วงเงินในบัตร

ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ

เมื่อต้องการตรวจสอบวงเงินคงเหลือในบัตร ไม่ว่าจะเป็นวงเงินบัตรเครดิต หรือ วงเงินสินเชื่อ สามารถเช็คได้ง่ายๆ ด้วยตนเองผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้  

1. ช่องทางโมบายแอปพลิเคชัน "UCHOOSE" 
UCHOOSE แอปเดียวจบ! เช็ควงเงินคงเหลือในบัตรง่าย ตรวจสอบสะดวกตลอด 24ชม. พร้อมทั้งเข้าดูยอดชำระ วันชำระ เงินคืน และดีลดีๆ แถมใช้ลงทะเบียนโปรโมชั่นฟรี แบบไม่ต้องเสียค่า sms 

โหลดฟรีวันนี้! แค่พิมพ์ค้นหาด้วยคำว่า UCHOOSE บนระบบ App Store และ Google Play หรือ คลิกดาวน์โหลดที่นี่
2. ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ 24 ชม. โทร. 02-345-6789

 
ขอเพิ่มวงเงินถาวร

สำหรับการขอเพิ่มวงเงินถาวร สมาชิกบัตร Krungsri First Choice จะต้องถือบัตรอย่างน้อย 12 เดือน หลังจากที่ได้รับอนุมัติบัตร และมีอายุไม่เกิน 55 ปี โดยสามารถยื่นขอเพิ่มวงเงินตามขั้นต่อไปนี้

ขั้นตอนการขอเพิ่มวงเงิน

 1. ดาวน์โหลด “แบบฟอร์มขออนุมัติเพิ่ม/ลดวงเงินถาวร”
 2. กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนและเหมือนกันทุกจุด
 3. แนบเอกสารประกอบการสมัคร ที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. นำส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการสมัครผ่านช่องทางที่บริษัทเปิดอำนวยความสะดวก 

เอกสารประกอบการขอเพิ่มวงเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • เอกสารแสดงรายได้
    2.1 กรณีพนักงานประจำ
 • สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองรายได้ที่ออกไม่เกิน 2 เดือน และ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกและสำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
    2.2 กรณีเจ้าของธุรกิจ
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และสำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน โดยรายการสุดท้ายที่ปรากฎในสำเนาจะต้องไม่เกิน 2 เดือน
1. ช่องทาง UCHOOSE
ถ่ายรูปหรือสแกนแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวงเงิน ที่มีการกรอกรายละเอียดและเซ็นรับรองรวมถึงลงลายชื่อครบถ้วนมาอัพโหลดที่แอปพลิเคชัน UCHOOSE คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีการอัพโหลดผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE
2. ช่องทาง Email
สแกนแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวงเงิน ที่มีการกรอกรายละเอียดและเซ็นรับรองรวมถึงลงลายชื่อครบถ้วนมาที่ email: CSM@krungsri.com ระบุชื่อเรื่อง: ส่งเอกสารขอเพิ่มวงเงิน
3. ช่องทางสาขากรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
เตรียมแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวงเงิน ที่มีการกรอกและเซ็นรับรองรวมถึงลงลายชื่อครบถ้วนมายังสาขา เช็คสาขาใกล้บ้านง่ายๆ คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบสาขาที่เปิดให้บริการ ณ วันที่ต้องการไปยื่นเอกสาร
4. ช่องทางไปรษณีย์
แบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบการขอเพิ่มวงเงิน ที่มีการกรอกและเซ็นรับรองรวมถึงลงลายชื่อครบถ้วนมายังที่อยู่บริษัท ตามที่ระบุ

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
ฝ่ายเพิ่มวงเงินถาวร ชั้น 16 อาคารบางนาทาวเวอร์
ตู้ ปณ.8 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541
ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว
อภิสิทธิ์สุดพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม และ เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล
หากต้องการ "วงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว" (Temporary Credit Line for Credit Card) เพิ่มเติม สำหรับการใช้จ่ายผ่านวงเงินบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม และ เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล
สามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวด้วยตัวเองผ่าน UCHOOSE โมบายแอป โดยการกดที่หน้าบัตรแล้วเลือกเมนู “ขอวงเงินชั่วคราว” หรือ ติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตร (Call Center) โดยทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติที่เบอร์ 02-345-6789
 
 • ช่องทาง UCHOOSE Mobile Application แอปเดียวจบ! เช็คยอดบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ง่ายๆ 24ชม. ทั้งวงเงิน ยอดชำระ เงินคืน และดีลดีๆ พร้อมลงทะเบียนโปรโมชั่นฟรี ไม่มีค่า SMS

โหลดฟรีวันนี้! ทั้ง iOS และ Android
uchoose-app-storeuchoose-play-store

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 
 • การขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรหลักของบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม และ เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล เท่านั้น

 • วงเงินที่ขอเพิ่มสามารถเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนได้ เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านวงเงินเครดิต (ตามเงื่อนไข) ซึ่งจะถูกเรียกเก็บตามจำนวนงวดที่ผ่อนชำระ หรือกรณีทำรายการปกติจะถูกเรียกเก็บเต็มจำนวนในรอบบัญชีถัดไป

 • วงเงินที่ขอเพิ่มไม่สามารถใช้กดเงินสด หรือ ซื้อทองคำ หรือ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้

 • สามารถขอวงเงินชั่วคราวได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

 • วงเงินชั่วคราวสามารถใช้ได้นานสูงสุด 60 วัน

 • ต้องไม่มีการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวอยู่ก่อนแล้ว

 • เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามนโยบาย และเงื่อนไขของบริษัทฯ

 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

 • สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์โทร. 02-345-6789

ขอปรับเปลี่ยนวงเงิน

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม และ เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้วงเงินบัตรเครดิต และวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล เมื่อท่านมีการใช้จ่ายบัตรผ่านวงเงินเครดิต หรือ วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล บริษัทฯ จะมีการปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามการใช้ของสมาชิกบัตรหลัก โดยวงเงินสินเชื่อรวมของท่านไม่เปลี่ยนแปลง
*หมายเหตุ:
 • การอนุมัติขอปรับเปลี่ยนวงเงินระหว่างกันภายในบัตร เป็นไปตามนโยบายการพิจารณาและเงื่อนไขของบริษัทฯ

 • ​สำหรับสมาชิกบัตรเสริม กรุณาติดต่อเจ้าของบัตรหลักเพื่อทำรายการปรับเปลี่ยนวงเงินผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติได้ตลอด 24 ชม. เพียงโทร 02-345-6789

 • สมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม และ เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล สามารถตรวจสอบจำนวนวงเงินสูงสุดสำหรับแต่ละวงเงินได้ผ่านแอป UCHOOSE คลิกดาวน์โหลดที่นี่

 • สมาชิกต้องคงวงเงินขั้นต่ำไว้ไม่ต่ำกว่า 100 บาท และวงเงินรวมของสินเชื่อส่วนบุคคลและวงเงินบัตรเครดิตต้องไม่เกินข้อกำหนดเกี่ยวกับวงเงินสูงสุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

 • ในการปรับเปลี่ยนวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลแต่ละครั้ง สมาชิกรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ จะทำการเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม และ เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล ของสมาชิกตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ (ค่าอากรแสตมป์เก็บเฉพาะครั้งแรกที่มีการใช้วงเงินเท่านั้น)

คำถามและข้อสงสัย

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่