่า 500 บาท)
3. ช่องทางการชำระเงิน

3.1 ชำระคืนโดยหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ธ.กรุงศรี

ไม่มี

3.2 ชำระที่เคาเตอร์ ธนาคารกรุงศรี ทั่วประเทศ

ไม่มี

3.3 ชำระที่เครื่องเอทีเอ็ม ธ.กรุงศรี ทั่วประเทศ

ไม่มี

3.4 ชำระผ่าน Krungsri Phone 1572

ไม่มี

3.5 ชำระผ่าน Krungsri Online

ไม่มี

3.6 ชำระคืนที่เคาเตอร์ชำระเงินที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ไม่มี
4. การใช้จ่ายการเบิกสินเชื่อจากเครื่องเอทีเอ็ม***  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ไม่มี

ในเครือข่าย เอทีเอ็มพูล

ไม่มี

ในเครือข่าย พลัส

ไม่มี


หมายเหตุ: บริษัทฯสงวนสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีประวัติ สถานภาพบัญชี และคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น                    
* อัตราที่ระบุข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรแต่ละประเภท บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในอัตราที่ระบุข้างต้นในกรณีที่บัญชีของสมาชิกมียอดใช้จ่ายรายปีรวมไม่ถึง 18,000 บาท                    
** ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เรียกเก็บจริงโดยผู้ให้บริการรับชำระเงิน                    
*** หากท่านมีการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มที่อยู่ภายใต้เครือข่ายมากกว่า 1 เครือข่าย การเก็บค่าใช้จ่ายจะเก็บเพียงเครือข่ายเดียว / ครั้ง ตามลำดับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดังนี้                    
  1) เครือข่ายธ.กรุงศรีอยุธยา 2) เครือข่ายเอทีเอ็มพูล 3) เครือข่ายพลัส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2345-6789                    
**** รายการใช้จ่ายหรือถอนเงินสดในสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนกลางที่วีซ่าเรียกเก็บมายังบริษัท และจะมีการคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินตามอัตราที่ระบุในตารางค่าธรรมเนียม                    
(ตามรายละเอียดในใบสมัครหรือสัญญาการใช้บัตร) และจะมีการคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินตามอัตราที่ระบุในตารางค่าธรรมเนียม                    
ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในกรณีดังกล่าว                    
สำหรับรายการสินเชื่อที่สมาชิกได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในกรณีที่สมาชิกไม่ชำระค่างวด หรือชำระไม่ครบถ้วน ตรงตามกำหนดอัตราดอกเบี้ยของสมาชิกจะมีการเปลี่ยนกลับเป็น "อัตราดอกเบี้ยปกติ" (ดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 13% ต่อปี)                     
ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว กรุณาชำระเงินให้ครบถ้วนตรงตามกำหนด โดยเมื่อสมาชิกได้ชำระเงินครบตรงตามกำหนดแล้ว สมาชิกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเดิม   
 

สำหรับรายการสินเชื่อที่สมาชิกได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในกรณีที่สมาชิกไม่ชำระค่างวด หรือชำระไม่ครบถ้วน ตรงตามกำหนดอัตราดอกเบี้ยของสมาชิกจะมีการเปลี่ยนกลับเป็น "อัตราดอกเบี้ยปกติ" (ดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 13% ต่อปี) 

ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว กรุณาชำระเงินให้ครบถ้วนตรงตามกำหนด โดยเมื่อสมาชิกได้ชำระเงินครบตรงตามกำหนดแล้ว สมาชิกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเดิม

คำถามและข้อสงสัย

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่