กรุงศรีออนไลน์ เว็บไซต์

ง่าย... ดี... ครบ... กับกรุงศรีออนไลน์โฉมใหม่ ช่วยคุณจัดการเรื่องการเงินในรูปแบบต่างๆ ได้ทุกวัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ง่ายสำหรับคุณ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาอีกต่อไป รูปแบบใหม่กับฟังก์ชั่นพิเศษที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพิ่มความคล่องตัวทุกจังหวะของชีวิตทำให้ทุกเรื่องการเงินกลายเป็นเรื่องง่าย

บริการข้อมูลบัญชีบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ จัดการข้อมูลส่วนตัว ได้ทุกวัน


กรุงศรีออนไลน์คืออะไร?

บริการ KrungsriOnline เป็นบริการธนาคารผ่านทางอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคคลธรรมดาที่ให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด ท่านสามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ อาทิเช่น สอบถามยอดคงเหลือและรายการเดินบัญชี โอนเงิน และชำระค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถกำหนดระยะวันที่การทำรายการโอนเงิน หรือชำระค่าสินค้าและบริการล่วงหน้าได้อีกด้วย ดังนั้น KrungsriOnline เป็นบริการที่เพิ่มความสะดวกให้ท่านสามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ของธนาคารได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายังธนาคาร

กรุงศรีออนไลน์มีบริการอะไรบ้าง?
บริการสอบถามยอดบัญชี
 • บัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ ประจำ และกระแสรายวัน)
 • บัญชีกองทุน และบัญชีเงินกู้ที่ลงทะเบียนไว้
 • สอบถามยอดเงินคงเหลือบัญชีต่างๆ ได้สูงสุดถึง 15 บัญชี และย้อนหลังได้สูงสุดได้ถึง 6 เดือน
บริการโอนเงิน
 • โอนเงินภายในบัญชีของตนเองหรือบุคคลอื่นภายในธนาคาร โอนเงินต่างธนาคาร และโอนเงินต่างประเทศ
 • โอนเงินบัตรไม่ต้อง
 • สามารถโอนได้ทันทีหรือตั้งเวลาในการโอนได้
 • เรียกดูรายการย้อนหลังได้
บริการเกี่ยวกับเช็ค
 • สอบถามสถานะเช็ค
 • อายัดและเรียกดูอายัดเช็คย้อนหลัง
บริการกองทุนรวม
 • ซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 • สอบถามยอดคงเหลือและข้อมูล NAV
บริการอื่นๆ
 • สอบถามอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
 • คำนวณเงินฝากและเงินกู้
 • เตือนยอดเงินคงเหลือในบัญชีอัตโนมัติ
 • สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
 • ฝาก ถอน จ่าย และกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์

หมายเหตุ :

 1. บัญชีเงินฝากประจำ/บัญชีเงินกู้ เปิดให้บริการในช่วง 05.30 - 23.00 น.
 2. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 3. ค่าธรรมเนียมการชำระค่าสินค้าและบริการ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัทผู้รับเงิน
สมัครง่ายๆ กับบริการกรุงศรีออนไลน์
สมัครแบบออนไลน์
 


วิธีที่ 1: สมัครแบบออนไลน์

สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit หรือบัตร FCD ATM (ลูกค้าประเภทนิติบุคคลยังไม่สามารถสมัครได้ด้วยวิธีนี้)

Step 01: สมัครบริการกรุงศรีออนไลน์

สมัครบริการกรุงศรีออนไลน์
 

คลิก “สมัครบริการกรุงศรีออนไลน์” ที่หน้าล็อกอิน และ คลิกเลือก “สำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit”

 

Step 02: ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

คลิก  “ยอมรับ” เมื่อได้อ่านและยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 


Step 03: กรอกข้อมูล บัตรกรุงศรี

 
กรอกข้อมูล บัตรกรุงศรี ATM

เงินบาท กรณีบัญชีเงินบาท

ระบุ เลขที่บัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit ที่ปรากฏบนหน้าบัตร รหัสเอทีเอ็ม เลขที่ บัญชีที่ผูกกับบัตร เลขที่สมุดคู่ฝาก (กรณีบัญชีออม ทรัพย์) หรือ วงเงิน OD (กรณีบัญชีกระแสรายวัน)

 
กรอกข้อมูล บัตรกรุงศรี FCD

เงินตราต่างประเทศ กรณีบัญชีเงินตราต่างประเทศ

ระบุ เลขที่บัตร FCD ATM รหัสเอทีเอ็ม (PIN No.) วันเดือนปีที่เปิดบัญชี (Issue Date) สกุลเงินที่ปรากฏ บนหน้าบัตรคู่ฝาก (FCD Card) และเลขที่บัญชี


 
Step 04: กรอกข้อมูลส่วนตัว และสร้างรหัสใช้งาน

 
กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อแสดงตน

 

กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อแสดงตน

กำหนด รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน


กำหนด รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
 
ยืนยันการสมัคร
 

เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที

 สมัครผ่านเครื่อง กรุงศรี ATM
 

วิธีที่ 2: สมัครผ่านเครื่อง กรุงศรี ATM

สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit (บัญชีประเภท FCD และ ลูกค้าประเภทนิติบุคคลยังไม่สามารถสมัครได้ด้วยวิธีนี้)

Step 01: สมัครบริการที่ เครื่องกรุงศรี ATM

 

สมัครบริการที่ เครื่องกรุงศรี ATM

 

ใช้บัตรกรุงศรี ATM / VISA Electron / VISA Debit ทำการ
สมัครบริการที่ เครื่องกรุงศรี ATM

Step 02: ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

เลือกเมนู “สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการ”

สมัครและเปลี่ยนแปลงบริการATM
 

เลือกเมนู “บริการกรุงศรีออนไลน์”

บริการกรุงศรีออนไลน์
 

เลือกเมนู “สมัครบริการ”

สมัครบริการ
 

Step 03: เลือกประเภทบัญชีที่ใช้ในบัตร

 
เลือกประเภทบัญชีที่ใช้ในบัตร


เลือกประเภทบัญชี ซึ่งตรงกับบัตร ที่กำลังใช้ในการสมัคร “ออมทรัพย์”หรือ “กระแสรายวัน”

Step 04: กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ และกดยืนยัน


กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ และกดยืนยัน

 

ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และกดปุ่มยืนยัน ความถูกต้อง

Step 05: รับรหัสใช้งานชั่วคราว และล๊อกอินเข้าสู่ระบบ

รับรหัสใช้งานชั่วคราว และล๊อกอินเข้าสู่ระบบ

 

ลูกค้าจะได้รับแจ้ง รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราว
(Temporary Username & Password) ผ่านข้อความทาง โทรศัพท์มือถือ (SMS)
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Krungsri Online ด้วยชุดรหัสผ่านชั่วคราว


Step 06: ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

คลิก “ยอมรับ” เมื่อได้อ่าน และยอมรับ
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
 


Step 07: กรอกตัวเลข ตามประเภทบัญชีที่ใช้

 
กรณีบัญชีออมทรัพย์ ระบุ เลขที่สมุดคู่ฝาก
 

กรณีบัญชีออมทรัพย์
ระบุ เลขที่สมุดคู่ฝาก

 
กรณีบัญชีกระแสรายวัน ระบุ วงเงิน OD
 

กรณีบัญชีกระแสรายวัน
ระบุ วงเงิน OD 
Step 08: กำหนดรหัสใช้งาน รหัสผ่าน และอีเมล์ พร้อมกดยืนยัน

 
กำหนดรหัสใช้งาน รหัสผ่าน และอีเมล์ พร้อมกดยืนยัน

 

พร้อมทั้งระบุอีเมล์ที่ใช้งาน

ระบุอีเมล์ที่ใช้งาน

กำหนดรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน


รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
 
ยืนยันการสมัคร
 

เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที

 


แจ้งความต้องการใช้บริการขณะเปิดบัญชี
วิธีที่ 3: แจ้งความต้องการใช้บริการขณะเปิดบัญชี

แจ้งความต้องการใช้บริการ Krungsri Online ขณะเปิดบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน เงินบาท (บัญชีประเภท FCD และลูกค้าประเภทนิติบุคคลยังไม่สามารถสมัครได้ด้วยวิธีนี้)

 
Step 01: รับรหัสใช้งานชั่วคราว และล๊อกอินเข้าสู่ระบบ

รับรหัสใช้งานชั่วคราว และล๊อกอินเข้าสู่ระบบ

 

ลูกค้าจะได้รับแจ้ง รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราว
(Temporary Username & Password)ผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ(SMS)
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Krungsri Online ด้วยชุดรหัสผ่านชั่วคราว


Step 02: ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

คลิก “ยอมรับ” เมื่อได้อ่าน และยอมรับ ข้อกำหนด และเงื่อนไข


Step 03: กรอกตัวเลข ตามประเภทบัญชีที่ใช้

 
กรณีบัญชีออมทรัพย์ ระบุ เลขที่สมุดคู่ฝาก
 

กรณีบัญชีออมทรัพย์
ระบุ เลขที่สมุดคู่ฝาก

 
 
กรณีบัญชีกระแสรายวัน ระบุ วงเงิน OD
 

กรณีบัญชีกระแสรายวัน
ระบุ วงเงิน OD


 
Step 04: กำหนดรหัสใช้งาน รหัสผ่าน และอีเมล์ พร้อมกดยืนยัน

 
กำหนดรหัสใช้งาน รหัสผ่าน

 

พร้อมทั้งระบุอีเมล์ที่ใช้งาน

พร้อมทั้งระบุอีเมล์ที่ใช้งาน

กำหนดรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน


กำหนดรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
 
ยืนยันการสมัคร
 

เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที


สมัครโดยส่งแบบฟอร์มที่สาขา
วิธีที่ 4: สมัครโดยส่งแบบฟอร์มที่สาขา

สำหรับผู้ไม่มีบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit ไม่มีบัตร FCD ATM และลูกค้าประเภทนิติบุคคล

Step 01: สมัครบริการกรุงศรีออนไลน์

สมัครบริการกรุงศรีออนไลน์

 

คลิก“สมัครบริการกรุงศรีออนไลน์”ที่หน้าล็อกอิน และ คลิกเลือก “สำหรับผู้ไม่มีบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit” หรือเลือก “สำหรับนิติบุคคล”

Step 02: ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

คลิก“ถัดไป”เมื่อได้อ่านและยอมรับขั้นตอนการสมัครใช้บริการ


Step 03: กรอกเอกสารในใบสมัครให้ครบถ้วน

กรอกเอกสารในใบสมัครให้ครบถ้วน

• ระบุ เลขที่บัญชีที่ใช้สมัคร
• กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
  ใบสมัครให้ครบถ้วน

• กรณีใช้บัญชีเงินตราต่างประเทศในการ สมัครระบุสกุลเงินให้ถูกต้อง ตรวจทาน ข้อมูลใบคำขอใช้บริการให้ถูกต้อง

Step 04: ตรวจสอบเอกสาร พร้อมหลักฐานการสมัคร

จัดพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร นำไปยังสาขาธนาคาร พร้อมหลักฐานดังนี้

 
ตรวจสอบเอกสาร พร้อมหลักฐานการสมัคร
บุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดา

• บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง

•สมุดบัญชี ของบัญชีหลัก และบัญชีรอง (เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อ) หรือ กรณี สมัครด้วยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ใช้บัตรคู่ฝากบัญชีเงินตราต่างประเทศ (FCD Card)


ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทางอีเมล์ที่แจ้งไว้ภายใน 7 วันทำการ

Step 05: รับรหัสใช้งานชั่วคราว และล๊อกอินเข้าสู่ระบบ

รับรหัสใช้งานชั่วคราว และล๊อกอินเข้าสู่ระบบ

 

ลูกค้าจะได้รับแจ้ง รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราว
(Temporary Username & Password)ผ่านข้อความทาง โทรศัพท์มือถือ(SMS)
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Krungsri Online ด้วยชุดรหัสผ่านชั่วคราว

 

Step 06: ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข


คลิก“ยอมรับ”เมื่อได้อ่าน และยอมรับ ข้อกำหนด และเงื่อนไข


Step 07: กรอกตัวเลข ตามประเภทบัญชีที่ใช้

 
กรณีบัญชีออมทรัพย์ ระบุ เลขที่สมุดคู่ฝาก
 

กรณีบัญชีออมทรัพย์
ระบุ เลขที่สมุดคู่ฝาก

 
กรณีบัญชีกระแสรายวัน ระบุ วงเงิน OD
 

กรณีบัญชีกระแสรายวัน
ระบุ วงเงิน OD

Step 08: กำหนดรหัสใช้งาน รหัสผ่าน และอีเมล์ พร้อมกดยืนยัน

กำหนดรหัสใช้งาน

 

พร้อมทั้งระบุอีเมล์ที่ใช้งาน

ระบุอีเมล์ที่ใช้งาน

กำหนดรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน


กำหนดรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
 
ยืนยันการสมัคร
 

เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที

OTP คืออะไร?
OTP คือ การเพิ่มระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยให้มีการยืนยันตัวตนของลูกค้าอีกครั้งด้วยรหัสผ่าน OTP (One Time Password) ซึ่งเป็น Password ประเภท Dynamic Password ที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯจะทำการส่งรหัสผ่าน OTP ให้กับลูกค้า มายังหมายเลขโทรศัพท์มือถือในรูปแบบ SMS เมื่อทำธุรกรรมทางการเงินบางกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน OTP

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่