แลกคะแนนกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด เพื่อซื้อกองทุนกับบลจ.กรุงศรี

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ใช้คะแนนสะสมในบัตรเครดิตแลกเป็นเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี


AW-Point-to-invest-project-1120-_Website_Landing-1024px.jpg

แลกคะแนนกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับบลจ.กรุงศรี ผ่าน www.krungsriasset.com ทุก 1,000 พอยท์ = เงินลงทุน 100 บาท*

*แลกพอยต์เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เงื่อนไขขั้นต่ำเป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด (เพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 พอยต์) โดยทุก 1,000 พอยท์ แทนเงินลงทุน 100 บาท, จำกัดการแลกสูงสุด 500,000 พอยท์ต่อบัญชีบัตรหลักต่อวัน

พิเศษรับเพิ่ม Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท** จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)

**เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่เปิดบัญชีกองทุนกับบลจ.กรุงศรี และทำการแลกคะแนนกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด เพื่อซื้อหน่วลงทุนของบลจ.กรุงศรี ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 (เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่มีบัญชีกับบลจ.กรุงศรี มาก่อน), จำกัดสิทธิ์ในการให้ Starbucks e-Coupon สำหรับผู้เข้าร่วมรายการสูงสุด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ตลอดรายการ, จำกัด 3,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

PhotoAlbum-P2Invest_06-1st-Choice.jpg
 
ขั้นตอนแลกคะแนนกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับ บลจ.กรุงศรี

บัตรที่ร่วมรายการ

 • บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า
 
เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด
*เงื่อนไขการแลกคะแนนกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนบลจ. กรุงศรี
 • สมาชิกบัตรฯ สามารถแลกคะแนนกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เงื่อนไขขั้นต่ำเป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด (เพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 คะแนน) โดยทุก 1,000 คะแนนแทนเงินลงทุน 100 บาท
 • ผู้ลงทุนต้องแลกคะแนนกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด เท่ากับยอดเงินที่ต้องการซื้อกองทุนรวม ไม่สามารถแลกคะแนนกรุงศรเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด บางส่วนแล้วรวมกับการตัดบัญชีเงินฝาก หรือตัดบัตรเครดิตเพิ่มเพื่อซื้อกองทุนได้
 • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด สูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนนต่อบัญชีบัตรหลักต่อวัน
 • คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • สมาชิกบัตรฯ สามารถทำการแลกคะแนนกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี ผ่าน www.krungsriasset.com
 • สมาชิกบัตรฯ ที่ขอแลกคะแนนกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี จะต้องมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนที่เคยเปิดไว้กับบลจ.กรุงศรี, ธนาคารกรุงศรีฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ แล้ว และมีการสมัครใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (@ccess Online) ของบลจ. กรุงศรี เท่านั้น
 • เมื่อสมาชิกบัตรฯ ได้ทำการแลกคะแนนกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เรียบร้อยแล้วไม่สามารถยกเลิกรายการได้ทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนสะสมกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด ที่แลกเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เรียบร้อยแล้ว
**เงื่อนไข พิเศษรับเพิ่ม Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่เปิดบัญชีกองทุนกับบลจ.กรุงศรี (เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่มีบัญชีกับบลจ.กรุงศรีมาก่อน) และทำการแลกคะแนนกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด เพื่อซื้อหน่วลงทุนของบลจ.กรุงศรี ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
 • บลจ.กรุงศรี จะดำเนินการจัดส่ง Starbucks e-Coupon ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือท่านที่ได้รับสิทธิ์ที่ให้ไว้ในระบบข้อมูลลูกค้าของบลจ.กรุงศรี และจะจัดส่ง Starbucks e-Coupon เป็น 2 รอบ โดยรอบที่ 1 สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนใหม่กับบลจ.กรุงศรี และทำการแลกคะแนนกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด เพื่อซื้อหน่วลงทุนของบลจ.กรุงศรี ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 จะจัดส่งให้ภายใน 30 วันนับจากสิ้นเดือน ก.ย. 64 และรอบที่ 2 สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนใหม่กับบลจ.กรุงศรี และทำการแลกคะแนนกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ดเพื่อซื้อหน่วลงทุนของบลจ.กรุงศรี ในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 จะจัดส่งให้ภายใน 30 วันนับจากสิ้นเดือน ธ.ค. 64
 • จำกัดสิทธิ์ในการรับ Starbucks e-Coupon สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ จำกัด 3,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 
เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon
 1. ลูกค้าสามารถนำ e-Coupon ที่ได้รับมาสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้านสตาร์บัคส์ โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น
 2. มูลค่าเงินจะแสดงอยู่บน e-Coupon ลูกค้าสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ จนกว่ายอดเงินในคูปองจะหมดไป
 3. คูปองดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด, โอนเงินไปสู่บัตรหมายเลขอื่น, ไม่สามารถเติมเงิน ในบัตรสตาร์บัคส์การ์ด หรือเพิ่มเติมยอดเงินใน e-Coupon ได้
 4. คูปองดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันส่งเสริมการขายของทางร้านได้
 5. สิทธิ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้บน e-Coupon (ระยะเวลาแคมเปญ 1 ปี)
 6. กรณีที่ e-Coupon ถูกใช้ไปแล้ว และลูกค้ามีข้อสงสัย รบกวนติดต่อกับบริษัทผู้ให้บริการที่จัดส่ง e-Coupon ให้กับลูกค้า
 7. ลูกค้าสามารถชำระด้วย e-Coupon ได้สูงสุด 15 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
 8. กดใช้สิทธิ์ผ่านลิงค์ / แอปพลิเคชัน หรืออื่นๆ ที่ได้รับมาจากบริษัทต้นทาง
เงื่อนไขอื่นๆ
 • สมาชิกบัตรฯ ที่ทำการแลกคะแนนกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี และเจ้าของบัญชีกองทุนที่ทำการซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันเท่านั้น
 • เงื่อนไขขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกองทุนที่ให้บริการตามที่บลจ.กรุงศรี กำหนด
 • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจ
 • เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนกำหนด สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.krungsriasset.com
 • สามารถสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนบลจ.กรุงศรี ได้ทาง 02 657 5757
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือบริการ หากมีข้อบกพร่อง, ข้อสงสัย หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
 
 

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่