กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ 2020

Krungsri First Choice Privileges
"BLUE PLUS+ and BLUE"

สิทธิพิเศษใหม่ที่ตั้งใจเลือกสรรให้กับสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์เพื่อแทนคำขอบคุณ ที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกยาวนาน และมียอดใช้จ่ายสะสมอย่างต่อเนื่อง เรามีการปรับสิทธิพิเศษในช่วงไตรมาสนี้ให้เป็นสิทธิพิเศษที่รับสิทธิ์ได้ออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านสมาชิกคนพิเศษสามารถรับสิทธิพิเศษพริวิเลจบลูพลัสและบลูตลอดปีทั้งฟรีและส่วนลด กับร้านค้าพันธมิตรกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ได้ทันทีตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 - 31 มี.ค. 64

BLUE PLUS MEMBER
BLUE MEMBER
สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม
ระยะเวลาการเป็นสมาชิกบัตร ยอดใช้จ่ายสะสมในปี 2563 เพื่อรับสิทธิ์*
BLUE+ BLUE
3 ปีขึ้นไป
ก่อน 1 ม.ค. 61
350,000 บาท 150,000 บาท
น้อยกว่า 3 ปี
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
450,000 บาท 200,000 บาท


  สะสมยอดได้ง่ายขึ้น !!! ยอดใช้จ่ายสามารถรวมกันได้ ยอดสินเชื่อเงินสด และยอดผ่อนชำระสินค้า คิดเป็น 2 เท่าของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
*ยอดใช้จ่ายสะสมในปี 2563 เพื่อรับสิทธิ์ = ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต + (ยอดสินเชื่อเงินสด x 2) + (ยอดผ่อนชำระสินค้า x 2) รับสิทธิ์ตามรายละเอียดในตารางด้านบน

 
สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์
ระยะเวลาการเป็นสมาชิกบัตร ยอดใช้จ่ายสะสมในปี 2563 เพื่อรับสิทธิ์
BLUE+ BLUE
3 ปีขึ้นไป
ก่อน 1 ม.ค. 61
120,000 บาท 65,000 บาท
น้อยกว่า 3 ปี
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
150,000 บาท 80,000 บาท
 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
• สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ บัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์ และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า
• ปีพริวิเลจ 2564 จะเริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ซึ่งจะคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมจากยอดสินเชื่อเงินสด ยอดผ่อนชำระสินค้า และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดการใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิ์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส และบลูเมมเบอร์ ได้จากตารางด้านบน
• การคำนวณระยะเวลาการเป็นสมาชิก นับจากวันที่เป็นสมาชิกจนถึงวันสิ้นสุดการสะสมยอดใช้จ่าย 31 ธ.ค. 63
• การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส และบลูเมมเบอร์
-    สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า    
คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ยอดสินเชื่อเงินสด และยอดผ่อนชำระสินค้า โดยยอดสินเชื่อเงินสด และยอดผ่อนชำระสินค้าคิดเป็น 2 เท่าของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
ยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ = ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต + (ยอดสินเชื่อเงินสด x 2) + (ยอดผ่อนชำระสินค้า x 2)
ตัวอย่างเช่น คุณเฟิร์ส ถือบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ระยะเวลาการเป็นสมาชิกบัตร 5 ปี มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 ดังนี้ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 200,000 บาท ยอดสินเชื่อเงินสด 50,000 บาท และยอดผ่อนชำระสินค้า 50,000 บาท
คำนวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ = 200,000 + (50,000 x 2) + (50,000 x 2) = 400,000 บาท ดังนั้นจะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ ระดับบลูพลัส ในปี 2564
-    สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์
คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ จากยอดสินเชื่อเงินสด และยอดผ่อนชำระสินค้า
ยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ = ยอดสินเชื่อเงินสด + ยอดผ่อนชำระสินค้า
ตัวอย่างเช่น คุณกรุงศรี ถือบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เป็นสมาชิกบัตร 2 ปี มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 ดังนี้ ยอดสินเชื่อเงินสด 50,000 บาท และยอดผ่อนชำระสินค้า 30,000 บาท
คำนวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ = 50,000 + 30,000 = 80,000 บาท ดังนั้นจะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ ระดับบลูเมมเบอร์ ในปี 2564
• การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส และบลูเมมเบอร์ จะรวมเฉพาะยอดใช้จ่าย ยกเว้น รายการที่ถูกยกเลิก รายการกองทุน ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ แบบประกันยูนิตลิงค์ (UNIT LINK)  รายการที่เกิดจากการซื้อขาย-แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ รายการที่เกิดจากการใช้บัตรผิดวัตถุประสงค์ และผิดกฎหมายการใช้บัตรเครดิต สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์ ยกเว้น รายการประกันอุบัติเหตุ (PA) และประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (PPI)
 • สำหรับยอดสินเชื่อเงินสด ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมียอดเรียกเก็บมากกว่า 3,000 บาท อย่างน้อย 2 รอบบัญชี ในช่วงที่ทางบริษัทฯคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตร (1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค. 63)
• สมาชิกบัตรจะต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดีสม่ำเสมอ ประวัติชำระเงินที่ดี คือ ชำระยอดตามที่บริษัทฯ กำหนด และภายในวันครบกำหนดชำระ ตลอดช่วงระยะเวลา 1 ม.ค. 63 – 31 มี.ค. 64   
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การได้รับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส และบลูเมมเบอร์ทันที ตลอดปีพริวิเลจ หากสมาชิกบัตรมีประวัติการชำระเงินเปลี่ยนแปลง ชำระล่าช้า/ไม่ถึงยอดขั้นต่ำ โดยจะยกเลิกสิทธิ์นับตั้งแต่วันที่สมาชิกมีประวัติการชำระเงินเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ รวมถึงมีผลต่อการได้รับสิทธิ์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส และบลูเมมเบอร์ในปีพริวิเลจถัดไป คือปี 2565 (1 เม.ย. 65 – 31 มี.ค.66) ตามเงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทฯ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำสุขภาพเครดิตทางการเงิน (Credit Health) มาใช้ในการพิจารณาการได้รับ หรือยกเลิกสิทธิ์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส และบลูเมมเบอร์ สำหรับปีพริวิเลจ 2564 ตามเงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทฯ
• หากมีการเปลี่ยนแปลงประเภทบัตรระหว่างปี สถานะกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส และบลูเมมเบอร์ จะติดตามไปยังบัตรใหม่ภายใน 2 เดือน (ในกรณีที่ต้องการใช้สิทธิ์ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 1 สัปดาห์)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้าร่วม/ตัดสิทธิ์/ยกเลิกสิทธิ์ ในการได้รับพริวิเลจบลูพลัส หรือบลูเมมเบอร์ตามเงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและยกเลิกสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ราคาสินค้ากำหนดโดยผู้ให้บริการแต่ละบริการ
• สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
FirstChoice-Lazada

Lazada

รหัสส่วนลด Lazada มูลค่า 100 บาท
(1 ก.ค 63 – 30 ก.ย. 63)

กดรับสิทธิ์บนแอป UCHOOSE

FirstChoice-Grab

Grab

รับฟรี! รหัสส่วนลด Grab มูลค่า 50 บาท
(1 ก.ค 63 – 30 ก.ย. 63)

กดรับสิทธิ์บนแอป UCHOOSE

FirstChoice-Farm Design

Farm Design

รับฟรี! ชีสเค้ก หรือ เครื่องดื่มเย็น มูลค่า 125 บาท
(1 ก.ย. 63 – 30 ก.ย. 63)

กดรับสิทธิ์บนแอป UCHOOSE

FirstChoice-Texus Chicken

Texus Chicken

รับฟรี! เมนูข้าวสุดฮิต 1 ชุด มูลค่า 79 บาท
(1 ก.ย. 63 – 30 ก.ย. 63)

กดรับสิทธิ์บนแอป UCHOOSE

FirstChoice-McDonald’s

McDonald’s

รับฟรี! ส่วนลด E-Coupon มูลค่า 100 บาท
(1 ก.ย. 63 – 30 ก.ย. 63)

กดรับสิทธิ์บนแอป UCHOOSE

FirstChoice-FreeMember

Free Member Day คนเครดิตดี

เครดิตดี ต้องได้ดี
พิเศษ! สิทธิ์รับฟรีเมนูหรือส่วนลดจากร้านค้าตรงใจคน GenY ตลอดปี 2020

กดรับสิทธิ์บนแอป UCHOOSE

 
 
 
 
FirstChoice-Lazada

Lazada

รหัสส่วนลด Lazada มูลค่า 50 บาท
(1 ก.ค 63 – 30 ก.ย. 63)

กดรับสิทธิ์บนแอป UCHOOSE

FirstChoice-Grab

Grab

รับฟรี! รหัสส่วนลด Grab มูลค่า 25 บาท
(1 ก.ค 63 – 30 ก.ย. 63)

กดรับสิทธิ์บนแอป UCHOOSE

FirstChoice-Kamu

Kamu

รับฟรี! เมนู Kamu Dino Milo มูลค่า 80 บาท
(1 ก.ย. 63 – 30 ก.ย. 63)

กดรับสิทธิ์บนแอป UCHOOSE

FirstChoice-D'Oro

D'Oro

รับฟรี! เครื่องดื่มร้อน เย็น ปั่น มูลค่าสูงสุด 99 บาท
(1 ก.ย. 63 – 30 ก.ย. 63)

กดรับสิทธิ์บนแอป UCHOOSE

FirstChoice-FreeMember

Free Member Day คนเครดิตดี

เครดิตดี ต้องได้ดี
พิเศษ! สิทธิ์รับฟรีเมนูหรือส่วนลดจากร้านค้าตรงใจคน GenY ตลอดปี 2020

กดรับสิทธิ์บนแอป UCHOOSE

 
 
 
 
คำถามและข้อสงสัย

กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส และบลูเมมเบอร์ คืออะไร

กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส และบลูเมมเบอร์ (Krungsri First Choice Privileges BLUE PLUS+ & BLUE Member) คือ สิทธิพิเศษที่คัดสรรสำหรับกลุ่มสมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมอย่างต่อเนื่อง และมีประวัติการชำระเงินที่ดีสม่ำเสมอ

ทุกคนมีสิทธิ์เป็นสมาชิก BLUE PLUS+ และ BLUE Member หรือไม่

สมาชิกบัตรที่ได้รับสิทธิ์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส และบลูเมมเบอร์ เป็นสมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไข มีประวัติการชำระเงินที่ดีสม่ำเสมอ ตลอดช่วงที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสม ถึง 31 มี.ค. 64 (1 ม.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) และได้รับข้อความแจ้งการได้รับสิทธิ์จากบริษัทฯ โดยสมาชิกผู้ถือบัตรหลักเท่านั้นที่สามารถรับสิทธิ์ได้

วิธีตรวจสอบสถานะ BLUE PLUS+ และ BLUE Member

สามารถเช็คสถานะกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส และบลูเมมเบอร์ ผ่านช่องทางที่บริษัทอำนวยความสะดวกได้ดังนี้

  • ช่องทาง Uchoose Mobile Application
  • ช่องทางศูนย์บริการสมาชิกบัตร (Call Center) สอบถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 02-345-6789

เงื่อนไขการคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ BLUE PLUS+ และ BLUE Member

  • คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์จากยอดใช้จ่ายทุกประเภท ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
  • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส และบลูเมมเบอร์ จะรวมเฉพาะยอดใช้จ่าย ยกเว้น รายการที่ถูกยกเลิก รายการกองทุน ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ แบบประกันยูนิตลิงค์ (UNIT LINK) รายการที่เกิดจากการซื้อขาย-แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ  รายการที่เกิดจากการใช้บัตรผิดวัตถุประสงค์ และผิดกฎหมายการใช้บัตรเครดิต สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์ ยกเว้น รายการประกันอุบัติเหตุ (PA) และประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (PPI)
  • สำหรับยอดสินเชื่อเงินสด ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมียอดเรียกเก็บมากกว่า 3,000 บาท อย่างน้อย 2 รอบบัญชี ในช่วงที่ทางบริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตร (1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค. 63)
  • สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ยอดใช้จ่ายแต่ละประเภทสามารถรวมกันได้ โดยยอดสินเชื่อเงินสด และยอดผ่อนชำระสินค้า คิดเป็น 2 เท่าของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

ระยะเวลาการเป็นสมาชิกบัตรคำนวณอย่างไร

การคำนวณระยะเวลาการเป็นสมาชิก จะนับจากวันที่เป็นสมาชิก ถึง วันสิ้นสุดการสะสมยอดใช้จ่าย 31 ธ.ค. 63
ตัวอย่างเช่น คุณกรุงศรี เป็นสมาชิกบัตร วันที่ 1 ก.ค. 61
การคำนวณสมาชิกของคุณกรุงศรีจะนับตั้งแต่ 1 ก.ค. 61 - 31 ธ.ค.63 ดังนั้น อายุสมาชิกบัตรคือ 2 ปี 6 เดือน

การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมสำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า

คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ยอดสินเชื่อเงินสด และยอดผ่อนชำระสินค้า โดยยอดสินเชื่อเงินสด และยอดผ่อนชำระสินค้าคิดเป็น 2 เท่าของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

ยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ = ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต + (ยอดสินเชื่อเงินสด x 2) + (ยอดผ่อนชำระสินค้า x 2)

ตัวอย่างเช่น คุณเฟิร์ส ถือบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ระยะเวลาการเป็นสมาชิกบัตร 5 ปี มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 ดังนี้ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 200,000 บาท ยอดสินเชื่อเงินสด 50,000 บาท และยอดผ่อนชำระสินค้า 50,000 บาท

คำนวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ = 200,000 + (50,000 x 2) + (50,000 x 2) = 400,000 บาท ดังนั้นจะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ ระดับบลูพลัส ในปี 2564

การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสม สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (ประเภทอื่น)

สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์

คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ จากยอดสินเชื่อเงินสด และยอดผ่อนชำระสินค้า

ยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ = ยอดสินเชื่อเงินสด + ยอดผ่อนชำระสินค้า

ตัวอย่างเช่น คุณกรุงศรี ถือบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เป็นสมาชิกบัตร 2 ปี มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 ดังนี้ ยอดสินเชื่อเงินสด 50,000 บาท และยอดผ่อนชำระสินค้า 30,000 บาท

คำนวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อรับสิทธิ์ = 50,000 + 30,000 = 80,000 บาท ดังนั้นจะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ ระดับบลูเมมเบอร์ ในปี 2564

การอัพเกรดสถานะเป็นสมาชิก BLUE PLUS+

ไม่สามารถอัพเกรดสถานะสมาชิกกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ ระหว่างปีได้ เนื่องจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณสิทธิพิเศษปีนั้นๆ จะมาจากยอดใช้จ่ายสะสมของปีที่ผ่านมา ยกเว้นแต่บริษัทมีแคมเปญพิเศษระหว่างปีเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก BLUE PLUS+ และ BLUE Member

สมาชิกบัตรที่ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสม มีประวัติการชำระเงินที่ดีสม่ำเสมอตามเงื่อนไข และได้รับข้อความแจ้งการได้รับสิทธิ์จากบริษัทฯ จะได้รับสิทธิ์ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดปีพริวิเลจ

หากยกเลิกบัตรแล้ว จะรับสิทธิพิเศษ BLUE PLUS+ และ BLUE Member ได้หรือไม่

ไม่สามารถรับสิทธิพิเศษดังกล่าวได้ เนื่องจากสิทธิ์นี้จำกัดเฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรเท่านั้น

BLUE PLUS+ และ BLUE Member จะได้สถานะตลอดทั้งปีหรือไม่

สมาชิกบัตรที่ได้รับสิทธิ์จะต้องคงประวัติการชำระเงินที่ดีสม่ำเสมอ ตลอดทั้งปีพริวิเลจ 2564 (1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 65) เพื่อรักษาสิทธิ์ไว้ตลอดทั้งปี

หากสมาชิกบัตรมีประวัติการชำระเงินเปลี่ยนแปลง ชำระล่าช้า/ไม่ถึงยอดขั้นต่ำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การได้รับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พริวิเลจ บลูพลัส และบลูเมมเบอร์ทันที ตามเงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่