การขอเปลี่ยนสถานะบัตร

เฉพาะลูกค้าบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์/บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์/บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คลาสสิค/บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า โกลด์ สามารถขอเปลี่ยนสถานะบัตรเป็นกรุงศรีเฟิร์สช้อย วีซ่า แพลทินัม โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีอายุระหว่าง 20 - 55 ปี
 2. สมาชิกบัตร Krungsri First Choice จะต้องถือบัตรอย่างน้อย 12 เดือน
 3. รายได้ประจำต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (สำหรับพนักงานประจำ) มีเงินหมุนเวียนในธนาคารต่อเดือน 231,000 บาทขึ้นไป และดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี (สำหรับเจ้าของกิจการ)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง (สำหรับพนักงานประจำ) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (สำหรับเจ้าของกิจการ)
 3. สำเนาบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน
 4. เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ เช่น ค่าล่วงเวลาและค่าคอมมิชชั่น ที่สามารถนำมาพิจารณาในการให้วงเงิน (หากมี)

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนสถานะบัตร

 1. ดาวน์โหลด “แบบฟอร์มขออนุมัติเพิ่ม/ลดวงเงิน หรือเปลี่ยนสถานะบัตร”
 2. กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนและเหมือนกันทุกจุด
 3. แนบเอกสารประกอบการสมัคร ที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. นำส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการสมัครผ่านช่องทางการรับสมัคร ได้ที่
  • ศูนย์บริการกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ทั่วประเทศ
  • นำส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด แผนกเพิ่มวงเงินถาวร ชั้น 16 ตู้ปณ. 8 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541
หมายเหตุ: การอนุมัติคำขอนี้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกฏระเบียบภายในของบริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด(“บริษัทฯ”) และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะพิจารณาจากหลักฐานแสดงรายได้ หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลและเอกสารอื่นๆ ที่ให้ไว้กับบริษัทฯ รวมถึงสถานะทางบัญชีปัจจุบันของท่าน/ระยะเวลาอนุมัติประมาณ 1 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน โดยแจ้งผลอนุมัติผ่านทาง sms/ เฉพาะผู้ถือบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คลาสสิคและบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า โกลด์ ผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนประเภทบัตรต้องเป็นผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงบัตรเสริมด้วย/ ในกรณีที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสถานะบัตร บัตรปัจจุบันของท่านจะถูกยกเลิกและคะแนนสะสมที่มีอยู่ในบัตรเดิม (ถ้ามี) จะถูกโอนไปยังบัตรใหม่ทั้งหมด/ เฉพาะผู้ถือบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ แผนประกันอุบัติเหตุของท่านจะถูกยกเลิกทันที เมื่อมีการอนุมัติให้เปลี่ยนสถานะบัตรเป็นกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม

คำถามและข้อสงสัย

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่