การอายัดบัตร

กรณีบัตรสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือมีการแอบอ้างใช้จ่ายผ่านบัตรโดยบุคคลอื่น กรุณาติดต่อทันทีศูนย์บริการกรุงศรีเฟริส์ช้อยส์ โทร. 02-345-6789 แจ้งบัตรหาย กด*1 หรือ กด 3 กด 2

โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอายัดบัตรและอำนวยความสะดวกในการออกบัตรใหม่ให้กับสมาชิก โดยมีค่าบริการออกบัตรใหม่สำหรับบัตรแต่ละประเภทเพิ่มเติม ดังนี้

  • บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์,บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์, บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์, บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์, บัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์ 100 บาท ต่อบัตร ต่อครั้ง
  • บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า 200 บาท ต่อบัตร ต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทุกรายการที่เกิดขึ้น หลังจากการแจ้งบัตรหาย บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบแทนสมาชิก (กรณีที่ปรากฎว่าเป็นการกระทำของสมาชิกหรือสมาชิกมีส่วนร่วม สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบภาระหนี้ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการแจ้ง)

การต่ออายุบัตร

บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม มีอายุบัตร 5 ปี นับจากวันที่ออกบัตร การต่ออายุบัตรจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทฯ จะทำการจัดส่งบัตรใหม่ให้ก่อนบัตรเก่าของสมาชิกจะหมดอายุ และเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นนำบัตรเก่าของสมาชิกไปกระทำการในทางทุจริต กรุณาทำลายบัตรเก่าทันทีด้วยการตัดบัตรออกเป็น 2 ส่วน 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ต่ออายุบัตร หากข้อมูลของสมาชิกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้

คำถามและข้อสงสัย

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่