ช่องทางการเบิกถอนเงินสด

ช่องทางการเบิกถอนเงินสด

 • ให้คุณจัดสรรวงเงินได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยวงเงินเบิกถอนเงินสด สูงสุด 5 เท่าของ รายได้หรือสูงสุด 500,000 บาท ที่แยกต่างหากจากวงเงินบัตรเครดิต
 • สามารถเลือกแบ่งชำระคืนได้ทั้งแบบขั้นต่ำหรือแบบรายเดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คำนวณรายวันตามยอดเงินต้นคงเหลือที่แท้จริง หากชำระเงินมากกว่ายอดเรียกเก็บหรือชำระก่อนกำหนด จะนำเงินคงเหลือไปชำระยอดที่ถึง กำหนดชำระหรือยอดค้างชำระในลำดับก่อนหลังตามที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชี
เบิกถอนเงินสดทันใจหลากหลายช่องทาง

1. วิธีการเบิกถอนเงินสดผ่าน U CASH บนแอปพลิเคชัน UCHOOSE

บริการเบิกถอนเงินสดผ่าน U CASH เสิร์ฟเงินสดถึงมือทันที ได้เงินทันใจ ทุกที่ทุกเวลา ง่าย สะดวกกว่าเดิม เลือกโอนได้ทุกธนาคาร ทำรายการ ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE โดยระบบจะทำการโอนเงินสดเข้าบัญชีที่ท่านระบุในการทำรายการทันทีหลังทำรายการสำเร็จ
สามารถเลือกรูปแบบการโอนเงินได้ 3 รูปแบบ ตามความต้องการ
 • บัญชีที่ผูกไว้ เป็นบัญชีที่สมาชิกบัตรได้ลงทะเบียนบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินไว้กับทางธนาคาร โดยหากมีการผูกบัญชีไว้ระบบจะแสดงบัญชีที่สมาชิกผูกไว้กับธนาคารโดยที่ไม่ต้องกรอกข้อมูล
 • บัญชีธนาคารอื่น เลือกธนาคารที่ต้องการโอนได้ทุกธนาคาร และ กรอกหมายเลขบัญชี โดยบัญชีที่ใช้ในการโอนจะต้องเป็นบัญชีของสมาชิกบัตร ซึ่งชื่อบัญชีจะต้องมีชื่อและนามสกุลตรงกับ ชื่อและนามสกุลที่ให้ไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น และจะต้องเป็นบัญชีที่ยังสามารถทำรายการได้
 • พร้อมเพย์ โดยเลือกได้ทั้งโอนโดย หมายเลขโทรศัพท์ หรือ หมายเลขบัตรประชาชน โดยจะต้องเป็นบัญชีพร้อมเพย์ของสมาชิกบัตรเองเท่านั้น
สามารถเลือกประเภทของสินเชื่อ ได้ 2 รูปแบบคือ สินเชื่อเงินสดแบบชำระรายเดือน หรือ สินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ

วิธีการเบิกถอนเงินสดผ่าน U CASH บนแอปพลิเคชัน UCHOOSE

 1. เลือกบัตรที่ต้องการทำรายการ
 2. เลือกเมนู “สินเชื่อเงินสดโอนเข้าบัญชี”
 3. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเบิกถอน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท / รายการ)
  • เบิกถอนได้สูงสุด 300,000 บาท / ครั้ง (สำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์, บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์)
  • เบิกถอนได้สูงสุด 500,000 บาท / ครั้ง (สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า)
 4. เลือกประเภทของสินเชื่อ (สินเชื่อเงินสดแบบชำระรายเดือน หรือ สินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ)
 5. ระบุจำนวนงวดที่ต้องการผ่อนชำระ (เฉพาะการเลือกประเภทสินเชื่อแบบชำระรายเดือน)
 6. เลือกวิธีการโอน บัญชีที่ผูกไว้ / บัญชีธนาคารอื่น / พร้อมเพย์
 7. ระบบจะทำการสรุปรายละเอียดการทำรายการของท่านอีกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
 8. กดยืนยันการทำรายการ ระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีให้ทันที หลังทำรายการสำเร็จ

2. เบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม*

สะดวกรวดเร็ว ด้วยบริการเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์ เอทีเอ็ม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงใช้รหัสเอทีเอ็ม (ATM PIN) 4 หลัก ซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนรหัสเอทีเอ็ม เพื่อความปลอดภัยได้บ่อยเท่าที่ต้องการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ UCHOOSE คลิก และที่เครื่องกรุงศรีเอทีเอ็ม

วิธีเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม
 1. ใส่รหัสเอทีเอ็ม (ATM PIN) 4 หลัก*
 2. เลือกรายการ “ถอนเงิน”
 3. เลือกรายการ “ถอนระบุจำนวนเงิน”
 4. เลือกรายการจาก “บัตรเครดิต / สินเชื่อบุคคล” หรือ “บัตรเครดิต”
 5. กดจำนวนเงินที่ต้องการเบิกถอน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท / รายการ และ สูงสุด 30,000 บาท / รายการ หรือขึ้นอยู่กับเครื่องเอทีเอ็มของผู้ให้บริการ) และไม่เกินวงเงินคงเหลือ (สามารถกดได้สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน)
 6. รับเงินสดทันทีและเก็บสำเนาการทำรายการไว้เป็นหลักฐาน
หมายเหตุ : การเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม จะเป็นการชำระคืนแบบขั้นต่ำเท่านั้น ขั้นตอนและข้อความที่แสดงรายละเอียดข้างต้นอาจมีความแตกต่างในแต่ละเครื่องเอทีเอ็ม แต่สามารถใช้อ้างอิงประกอบการทำรายการได้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสเอทีเอ็ม (ATM PIN) โทร. 02-345-6789 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก เครื่องหมาย # กดเลือกเมนู 3 และกด 4 ได้ตลอด 24 ชม. (โปรดศึกษารายละเอียดค่าบริการได้ในสรุปรายละเอียดจากการเบิกถอนเงินสดจากเอกสารแนบท้าย)
 

3. วิธีการเบิกถอนเงินสดผ่านบริการสายด่วนเงินสด HELLO CASH

 1. กดรหัสสายด่วนเงินสด Hello Cash 4 หลัก*
 2. ยืนยันหมายเลขบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้โอนเงิน
 3. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเบิกถอน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท / รายการ)
  • เบิกถอนได้สูงสุด 300,000 บาท / ครั้ง (สำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์, บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม เฟิิร์สช้อยส์)
  • เบิกถอนได้สูงสุด 500,000 บาท / ครั้ง (สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า)
 4. เลือกประเภทของสินเชื่อ (สินเชื่อเงินสดแบบชำระรายเดือน หรือ สินเชื่อเงินสด แบบชำระขั้นต่ำ)
 5.  ระบุจำนวนงวดที่ต้องการผ่อนชำระ (เฉพาะการเลืิอกประเภทสินเชื่อแบบชำระรายเดือน)
 6. ระบบจะทำการสรุปรายละเอียดการทำรายการของท่านอีกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
 7. กดยืนยันการทำรายการ ระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 1-3 วันทำการ
         *ท่านสามารถตั้งรหัสสายด่วนเงินสด Hello Cash ที่ 02-345-6789 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก และกด 2

หมายเหตุ : สมาชิกบัตรไม่สามารถใช้รหัส ATM PIN แทน Hello Cash PIN เพื่อใช้บริการสายด่วนเงินสดได้ หากมีปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตร โทร. 02-345-6789
ตารางสรุปรายการจากบริการการเบิกถอนเงินสด
ช่องทางการเบิกถอนเงินสด เครื่องเอทีเอ็ม สายด่วนเงินสด Hello Cash กดเงินสดออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชัน UChoose
(UCash)
จำนวนเงิน ที่เบิกถอนได้
• จำนวนเงินขั้นต่ำ
• จำนวนเงินสูงสุด

1,000 บาท
30,000 บาท / ครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้ง / วัน

1,000 บาท
300,000 บาท / ครั้ง (สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์, บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์)

500,000 บาท / ครั้ง
สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า)

1,000 บาท
300,000 บาท / ครั้ง
(สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์,บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์)

500,000 บาท / ครั้ง
(สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า)
ระยะเวลาในการโอนเงิน ได้รับเงินสดทันที โอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ภายใน 1-3 วันทำการ 1
ได้รับเงินสดทันที
รูปแบบการผ่อนชำระ ชำระแบบขั้นต่ำ ชำระแบบขั้นต่ำ
ชำระแบบรายเดือน
ชำระแบบขั้นต่ำ
ชำระแบบรายเดือน
ยอดเงินที่ต้องชำระต่อเดือน
• ชำระแบบขั้นต่ำ
5% ของเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท2 5% ของเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท2
5% ของเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท2
• ชำระแบบรายเดือน ไม่มี ขึ้นอยู่กับจำนวนสินเชื่อ และจำนวนงวดที่เลือก ขึ้นอยู่กับจำนวนสินเชื่อ
และจำนวนงวดที่เลือก
ระยะเวลาการผ่อนชำระ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงิน ที่ชำระเข้ามาแต่ละงวด
(สำหรับผ่อนชำระแบบขั้นต่ำ)
ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ชำระ
เข้ามาแต่ละงวด
(สำหรับผ่อนชำระแบบขั้นต่ำ)
หรือ 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30,
36 , 48 และ 60 เดือน
(สำหรับผ่อนชำระแบบรายเดือน)
ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ชำระ
เข้ามาแต่ละงวด
(สำหรับผ่อนชำระแบบขั้นต่ำ)
หรือ 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30,
36, 48 และ 60 เดือน
(สำหรับผ่อนชำระแบบรายเดือน)
ค่าธรรมเนียมในการทำรายการ3 • เครื่องเอทีเอ็ม ธ.กรุงศรี 10 บาท / รายการ
• เครื่องเอทีเอ็ม เครือข่ายพูล คิดตามจริงไม่เกิน 20 บาท / รายการ
• เครื่องเอทีเอ็ม เครือข่ายพลัส คิดตามจริงไม่เกิน 40 บาท / รายการ
ไม่มี ไม่มี

คำถามและข้อสงสัย

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่