ใบแจ้งยอดบัญชี

กรณีไม่ได้รับใบแจ้งหนี้

หากยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ ขอแนะนำวิธีการตรวจสอบข้อมูลยอดชำระ ทั้งยอดชำระเต็มและขั้นต่ำ และกำหนดวันที่ชำระ ผ่านช่องทางต่างๆด้วยตนเอง ดังนี้

  • ช่องทาง UCHOOSE Mobile Application: แอปเดียวจบ! เช็คยอดบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ง่ายๆ 24ชม. ทั้งวงเงิน ยอดชำระ เงินคืน และดีลดีๆ พร้อมลงทะเบียนโปรโมชั่นฟรี ไม่มีค่า SMS 

โหลดฟรีวันนี้! ทั้ง iOS และ Android
uchoose-app-storeuchoose-play-store

 
  • ช่องทาง SMS On demand โดยพิมพ์หมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 081-256-3333 และรอรับ SMS ตอบกลับ
  • ช่องทางระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ผ่านศูนย์บริการสมาชิกบัตร โทร. 02-345-6789
กรณีไม่ชำระ หรือ ชำระไม่ครบถ้วน ตรงตามกำหนด

สำหรับรายการสินเชื่อที่สมาชิกได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในกรณีที่สมาชิกไม่ชำระค่างวด หรือชำระไม่ครบถ้วน ตรงตามกำหนดอัตราดอกเบี้ยของสมาชิกจะมีการเปลี่ยนกลับเป็น "อัตราดอกเบี้ยปกติ" (ดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 13% ต่อปี) 

ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว กรุณาชำระเงินให้ครบถ้วนตรงตามกำหนด โดยเมื่อสมาชิกได้ชำระเงินครบตรงตามกำหนดแล้ว สมาชิกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเดิม

ตรวจสอบรายการบัญชีที่ยังไม่เรียกเก็บ

สำหรับการตรวจสอบรายการบัญชีที่ยังไม่เรียกเก็บ สามารถทำรายการหลากหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้

  1. ช่องทาง UCHOOSE Mobile Application โดยล็อคอินเข้าสู่ระบบ และเลือกรายการรอเรียกเก็บ
  2. ช่องทางเว็บไซต์ กรุงศรีออนไลน์ โดยล็อคอินเข้าสู่ระบบ และเลือกดูรายการที่ยังไม่เรียกเก็บ
  3. ช่องทาง กรุงศรีโมบาย แอปพลิเคชัน โดยล็อคอินเข้าสู่ระบบ และเลือกดูรายการที่ยังไม่เรียกเก็บ

ทั้งนี้ หากรายการบัญชีที่ยังไม่เรียกเก็บไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อโดยตรงที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตร (Call Center) เบอร์ 02-345-6789

รายการใบแจ้งยอดบัญชีไม่ถูกต้อง

หากสมาชิกพบรายการในใบแจ้งยอดบัญชีไม่ตรงกับหลักฐานที่เก็บไว้ สามารถติดต่อแจ้งโดยตรงที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตร (Call Center) ที่เบอร์ 02-345-6789 กด 6 พร้อมทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและแนบเอกสารประกอบ เช่น สำเนาหน้าบัตร, ใบบันทึกมูลค่าสินค้า, เอกสารแจ้งยกเลิกรายการกับร้านค้า 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการเรียกร้องใดๆ จากสมาชิก หากพ้น 10 วัน นับจากวันที่สรุปยอดบัญชีประจำเดือนนั้นๆ

กรณีใช้บัตรชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการในต่างประเทศ

เมื่อสมาชิกบัตรใช้บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ใช้ชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการในต่างประเทศ ผู้ถือบัตรยอมรับและรับทราบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรในต่างประเทศ ด้วยเงินตราสกุลอื่นจะถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัท วีซ่า อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด

ต้องการขอสำเนาใบบันทึกการขาย (Sale Slip)

สมาชิกบัตรที่ต้องการขอให้บริษัทฯ ส่งสำเนาใบบันทึกการขาย (Sale Slip) ของใบสั่งซื้อสินค้า (Mail order Form) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการ 200 บาท ต่อฉบับ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับรายการที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

โดยอัตราค่าบริการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องชำระให้ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวกลางในการชำระเงินให้กับร้านค้าก่อนจะมาเรียกเก็บกับบริษัทฯ ซึ่งธนาคารเหล่านี้จะเป็นผู้เก็บสำเนาไว้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีที่เกิดรายการเรียกเก็บที่ท่านไม่ได้ใช้จริง บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการดังกล่าวเกิดขึ้น 

คำถามและข้อสงสัย

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่