บริการ 0% สั่งได้ทุกอย่าง

UChoose

อภิสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม

“แผนผ่อนชำระ O% สั่งได้” อภิสิทธิ์เปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือน 0% นาน 3 เดือน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อมีประวัติชำระเงินตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการใช้จ่ายแบบไร้ความกังวล

พิเศษ! ยกระดับอภิสิทธิ์พร้อมเปลี่ยนยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตในหมวดโรงพยาบาล และประกัน เป็นผ่อน 0% สั่งได้ 6 เดือน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย บริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัว รายจ่ายก้อนใหญ่ ทุกเรื่องแบ่งจ่ายได้สบายใจ ทั้งนี้ที่นำมาทำรายการแบ่งชำระรายเดือนจะไม่ได้รับคะแนนสะสมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด

0% 3 เดือน สั่งได้ทุกอย่าง หรือ ผ่อนชำระตามใจ 3-10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และรวมยอดแบ่งชำระเริ่มต้น 3,000 บาทขึ้นไป และเป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันสรุปยอดบัญชี ในรอบบัญชีปัจจุบัน
0% 6 เดือน หมวดประกัน
แบ่งชำระรายเดือน 0% นาน 6 เดือน ซื้อสบายในหมวดประกัน ทั้งยอดประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ โดยมียอดใช้จ่าย 40,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ยกเว้น รายการใช้จ่ายในหมวด AIA ทุกประเภท และรายการใช้จ่ายหมวดประกันที่ทำการตัดผ่านบัตรอัตโนมัติ TGIB,TLAB ,KGIB, KLAB (เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 63 - 31 ต.ค. 64)
0% 6 เดือน หมวดโรงพยาบาล
แบ่งชำระรายเดือน 0% นาน 6 เดือน ให้คุณอุ่นใจ 24 ชม. หมวดโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล, โรงพยาบาลเอกชน เป็นยอดผ่อนชำระ 0%สั่งได้ 6 เดือน โดยมียอดใช้จ่าย 40,000บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ยกเว้น ร้านขายของที่ระลึก / ร้านค้า ในโรงพยาบาลที่ศิริราช, คลินิคและสถาบันศัลยกรรมเสริมความงามทุกประเภท, โรงพยาบาลสัตว์ (เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 63 - 31 ต.ค. 64)

แค่เลือกยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ • กดเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระ • อนุมัติผ่านแอป UCHOOSE ทันที
หรือติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรฯ ตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขบริการแผนผ่อนชำระ O% สั่งได้ นาน 3 เดือน
 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป (ผ่านวงเงินบัตรเครดิต) และรวมยอดใช้จ่ายเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระเริ่มต้น 3,000 บาทขึ้นไป 
 • เป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันสรุปยอดบัญชี ในรอบบัญชีปัจจุบัน
 • ยกเว้น ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ, ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวม, ยอดการชำระค่าสาธารณูปโภค, และค่าบริการอื่นๆจากการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม และยอดใช้จ่ายที่ผิดวัตถุประสงค์และผิดกฏหมายบัตรเครดิต
 • โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่ได้รับคะแนนสะสมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด
 • หากทำรายการแบ่งชำระรายเดือนแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลูกค้ายังคงต้องผ่อนชำระจนครบกำหนดสัญญา 
 • กรณีที่ท่านคืนสินค้าหรือบริการที่ร้านค้า กรุณาแจ้งทางบริษัทเพื่อทำการปิดรายการเงินผ่อนด้วยหลังจากท่านติดต่อแจ้งกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนยอดซื้อสินค้าแบบปกติเป็นแบ่งจ่ายรายเดือนตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาจากประวัติการชำระเงินในเดือนล่าสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกรายการส่งเสริมการตลาด รวมถึง เงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
เงื่อนไขการแบ่งชำระอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
เงื่อนไขการแบ่งชำระอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • เปลี่ยนยอดรูดเต็มเป็นแบ่งชำระรายเดือนได้ทันที สำหรับยอดใช้จ่ายขั้นต่ำตั้งแต่ 3,000 บาท / เซลล์สลิปขึ้นไป
 • สำหรับรายการที่ร้านค้าได้เรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ แล้ว (Settlement) ลูกค้าสามารถรวมยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท / เซลล์สลิป โดยยอดรวมแบ่งชำระรายเดือนต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท
 • เป็นยอดใช้จ่ายที่เรียกเก็บใบรอบบัญชีล่าสุด และเกิดขึ้นก่อนวันครบกำหนดชำระเงินในรอบบัญชีปัจจุบัน
 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) เริ่มต้นที่ 0.69% ต่อเดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ที่ 12.38% - 16.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับยอดที่ลูกค้านำมาแบ่งชำระรายเดือน และเงื่อนไขอื่นๆตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ระยะเวลาในการแบ่งชำระรายเดือน ตั้งแต่ 3 - 10 เดือน
 • บริษัทฯ ขอยกเว้นการนำยอดเพื่อการซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ และยอดใช้จ่ายที่ผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมายบัตรเครดิต มาทำรายการแบ่งชำระรายเดือน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแบ่งชำระรายเดือนโดยอัตโนมัติ หากร้านค้ามิได้เรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ ภายใน 12 วัน
 • หากทำรายการแบ่งชำระรายเดือนแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลูกค้ายังคงต้องผ่อนชำระจนครบกำหนดสัญญา
 • การอนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาจากประวัติการชำระเงินในเดือนล่าสุด
 • สำหรับรายการสินเชื่อที่สมาชิกได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในกรณีที่สมาชิกไม่ชำระค่างวด หรือชำระไม่ครบถ้วน ตรงตามกำหนดอัตราดอกเบี้ยของสมาชิกจะมีการเปลี่ยนกลับเป็น "อัตราดอกเบี้ยปกติ" ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว กรุณาชำระเงินให้ครบถ้วนตรงตามกำหนด โดยเมื่อสมาชิกได้ชำระเงินครบตรงตามกำหนดแล้ว สมาชิกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเดิม
 • กรณีที่ท่านคืนสินค้าหรือบริการที่ร้านค้า กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ เพื่อทำการปิดรายการเงินผ่อนด้วยหลังจากท่านติดต่อแจ้งกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
เงื่อนไขการรับบริการแผนผ่อนชำระ 0% 6 เดือน
เงื่อนไขการรับบริการแผนผ่อนชำระ 0% 6 เดือน
 • หมวดประกันโดยมียอดใช้จ่าย 40,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป หมวดประกันชีวิตประกอบด้วย MCC 6300 และ MCC 5960 ยกเว้น รายการใช้จ่ายในหมวด AIA ทุกประเภท และรายการใช้จ่ายหมวดประกันที่ทำการตัดผ่านบัตรอัตโนมัติผ่านบริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ และบริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ หรือ KGIB และ KLAB และบริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ TGIB และ TLAB
 • หมวดโรงพยาบาลโดยมียอดใช้จ่าย 40,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป เช่น โรงพยาบาลมหาราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี,โรงพยาบาลนนทเวชโรงพยาบาลพระราม 9 โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นต้น ประกอบด้วย MCC 8062 และ 9399 ยกเว้น ร้านขายของที่ระลึก / ร้านค้า ในโรงพยาบาลที่ศิริราช, คลินิคและสถาบันศัลยกรรมเสริมความงามทุกประเภท, โรงพยาบาลสัตว์
 • เฉพาะยอดที่เกิดขึ้นก่อนสรุปยอดบัญชี ในรอบบัญชีปัจจุบัน (ยอดรอเรียกเก็บ)
 • ยอดที่นำมาผ่อนชำระ 0% สั่งได้ 6 เดือนหมวดประกันและโรงพยาบาล จะไม่ได้รับคะแนนสะสมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด
 • รายการผ่อนชำระ 0% สั่งได้ 6 เดือน ในหมวดโรงพยาบาลกรณีสมาชิกบัตรนำยอดใช้จ่ายหมวดโรงพยาบาล ที่อยู่ในเงื่อนไข Nationwide มาเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระ 0% สั่งได้ 6 เดือนหมวดโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 64 - 31 พ.ค. 64 บริษัทฯ จะปรับลดเครดิตเงินคืนจากรายการ Nationwide ภายใน 90 วันหลังจากที่ทำรายการผ่อนชำระ 0% สั่งได้ 6 เดือนหมวดโรงพยาบาลในเดือนนั้นๆ โดยรอบการปรับลดเป็นดังนี้
  • รอบวันที่ 1 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 จะปรับเครดิตเงินคืน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 64
  • รอบวันที่ 1 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 จะปรับเครดิตเงินคืน ภายในวันที่ 31 พ.ค. 64
  • รอบวันที่ 1 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64 จะปรับเครดิตเงินคืน ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64
 • รายการผ่อนชำระ 0% สั่งได้ 6 เดือน ในหมวดประกันกรณีสมาชิกบัตรนำยอดใช้จ่ายประกันที่อยู่ในเงื่อนไข ISN มาเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระ 0% สั่งได้ 6 เดือนหมวดประกัน ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 64 - 31 พ.ค. 64 บริษัทฯ จะปรับลดเครดิตเงินคืนจากรายการ ISN ภายใน 90 วันหลังจากที่ทำรายการผ่อนชำระ 0% สั่งได้ 6 เดือนหมวดประกันในเดือนนั้นๆ โดยรอบการปรับลดเป็นดังนี้
  • รอบวันที่ 1 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 จะปรับลดเครดิตเงินคืน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 64
  • รอบวันที่ 1 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 จะปรับลดเครดิตเงินคืน ภายในวันที่ 31 พ.ค. 64
  • รอบวันที่ 1 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64 จะปรับลดเครดิตเงินคืน ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64
  • รอบวันที่ 1 พ.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 จะปรับลดเครดิตเงินคืน ภายในวันที่ 31 ก.ค. 64
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกรายการส่งเสริมการตลาด รวมถึง เงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

คำถามและข้อสงสัย

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่