กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส & บลูเมมเบอร์

ข้อมูลที่ควรทราบและคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส & บลูเมมเบอร์
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส และบลูเมมเบอร์ คืออะไร
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส และบลูเมมเบอร์ (Krungsri First Choice Privileges BLUE PLUS+ & BLUE Member) คือ สิทธิพิเศษที่คัดสรรสำหรับกลุ่มสมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมอย่างต่อเนื่อง และมีประวัติการชำระเงินที่ดีสม่ำเสมอ
ทุกคนมีสิทธิ์เป็นสมาชิก BLUE PLUS+ และ BLUE Member หรือไม่
สมาชิกบัตรที่ได้รับสิทธิ์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส และบลูเมมเบอร์ เป็นสมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไข มีประวัติการชำระเงินที่ดีสม่ำเสมอ ตลอดช่วงที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสม ถึง 31 มี.ค. 64 (1 ม.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) และได้รับข้อความแจ้งการได้รับสิทธิ์จากบริษัทฯ โดยสมาชิกผู้ถือบัตรหลักเท่านั้นที่สามารถรับสิทธิ์ได้
วิธีตรวจสอบสถานะ BLUE PLUS+ และ BLUE Member
สามารถเช็คสถานะกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส และบลูเมมเบอร์ ผ่านช่องทางที่บริษัทอำนวยความสะดวกได้ดังนี้
  • ช่องทาง Uchoose Mobile Application
  • ช่องทางศูนย์บริการสมาชิกบัตร (Call Center) สอบถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 02-345-6789
เงื่อนไขการคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ BLUE PLUS+ และ BLUE Member
  • คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์จากยอดใช้จ่ายทุกประเภท ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
  • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส และบลูเมมเบอร์ จะรวมเฉพาะยอดใช้จ่าย ยกเว้น รายการที่ถูกยกเลิก รายการกองทุน ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ แบบประกันยูนิตลิงค์ (UNIT LINK)  รายการที่เกิดจากการซื้อขาย-แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ  รายการที่เกิดจากการใช้บัตรผิดวัตถุประสงค์ และผิดกฎหมายการใช้บัตรเครดิต สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์ ยกเว้น รายการประกันอุบัติเหตุ (PA) และประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (PPI)
  • สำหรับยอดสินเชื่อเงินสด ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมียอดเรียกเก็บมากกว่า 3,000 บาท อย่างน้อย 2 รอบบัญชี ในช่วงที่ทางบริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตร (1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค. 63)
  • สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ยอดใช้จ่ายแต่ละประเภทสามารถรวมกันได้ โดยยอดสินเชื่อเงินสด และยอดผ่อนชำระสินค้า คิดเป็น 2 เท่าของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
ระยะเวลาการเป็นสมาชิกบัตรคำนวณอย่างไร
การคำนวณระยะเวลาการเป็นสมาชิก จะนับจากวันที่เป็นสมาชิก ถึง วันสิ้นสุดการสะสมยอดใช้จ่าย 31 ธ.ค. 63

ตัวอย่างเช่น คุณกรุงศรี เป็นสมาชิกบัตร วันที่ 1 ก.ค. 61 การคำนวณสมาชิกของคุณกรุงศรีจะนับตั้งแต่ 1 ก.ค. 61 - 31 ธ.ค.63 ดังนั้น อายุสมาชิกบัตรคือ 2 ปี 6 เดือน
การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสม สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า
คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ยอดสินเชื่อเงินสด และยอดผ่อนชำระสินค้า โดยยอดสินเชื่อเงินสด และยอดผ่อนชำระสินค้าคิดเป็น 2 เท่าของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

ยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ = ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต + (ยอดสินเชื่อเงินสด x 2) + (ยอดผ่อนชำระสินค้า x 2)

ตัวอย่างเช่น คุณเฟิร์ส ถือบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ระยะเวลาการเป็นสมาชิกบัตร 5 ปี มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 ดังนี้ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 200,000 บาท ยอดสินเชื่อเงินสด 50,000 บาท และยอดผ่อนชำระสินค้า 50,000 บาท

คำนวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ = 200,000 + (50,000 x 2) + (50,000 x 2) = 400,000 บาท ดังนั้นจะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ ระดับบลูพลัส ในปี 2564
การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสม สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (ประเภทอื่น)
สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์

คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ จากยอดสินเชื่อเงินสด และยอดผ่อนชำระสินค้า

ยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ = ยอดสินเชื่อเงินสด + ยอดผ่อนชำระสินค้า

ตัวอย่างเช่น คุณกรุงศรี ถือบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เป็นสมาชิกบัตร 2 ปี มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 ดังนี้ ยอดสินเชื่อเงินสด 50,000 บาท และยอดผ่อนชำระสินค้า 30,000 บาท

คำนวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ = 50,000 + 30,000 = 80,000 บาท ดังนั้นจะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ ระดับบลูเมมเบอร์ ในปี 2564  
การอัพเกรดสถานะเป็นสมาชิก BLUE PLUS+
ไม่สามารถอัพเกรดสถานะสมาชิกกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ ระหว่างปีได้ เนื่องจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณสิทธิพิเศษปีนั้นๆ จะมาจากยอดใช้จ่ายสะสมของปีที่ผ่านมา ยกเว้นแต่บริษัทมีแคมเปญพิเศษระหว่างปีเท่านั้น
ค่าใช้จ่ายการเป็นสมาชิก BLUE PLUS+ & BLUE
สมาชิกบัตรที่ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสม มีประวัติการชำระเงินที่ดีสม่ำเสมอตามเงื่อนไข และได้รับข้อความแจ้งการได้รับสิทธิ์จากบริษัทฯ จะได้รับสิทธิ์ฟรี!  ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดปีพริวิเลจ
หากยกเลิกบัตรแล้ว จะรับสิทธิพิเศษ BLUE PLUS+ และ BLUE Member ได้หรือไม่
ไม่สามารถรับสิทธิพิเศษดังกล่าวได้ เนื่องจากสิทธิ์นี้จำกัดเฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรเท่านั้น
BLUE PLUS+ และ BLUE Member จะได้สถานะตลอดทั้งปีหรือไม่
สมาชิกบัตรที่ได้รับสิทธิ์จะต้องคงประวัติการชำระเงินที่ดีสม่ำเสมอ ตลอดทั้งปีพริวิเลจ 2564 (1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 65) เพื่อรักษาสิทธิ์ไว้ตลอดทั้งปี

หากสมาชิกบัตรมีประวัติการชำระเงินเปลี่ยนแปลง ชำระล่าช้า/ไม่ถึงยอดขั้นต่ำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การได้รับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส และบลูเมมเบอร์ทันที ตามเงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำถามและข้อสงสัย

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่