เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

เปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

หากต้องการเปลี่ยน "ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร" ที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ สามารถทำรายการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 1. ช่องทางเว็บไซต์ “เฟิร์สช้อยส์ ออนไลน์” โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ล็อคอิน (Login) เข้าสู่ระบบ
 • เลือกเมนูเปลี่ยนแปลงที่อยู่
 • จากนั้นกรอกข้อมูลตามฟอร์มบนเว็บไซต์ 
   
       2. ช่องทาง Email โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว
 • ส่งไฟล์แนบดังกล่าว กลับมาที่อีเมล์ csm@krungsri.com (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)
 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น

3. ช่องทาง Fax โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว
 • สแกนเอกสาร และส่ง Fax มาที่เบอร์ 02-627-8212
 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น 


4. ช่องทางศูนย์บริการสมาชิกบัตร โทร. 02-345-6789 ตามเวลาทำการบริษัทฯ


เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

ช่องทาง Email โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว
 • ส่งไฟล์แนบดังกล่าว กลับมาที่อีเมล์ csm@krungsri.com (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)
 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น

ช่องทาง Fax โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว
 • สแกนเอกสาร และส่ง Fax มาที่เบอร์ 02-627-8212
 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น 

ช่องทางศูนย์บริการสมาชิกบัตร โทร. 02-345-6789 ตามเวลาทำการบริษัทฯ

เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

หากต้องการเปลี่ยน "ชื่อ-นามสกุล" ที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ สามารถทำรายการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

ช่องทาง Email โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารประกอบอื่นๆ (เช่น ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว
 • ส่งไฟล์แนบดังกล่าว กลับมาที่อีเมล์ csm@krungsri.com (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)
 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น 

ช่องทาง Fax โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารประกอบอื่นๆ (เช่น ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว
 • สแกนเอกสาร และส่ง Fax มาที่เบอร์ 02-627-8212
 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น
เปลี่ยนอีเมล์

หากต้องการเปลี่ยน "อีเมล์" ที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ การเปลี่ยนใหม่จะมีผลเฉพาะบัตรหลัก และ ePay Credit Card ซึ่งอยู่ภายใต้บัตรหลัก (ถ้ามี) รวมทั้งอีเมล์ที่ใช้รับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ด้วย (ถ้ามี)โดยวิธีการเปลี่ยนแปลง สามารถทำรายการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

ช่องทางเว็บไซต์  “เฟิร์สช้อยส์ ออนไลน์” โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • ล็อคอิน (Login) เข้าสู่ระบบ
 • เลือกเมนูเปลี่ยนอีเมล์
 • ระบุอีเมล์ใหม่

ช่องทาง Email โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว
 • ส่งไฟล์แนบดังกล่าว กลับมาที่อีเมล์ csm@krungsri.com (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)
 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น

ช่องทาง Fax โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไข พร้อมหมายเลขบัตร 16 หลัก ลงในเอกสารดังกล่าว
 • สแกนเอกสาร และส่ง Fax มาที่เบอร์ 02-627-8212
 • หลังจากนั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อการดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น

ช่องทางศูนย์บริการสมาชิกบัตร โทร. 02-345-6789 ตามเวลาทำการบริษัทฯ

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่