การขอเปลี่ยนแปลงประเภทบัตร

เฉพาะลูกค้าบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์/บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ สามารถขอเปลี่ยนสถานะบัตรเป็นกรุงศรีเฟิร์สช้อย วีซ่า แพลทินัม โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีอายุระหว่าง 20 - 55 ปี
 2. สมาชิกบัตร Krungsri First Choice จะต้องถือบัตรอย่างน้อย 12 เดือน
 3. รายได้ประจำต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (สำหรับพนักงานประจำ) มีเงินหมุนเวียนในธนาคารต่อเดือน 231,000 บาทขึ้นไป และดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี (สำหรับเจ้าของกิจการ)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า และด้านหลัง
 2. เอกสารแสดงรายได้

      2.1 กรณีพนักงานประจำ

 • สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองรายได้ที่ออกไม่เกิน 2 เดือน และ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกและสำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 

      2.2 กรณีเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และสำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน โดยรายการสุดท้ายที่ปรากฎในสำเนาจะต้องไม่เกิน 2 เดือน

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงประเภทบัตร (เฉพาะศูนย์บริการกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เท่านั้น)

 1. ติดต่อศูนย์บริการกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงประเภทบัตร
 2. กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนและเหมือนกันทุกจุด
 3. แนบเอกสารประกอบการสมัคร ที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ศูนย์บริการกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ทั่วประเทศ


ค้นหาที่ตั้งสาขา
 
 
หมายเหตุ: การอนุมัติคำขอนี้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกฏระเบียบภายในของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (“บริษัทฯ”) และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะพิจารณาจากหลักฐานแสดงรายได้ หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลและเอกสารอื่นๆ ที่ให้ไว้กับบริษัทฯ รวมถึงสถานะทางบัญชีปัจจุบันของท่าน/ระยะเวลาอนุมัติประมาณ 1 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน โดยแจ้งผลอนุมัติผ่านทาง sms/ในกรณีที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสถานะบัตร บัตรปัจจุบันของท่านจะถูกยกเลิกและคะแนนสะสมที่มีอยู่ในบัตรเดิม (ถ้ามี) จะถูกโอนไปยังบัตรใหม่ทั้งหมด/ เฉพาะผู้ถือบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ แผนประกันอุบัติเหตุของท่านจะถูกยกเลิกทันที เมื่อมีการอนุมัติให้เปลี่ยนสถานะบัตรเป็นกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม
 

คำถามและข้อสงสัย

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่