วงเงินในบัตร

ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ

สำหรับการตรวจสอบวงเงินคงเหลือในบัตร ทั้งวงเงินบัตรเครดิตและวงเงินสินเชื่อบุคคล สามารถทำรายการหลากหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • ช่องทาง UCHOOSE Mobile Application: แอพเดียวจบ! เช็คยอดบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ง่ายๆ 24ชม. ทั้งวงเงิน ยอดชำระ เงินคืน และดีลดีๆ พร้อมลงทะเบียนโปรโมชั่นฟรี ไม่มีค่า SMS 

โหลดฟรีวันนี้! ทั้ง iOS และ Android
uchoose-app-storeuchoose-play-store

 
 • ช่องทางเว็บไซต์ เฟิร์สช้อยส์ ออนไลน์ โดยล็อคอินเข้าสู่ระบบ และเลือกเมนูข้อมูลบัญชี
 • ช่องทาง SMS On demand โดยพิมพ์หมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 081-256-3333 และรอรับ SMS ตอบกลับ
 • ช่องทางระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ผ่านศูนย์บริการสมาชิกบัตร โทร. 02-345-6789
ขอเพิ่มวงเงินถาวร

สำหรับการขอเพิ่มวงเงินถาวร สมาชิกบัตร Krungsri First Choice จะต้องถือบัตรอย่างน้อย 6 เดือน หลังจากที่ได้รับอนุมัติบัตร โดย วิธีการยื่นขอเพิ่มวงเงิน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนง่ายๆ ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

ช่องทางที่ 1: ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มวงเงิน ที่สาขาหรือศูนย์บริการกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเพิ่มวงเงิน ที่สาขา/เคาน์เตอร์ เฟิร์สช้อยส์ ทั่วประเทศ โดยค้นหาที่ตั้งสาขาใกล้บ้านได้ ที่นี่ 

ช่องทางที่ 2: เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มวงเงิน ทางโทรสารหรือไปรษณีย์

 1. ดาวน์โหลด "แบบฟอร์มขออนุมัติเพิ่ม/ลดวงเงิน หรือเปลี่ยนสถานะบัตร" ผ่านเว็บไซต์
 2. กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์ม พร้อมเซ็นชื่อและวันที่กำกับ
 3. แนบเอกสารประกอบการพิจารณาขอเพิ่มวงเงินดังต่อไปนี้
  • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง (กรณีแนบสำเนาบัตรข้าราชการ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่ม)
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และหน้าสมุดธนาคารหน้าแรก
  • สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้ (สำหรับพนักงานประจำ) หรือ  สำเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนบริษัท (สำหรับเจ้าของกิจการ)
  • เอกสารยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
 4. ส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา กลับมาที่บริษัทฯ ผ่านทางโทรสารที่ 02-627-8250 หรือส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ฝ่ายเพิ่มวงเงินถาวร ชั้น 16 ตู้ปณ.8 ปณฝ.บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541
 5. ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน จะใช้ระยะเวลาอนุมัติประมาณ 1 สัปดาห์โดยแจ้งผลกลับทาง SMS
ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว
อภิสิทธิ์สุดพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า
หากต้องการ "วงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว" (Temporary Credit Line for Credit Card) เพิ่มเติม สำหรับการใช้จ่ายผ่านวงเงินบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า สามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวด้วยตัวเองผ่าน UCHOOSE โมบายแอพ โดยการกดที่หน้าบัตรแล้วเลือกเมนู “เพิ่มวงเงินชั่วคราว” หรือ ติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตร (Call Center) โดยทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติที่เบอร์ 02-345-6789 ตามด้วยหมายเลขบัตร และกด 1 กด 3 กด 2
 
 • ช่องทาง UCHOOSE Mobile Application: แอพเดียวจบ! เช็คยอดบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ง่ายๆ 24ชม. ทั้งวงเงิน ยอดชำระ เงินคืน และดีลดีๆ พร้อมลงทะเบียนโปรโมชั่นฟรี ไม่มีค่า SMS 

โหลดฟรีวันนี้! ทั้ง iOS และ Android
uchoose-app-storeuchoose-play-store

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 
 • การขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรหลักของบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วีซ่าเท่านั้น
 • วงเงินที่ขอเพิ่มสามารถเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนได้ เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านวงเงินเครดิต (ตามเงื่อนไข)  ซึ่งจะถูกเรียกเก็บตามจำนวนงวดที่ผ่อนชำระ  หรือกรณีทำรายการปกติจะถูกเรียกเก็บเต็มจำนวนในรอบบัญชีถัดไป
 • วงเงินที่ขอเพิ่มไม่สามารถใช้กดเงินสดได้
 • สามารถขอวงเงินชั่วคราวได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
 • วงเงินชั่วคราวสามารถใช้ได้นานสูงสุด 60 วัน
 • ต้องไม่มีการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวอยู่ก่อนแล้ว
 • เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามนโยบาย และเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
 • สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ โทร. 02-345-6789
ขอปรับเปลี่ยนวงเงิน

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า

สมาชิกบัตรสามารถปรับเปลี่ยนโยกวงเงินภายในบัตรได้ง่ายๆ อย่างอิสระ ระหว่างวงเงินบัตรเครดิต และวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้จ่าย

ตัวอย่างเช่น วงเงินรวม 50,000 บาท
 • ก่อนขอปรับเปลี่ยนวงเงิน

วงเงินบัตรเครดิต 25,000 บาท + วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล 25,000 บาท = วงเงินรวม 50,000 บาท

 • หลังขอปรับเปลี่ยนวงเงิน

วงเงินบัตรเครดิต 10,000 บาท + วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล 40,000 บาท = วงเงินรวม 50,000 บาท

โดยวิธีการโยกวงเงิน สามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติที่เบอร์ 02-345-6789 ตามด้วยหมายเลขบัตร และกด 1 กด 3 กด 3 และแจ้งความจำนง ขอโยกวงเงิน

*หมายเหตุ:
 • การอนุมัติขอปรับเปลี่ยนวงเงินระหว่างกันภายในบัตร เป็นไปตามนโยบายการพิจารณาและเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • สมาชิกบัตรที่ได้รับการอนุมัติหรือเปลี่ยนสถานะบัตรเป็นกรุงศรีเฟิร์สช้อย วีซ่า แพลทินัม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.60 เป็นต้นไป สามารถตรวจสอบจำนวนวงเงินสูงสุดสำหรับแต่ละวงเงินได้เพียงโทร 02-345-6789
 • สมาชิกต้องคงวงเงินขั้นต่ำไว้ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และการปรับเปลี่ยนวงเงินแต่ละครั้งสามารถทำได้ขั้นต่ำเป็นหลักพันเท่านั้น วงเงินรวมของสินเชื่อส่วนบุคคลและวงเงินบัตรเครดิตต้องไม่เกินข้อกำหนดเกี่ยวกับวงเงินสูงสุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ในการปรับเปลี่ยนวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลแต่ละครั้ง สมาชิกรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ จะทำการเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่าของสมาชิกตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ (ค่าอากรแสตมป์เก็บเฉพาะครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินเท่านั้น)

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่