โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน “กรุงศรี คอนซูมเมอร์” มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกบัตรในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด-19

 

Camera_Landing01.jpg
 

 
บริษัทฯ ขอเรียนแจ้ง 3 มาตรการเร่งด่วน โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน “กรุงศรี คอนซูมเมอร์” ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อเป็นทางเลือกในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า ดังนี้

FB-02.jpg

 

มาตรการที่ 1 : ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำอัตโนมัติ (โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท)

 

“สมาชิกบัตรเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ทุกท่าน จะได้รับการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน หรือ โทรแจ้งรับสิทธิ์กับบริษัทฯ”
 

บัตรเครดิต

ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติจากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบวันสรุปบัญชีตั้งแต่ 1 เม.ย 63 ถึง 31 ธ.ค 64
  FB-06-(1).jpg

สินเชื่อส่วนบุคคลแบบชำระขั้นต่ำ

ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติจากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบวันสรุปยอดบัญชีตั้งแต่ 18 มี.ค 63 ถึง 31 ธ.ค 64
 
 
คำถาม - คำตอบ : มาตรการที่ 1 ลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำลูกค้าบัตรเครดิต
 
คำถาม - คำตอบ : มาตรการที่ 1 ลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำลูกค้าสินเชื่อบุคคล


FB-03.jpg

มาตรการที่ 2 : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชีแบบอัตโนมัติ (โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท)

“สมาชิกบัตรเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ทุกท่าน จะได้รับการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชีแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน หรือ โทรแจ้งรับสิทธิ์กับบริษัทฯ”
 
FB-07.jpg
 
บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก โดยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชีแบบอัตโนมัติ  ทั้งลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล เพื่อลดภาระลูกค้าทุกราย ที่มีวันครบกำหนดชำระตั้งแต่ 14 เม.ย 63 ถึง 12 มิ.ย 63 (โดยดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้สถานะบัญชีของท่านในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง) 
 
 
*กรณีลูกค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ลูกค้าสามารถชำระเงินในแต่ละรอบกำหนดชำระได้ตามปกติ โดยชำระเท่ากับหรือมากกว่ายอดชำระขั้นต่ำ เพื่อให้ยอดหนี้ลดลงและไม่มีรายจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเติม
 
คำถาม - คำตอบ : มาตรการที่ 2 กรณีพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชีแบบอัตโนมัติ


FB-04.jpg

 

มาตรการที่ 3 : ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ (โดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านโมบายแอป Uchoose เท่านั้น)

 

"สมาชิกบัตรเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ที่เข้าเงื่อนไขโครงการ และต้องการรับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่านโมบายแอป UCHOOSE เท่านั้น”

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 31 ก.ค. 63

 
บริษัทฯ ขอเรียนแจ้ง มาตรการเร่งด่วนที่ 3  โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อเป็นทางเลือกในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า โดยการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยบริษัทฯจะรับพิจารณาเป็นรายกรณี เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ
 • เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563 และได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือ ธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ
 • วงเงินของลูกค้าจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือ (หากมี) สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชัน Uchoose
 • บริษัทฯจะรับพิจารณาเป็นรายกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการมาตรการที่ 3 #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน กับ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มีดังนี้
 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคลของ บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์* เท่านั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”)
 • ลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563 
 • ลูกค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว  โรงแรม สายการบิน 
 • ลูกค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือ ธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ
   
***บริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ หมายถึง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
 
FB-09.jpg
 
ทั้งนี้ มาตรการที่ 3 ทางบริษัทฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ ทั้งลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

บัตรเครดิต

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเหลือ 12% ต่อปี
พร้อมลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาผ่อนชำระให้นานสูงสุด 48 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง) ตั้งแต่ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นไป ​


เงื่อนไขโครงการสำหรับ “ลูกค้าบัตรเครดิต”
มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อบัตรเครดิต ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ 
 • เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 31 ก.ค. 63 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 12% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นไป 
 • บริษัทจะเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน ดังนี้
 
 
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคงค้าง จำนวนงวด
ตั้งแต่ 1,500 - 5,000 บาท แบ่งชำระรายเดือนระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่ 5,000 - 10,000 บาท แบ่งชำระรายเดือนระยะเวลา 24 เดือน
ตั้งแต่ 10,001 - 30,000 บาท แบ่งชำระรายเดือนระยะเวลา 36 เดือน
มากกว่า 30,000 บาท แบ่งชำระรายเดือนระยะเวลา 48 เดือน
 
 
โปรดทำความเข้าใจก่อนรับสิทธิ์โครงการมาตรการที่ 3 “ลูกค้าบัตรเครดิต”
 • โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น
 • สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ ไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563 
 • สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น 
 • เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ (หากมี)  เป็นต้น บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการ
  • ปรับลดวงเงินสินเชื่อภายใต้บัตรเครดิตของสมาชิกให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการนี้  โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือ (หากมี) สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม
  • ระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราว ของผู้ถือบัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และ บัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า (ยกเว้นบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า) ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชัน Uchoose
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว
 
FB-10.jpg

สินเชื่อส่วนบุคคล

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเหลือ 22% ต่อปี พร้อมลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือ 3% ตั้งแต่ 1 พ.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64

เงื่อนไขโครงการสำหรับ “ลูกค้าสินเชื่อบุคคล”
มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์
 • เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 31 ก.ค. 63 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 22% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอกอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 15% และค่าธรรมเนียมสูงสุด 7%) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64
 • บริษัทจะเปลี่ยนยอดสินเชื่อคงค้างเป็นสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3% ถึง 31 ธ.ค. 64
 • วงเงินของลูกค้าจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือ (หากมี) สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชัน UChoose 
 
โปรดทำความเข้าใจก่อนรับสิทธิ์โครงการมาตรการที่ 3 “ลูกค้าสินเชื่อบุคคล”
 • โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น  
 • สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
 • สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดสินเชื่อคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้บัญชีสินเชื่อบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
 • เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) เป็นต้น บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับลดวงเงินสินเชื่อบุคคล ภายใต้บัญชีของลูกค้า ให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการนี้  โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือ (หากมี) สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชัน UChoose
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาตรการที่ 3 “ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ” ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน UCHOOSE ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 - 31 ก.ค. 63
 

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการที่ 3

 
 
คำถาม - คำตอบ : มาตรการที่ 3 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ถาม : ขั้นตอนการสมัครร่วมโครงการและแจ้งผลเป็นอย่างไร

ตอบ : ลูกค้าที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการมีขั้นตอนตามนี้
 • ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนผ่านโมบายแอป UChoose ได้ตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 31 ก.ค. 63 โดยท่านจะได้รับ SMS เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย 
 • ขั้นตอนที่ 2 รอผลการพิจารณาจากทางบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการผ่านทาง SMS และ หนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการ สำหรับท่านที่ผ่านการพิจารณา 
หมายเหตุ :  เนื่องจากคุณสมบัติหลักของผู้เข้าร่วมโครงการคือ บัญชีบัตรเครดิต/สินเชื่อที่จะเข้าร่วมโครงการได้นั้น ต้องมีสถานะบัญชีเป็นปกติ ณ วันที่ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงบัญชีของทางบริษัท

ถาม : ถ้าลูกค้ามีบัตรหลายใบ ต้องลงทะเบียนกี่ครั้ง

ตอบ : ลูกค้าสามารถเลือกหน้าบัตรบนแอป UChoose สำหรับการลงทะเบียนได้พร้อมกัน

ถาม : หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วยังใช้บัตรหรือเบิกถอนเงินสดได้ปกติไหม

ตอบ : สำหรับบัตรเครดิต บริษัทสงวนสิทธิ์ในการ
 1. ปรับลดวงเงินสินเชื่อภายใต้บัตรเครดิตของสมาชิกให้คงเหลือเท่ากับยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมโครงการนี้ และ
 2. ระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราว สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และ บัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า (ยกเว้นบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ทุกหน้าบัตร) ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ  
สำหรับสินเชื่อบุคคล บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับลดวงเงินสินเชื่อบุคคลภายใต้บัญชีของลูกค้าให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการนี้ 

ถาม : หลังจากเข้าร่วมโครงการ และยังมีวงเงินบัตร / สินเชื่อคงเหลือ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยยังไง

ตอบ : ท่านสามารถใช้จ่ายผ่านบัตร หรือทำรายการผ่านสินเชื่อบุคคลได้ตามปกติ ภายใต้วงเงินคงเหลือ โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามปกติ (บัตรเครดิตสูงสุด 18% และ สินเชื่อบุคคลสูงสด 28%)

ถาม : หากเคยเข้าโครงการช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้ว ยังสามารถสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงสิทธิมาเข้าโครงการช่วยเหลือครั้งนี้ได้หรือไม่

ตอบ : ลูกค้าสามารถขอสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้ หากลูกค้าอยู่ในกลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid 19 ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

ถาม :  หลังจากลูกค้าเข้าร่วมโครงการ หากมีการผิดนัดชำระ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยยังไง

ตอบ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าปรับกรณีผิดนัดชำระ 
 • สำหรับบัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินลดต้นลดดอกสูงสุด 18% 
 • สำหรับสินเชื่อบุคคล อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินลดต้นลดดอกสูงสุด 28%

ถาม : หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว บริษัทจะปรับวงเงินคืนหรือไม่ และจะกลับมากดเงินสดได้เมื่อไหร่

ตอบ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพิจารณาเพิ่มวงเงินอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ถาม : ลูกค้าสามารถชำระปิดบัญชีได้หรือไม่

ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระคืนก่อนกำหนดได้ตามปกติ
 
 
หากต้องการศึกษารายละเอียดโครงการของแต่ละบัตร โปรดตรวจสอบโดยตรงอีกครั้ง ที่ช่องทางสื่อสารหลัก เช่น เว็บไซต์, เฟสบุ๊ค, Newsletter หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการบัตร
 
FB-11.jpg

บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ลูกค้าทุกท่าน
และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์และบริการด้วยดีเสมอมา
 

#เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน
#กรุงศรีคอนซูมเมอร์ #UCHOOSE
 

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่