เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

UChoose
เปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
หากต้องการเปลี่ยน "ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร" ที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ สามารถทำรายการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ช่องทาง Email โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว
 • ส่งไฟล์แนบดังกล่าว กลับมาที่อีเมล csm@krungsri.com (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)
 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น
2. ช่องทาง Line โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว
 • ส่งไฟล์แนบดังกล่าว กลับมาที่ Line ID : @simpleservice
 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น
3. ช่องทางศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
 • โทร. 02-345-6789 ตลอด 24 ชั่วโมง
เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์
หากต้องการเปลี่ยน "เบอร์โทรศัพท์" ที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ สามารถทำรายการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ช่องทาง Email โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว
 • ส่งไฟล์แนบดังกล่าว กลับมาที่อีเมล csm@krungsri.com (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)
 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น
2. ช่องทาง Line โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว
 • ส่งไฟล์แนบดังกล่าว กลับมาที่ Line ID : @simpleservice
 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น
3. ช่องทางศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
 • โทร. 02-345-6789 ตลอด 24 ชั่วโมง
เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
หากต้องการเปลี่ยน "ชื่อ-นามสกุล" ที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ สามารถทำรายการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ช่องทาง UCHOOSE โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ล็อคอิน (log in) เข้าสู่ระบบ
 • เข้าเมนูเพิ่มเติม
 • เลื่อนลงมาที่เมนู "จัดการบัญชี"
 • เลือกช่องทางสำหรับส่งเอกสาร ยื่นเอกสารเปลี่ยนชื่อนามสกุลและออกบัตรใหม่
2. ช่องทาง Email โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า และเอกสารประกอบอื่นๆ (เช่น ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว
 • ส่งไฟล์แนบดังกล่าว กลับมาที่อีเมล csm@krungsri.com (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)
 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น
3. ช่องทาง Line โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า และเอกสารประกอบอื่นๆ (เช่น ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว
 • ส่งไฟล์แนบดังกล่าว กลับมาที่ Line ID : @simpleservice
 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น
เปลี่ยนอีเมล
หากต้องการเปลี่ยน "อีเมล" ที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ การเปลี่ยนใหม่จะมีผลเฉพาะบัตรหลัก และ ePay Credit Card ซึ่งอยู่ภายใต้บัตรหลัก (ถ้ามี) รวมทั้งอีเมลที่ใช้รับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ด้วย (ถ้ามี) โดยวิธีการเปลี่ยนแปลง สามารถทำรายการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ช่องทาง UCHOOSE โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ล็อคอิน (log in) เข้าสู่ระบบ
 • เข้าเมนูเพิ่มเติม
 • เลื่อนลงมาที่เมนู "จัดการบัญชี"
 • เลือกจัดการอีเมล กรอกอีเมลใหม่และยืนยัน
2. ช่องทาง Email โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว
 • ส่งไฟล์แนบดังกล่าว กลับมาที่อีเมล csm@krungsri.com (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)
 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น
3. ช่องทาง Line โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว
 • ส่งไฟล์แนบดังกล่าว กลับมาที่ Line ID : @simpleservice
 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น
4. ช่องทางศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
 • โทร. 02-345-6789 ตลอด 24 ชั่วโมง

คำถามและข้อสงสัย

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่