ช่องทางการเบิกถอนเงินสด

ช่องทางการเบิกถอนเงินสด

 • ให้คุณจัดสรรวงเงินได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยวงเงินเบิกถอนเงินสด สูงสุด 5 เท่าของ รายได้หรือสูงสุด 500,000 บาท ที่แยกต่างหากจากวงเงินบัตรเครดิต
 • สามารถเลือกแบ่งชำระคืนได้ทั้งแบบขั้นต่ำหรือแบบรายเดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คำนวณรายวันตามยอดเงินต้นคงเหลือที่แท้จริง หากชำระเงินมากกว่ายอดเรียกเก็บหรือชำระก่อนกำหนด จะนำเงินคงเหลือไปชำระยอดที่ถึง กำหนดชำระหรือยอดค้างชำระในลำดับก่อนหลังตามที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชี
เบิกถอนเงินสดทันใจหลากหลายช่องทาง
1. เบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม*

สะดวกรวดเร็ว ด้วยบริการเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์  เอทีเอ็ม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงใช้รหัสเอทีเอ็ม (ATM PIN) 4 หลัก ซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนรหัสเอทีเอ็ม เพื่อความปลอดภัยได้บ่อยเท่าที่ต้องการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ UCHOOSE คลิก และที่เครื่องกรุงศรีเอทีเอ็ม

วิธีเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม
 1. ใส่รหัสเอทีเอ็ม (ATM PIN) 4 หลัก*
 2. เลือกรายการ “ถอนเงิน”
 3. เลือกรายการ “ถอนระบุจำนวนเงิน”
 4. เลือกรายการจาก “บัตรเครดิต / สินเชื่อบุคคล” หรือ “บัตรเครดิต”
 5. กดจำนวนเงินที่ต้องการเบิกถอน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท / รายการ และ สูงสุด 30,000 บาท / รายการ หรือขึ้นอยู่กับเครื่องเอทีเอ็มของผู้ให้บริการ) และไม่เกินวงเงินคงเหลือ (สามารถกดได้สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน)
 6. รับเงินสดทันทีและเก็บสำเนาการทำรายการไว้เป็นหลักฐาน
หมายเหตุ : การเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม จะเป็นการชำระคืนแบบขั้นต่ำเท่านั้น ขั้นตอนและข้อความที่แสดงรายละเอียดข้างต้นอาจมีความแตกต่างในแต่ละเครื่องเอทีเอ็ม แต่สามารถใช้อ้างอิงประกอบการทำรายการได้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสเอทีเอ็ม (ATM  PIM) โทร. 02-345-6789 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก เครื่องหมาย # กดเลือกเมนู 3 และกด 4 ได้ตลอด 24 ชม. (โปรดศึกษารายละเอียดค่าบริการได้ในสรุปรายละเอียดจากการเบิกถอนเงินสดจากเอกสารแนบท้าย)
 
2. วิธีการเบิกถอนเงินสดผ่านบริการสายด่วนเงินสด HELLO CASH
 1. กดรหัสสายด่วนเงินสด Hello Cash 4 หลัก*
 2. ยืนยันหมายเลขบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้โอนเงิน
 3. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเบิกถอน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท / รายการ)
  • เบิกถอนได้สูงสุด 300,000 บาท / ครั้ง (สำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์, บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม เฟิิร์สช้อยส์)
  • เบิกถอนได้สูงสุด 500,000 บาท / ครั้ง (สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า) 
 4. เลือกประเภทของสินเชื่อ (สินเชื่อเงินสดแบบชำระรายเดือน หรือ สินเชื่อเงินสด แบบชำระขั้นต่ำ)
 5.  ระบุจำนวนงวดที่ต้องการผ่อนชำระ (เฉพาะการเลืิอกประเภทสินเชื่อแบบชำระรายเดือน)
 6. ระบบจะทำการสรุปรายละเอียดการทำรายการของท่านอีกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
 7. กดยืนยันการทำรายการ ระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 1-3 วันทำการ
         *ท่านสามารถตั้งรหัสสายด่วนเงินสด Hello Cash ที่ 02-345-6789 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก และกด 2

หมายเหตุ : สมาชิกบัตรไม่สามารถใช้รหัส ATM PIN แทน Hello Cash PIN เพื่อใช้บริการสายด่วนเงินสดได้ หากมีปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตร โทร. 02-345-6789
 
3. เฟิร์สช้อยส์ออนไลน์
คลิกรับเงินสดออนไลน์ Click 4 Cash โดยผ่านการเข้าสู่ระบบทางเว็บไซต์ www.firstchoice.co.th ซึ่งเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้ท่านมีอิสระในการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ 24 ชม. ระบบจะทำการโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากภายใน 1-3 วันทำการ

    เพื่อความสะดวกในการรับเงินสด
ท่านสามารถลงทะเบียน "บัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงิน" ไว้ก่อนได้ โดยติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ ศูนย์บริการกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เลือก "ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม" เลือก "แบบฟอร์มลงทะเบียนบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงิน / เปิดใช้บัญชีออนไลน์" สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-345-6789

หมายเหตุ : บัญชีเงินฝากที่ต้องการให้โอนเงินเข้า จะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวันเท่านั้น และต้องเป็นบัญชีที่ใช้ประจำหรือมีความเคลื่อนไหวภายใน 1 ปี
 
ตารางสรุปรายการจากบริการการเบิกถอนเงินสด
ช่องทางการเบิกถอนเงินสด เครื่องเอทีเอ็ม สายด่วนเงินสด Hello Cash เฟิร์สช้อยส์ออนไลน์
จำนวนเงิน ที่เบิกถอนได้
• จำนวนเงินขั้นต่ำ
• จำนวนเงินสูงสุด

1,000 บาท
30,000 บาท / ครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้ง / วัน

1,000 บาท
300,000 บาท / ครั้ง (สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์, บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์)

500,000 บาท / ครั้ง (สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า)

1,000 บาท
300,000 บาท / ครั้ง (สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์, บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์)

500,000 บาท / ครั้ง (สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า)
ระยะเวลาในการโอนเงิน ได้รับเงินสดทันที โอนเข้าบัญชีเงินฝาก ภายใน 1-3 วันทำการ 1 โอนเข้าบัญชีเงินฝาก ภายใน 1-3 วันทำการ 1
รูปแบบการผ่อนชำระ ชำระแบบขั้นต่ำ ชำระแบบขั้นต่ำ
ชำระแบบรายเดือน
ชำระแบบขั้นต่ำ
ชำระแบบรายเดือน
ยอดเงินที่ต้องชำระต่อเดือน
• ชำระแบบขั้นต่ำ
5% ของเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท2 5% ของเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท2 5% ของเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท2
• ชำระแบบรายเดือน ไม่มี ขึ้นอยู่กับจำนวนสินเชื่อ และจำนวนงวดที่เลือก ขึ้นอยู่กับจำนวนสินเชื่อ และจำนวนงวดที่เลือก
ระยะเวลาการผ่อนชำระ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงิน ที่ชำระเข้ามาแต่ละงวด
(สำหรับผ่อนชำระแบบขั้นต่ำ)
ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ชำระเข้ามาแต่ละงวด (สำหรับผ่อนชำระแบบขั้นต่ำ) หรือ 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 และ 48 เดือน (สำหรับผ่อนชำระแบบรายเดือน) ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ชำระเข้ามาแต่ละงวด (สำหรับผ่อนชำระแบบขั้นต่ำ) หรือ 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 และ 48 เดือน (สำหรับผ่อนชำระแบบรายเดือน)
ค่าธรรมเนียมในการทำรายการ3 • เครื่องเอทีเอ็ม ธ.กรุงศรี 10 บาท / รายการ
• เครื่องเอทีเอ็ม เครือข่ายพูล คิดตามจริงไม่เกิน 20 บาท / รายการ
• เครื่องเอทีเอ็ม เครือข่ายพลัส คิดตามจริงไม่เกิน 40 บาท / รายการ
ไม่มี ไม่มี

คำถามและข้อสงสัย

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่