เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

UChoose
เปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
หากต้องการเปลี่ยน "ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร" ที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ สามารถทำรายการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ช่องทาง Email โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว

 • ส่งไฟล์แนบดังกล่าว กลับมาที่อีเมล csm@krungsri.com (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น

2. ช่องทาง Line โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว

 • ส่งไฟล์แนบดังกล่าว กลับมาที่ Line ID : @simpleservice

 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น

3. ช่องทาง Fax โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว

 • สแกนเอกสาร และส่ง Fax มาที่เบอร์ 02-627-8212

 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น

4. ช่องทางศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
 • โทร. 02-345-6789 ตลอด 24 ชั่วโมง

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์
หากต้องการเปลี่ยน "เบอร์โทรศัพท์" ที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ สามารถทำรายการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ช่องทาง Email โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว

 • ส่งไฟล์แนบดังกล่าว กลับมาที่อีเมล csm@krungsri.com (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น

2. ช่องทาง Line โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว

 • ส่งไฟล์แนบดังกล่าว กลับมาที่ Line ID : @simpleservice

 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น

3. ช่องทาง Fax โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว

 • สแกนเอกสาร และส่ง Fax มาที่เบอร์ 02-627-8212

 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น

4. ช่องทางศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
 • โทร. 02-345-6789 ตลอด 24 ชั่วโมง

เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
หากต้องการเปลี่ยน "ชื่อ-นามสกุล" ที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ สามารถทำรายการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ช่องทาง UCHOOSE โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ล็อคอิน (log in) เข้าสู่ระบบ

 • เข้าเมนูเพิ่มเติม

 • เลื่อนลงมาที่เมนู "จัดการบัญชี"

 • เลือกช่องทางสำหรับส่งเอกสาร ยื่นเอกสารเปลี่ยนชื่อนามสกุลและออกบัตรใหม่

2. ช่องทาง Email โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารประกอบอื่นๆ (เช่น ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว

 • ส่งไฟล์แนบดังกล่าว กลับมาที่อีเมล csm@krungsri.com (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น

3. ช่องทาง Line โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารประกอบอื่นๆ (เช่น ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว

 • ส่งไฟล์แนบดังกล่าว กลับมาที่ Line ID : @simpleservice

 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น

4. ช่องทาง Fax โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารประกอบอื่นๆ (เช่น ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว

 • สแกนเอกสาร และส่ง Fax มาที่เบอร์ 02-627-8212

 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น

เปลี่ยนอีเมล
หากต้องการเปลี่ยน "อีเมล" ที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ การเปลี่ยนใหม่จะมีผลเฉพาะบัตรหลัก และ ePay Credit Card ซึ่งอยู่ภายใต้บัตรหลัก (ถ้ามี) รวมทั้งอีเมลที่ใช้รับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ด้วย (ถ้ามี)โดยวิธีการเปลี่ยนแปลง สามารถทำรายการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ช่องทาง UCHOOSE โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ล็อคอิน (log in) เข้าสู่ระบบ

 • เข้าเมนูเพิ่มเติม

 • เลื่อนลงมาที่เมนู "จัดการบัญชี"

 • เลือกจัดการอีเมล กรอกอีเมลใหม่และยืนยัน

2. ช่องทาง Email โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว

 • ส่งไฟล์แนบดังกล่าว กลับมาที่อีเมล csm@krungsri.com (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น

3. ช่องทาง Line โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว

 • ส่งไฟล์แนบดังกล่าว กลับมาที่ Line ID : @simpleservice

 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น

4. ช่องทาง Fax โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว

 • สแกนเอกสาร และส่ง Fax มาที่เบอร์ 02-627-8212

 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น

5. ช่องทางศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
 • โทร. 02-345-6789 ตลอด 24 ชั่วโมง

6. ช่องทางเว็บไซต์ “เฟิร์สช้อยส์ ออนไลน์” โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ล็อคอิน (Login) เข้าสู่ระบบ

 • เลือกเมนูเปลี่ยนอีเมล

 • ระบุอีเมลใหม่

คำถามและข้อสงสัย

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่