ย้อนกลับ ย้อนกลับ

Lazada | รับส่วนลด E-Coupon สูงสุด 900 บาท

พิเศษ! แลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

Lazada | รับส่วนลด E-Coupon สูงสุด 900 บาท
พิเศษ! แลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% 

เงื่อนไขการใช้ส่วนลด E-Coupon
*เงื่อนไขการรับส่วนลด E-Coupon
 • สงวนสิทธิ์การให้ส่วนลด e-coupon เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่านแอพ UCHOOSE หรือ SMS โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวตลอดรายการก่อนชำระเงินผ่านบัตรฯ
 • รายการที่จะได้รับการคำนวณยอดใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด จะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่และเวลาที่ท่านลงทะเบียนสำเร็จ โดยได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ และยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์ บริษัทฯ จะส่งส่วนลด E-Coupon ภายใน 7 วันทำการหลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด โดยจะส่งส่วนลด E-Coupon ในวันที่ 10 ก.ย.62 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ส.ค.62, ในวันที่ 9 ต.ค.62 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ก.ย. 62 และ ในวันที่ 11 พ.ย.62 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ต.ค. 62 ผ่านแอพ UCHOOSE เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การให้ส่วนลด E-Coupon สูงสุด 300 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และ 900 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/รายการ เฉพาะรายการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนที่เว็บไซต์หรือแอพ Lazada วันที่ 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 2562 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบส่วนลด e-coupon เฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการส่วนลด e-couponไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ส่วนลด E-Coupon มีอายุ 2 เดือน นับตั้งแต่สิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด ส่งผ่านแอพ UCHOOSE และสามารถใช้เป็นส่วนลดในการช็อปที่เว็บไซต์หรือแอพ Lazada โดยใช้บัตรเครดิตของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายสามารถเข้าร่วมรายการ NW3 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2562 ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ส่วนลด e-coupon เฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/ สิทธิประโยชน์ใดๆของรายการส่งเสริมการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
**เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 13% และ 15%
 • เฉพาะรายการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนผ่านวงเงินบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ที่เว็บไซต์ หรือ แอพ Lazada ระหว่างวันที่  1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2562  แลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 15% เฉพาะวันศุกร์/เสาร์/อาทิตย์  แลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 13% เฉพาะวันจันทร์ / อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี
 • กำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป เพียงใช้คะแนนสะสมน้อยกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อแลกเครดิตเงินคืนภายในวันเดียวกับที่มียอดใช้จ่ายเท่านั้น
 • ไม่จำกัดการแลกคะแนนต่อวัน
 • ใช้คะแนนสะสมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์รีวอร์ดแลกรับเครดิตเงินคืน 13% และ 15% ทั้งนี้ เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และร้านค้าที่ร่วมรายการ เมื่อสมาชิกบัตรฯ มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายแลกเป็นเครดิตเงินคืน13% และ 15% ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเท่านั้น
 • สมาชิกบัตรฯ จะต้องแลกคะแนนสะสมเท่ากับหรือน้อยกว่ายอดซื้อเท่านั้น ไม่สามารถกดแลกคะแนนมากกว่ายอดซื้อต่อเซลล์สลิปได้
 • กรณียกเลิกการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 13% และ 15% บริษัทจะดำเนินการคืนคะแนนภายใน 30 วันหลังจากจบเดือนที่ทำรายการ
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วีซ่า และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัมที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • สมาชิกบัตรฯ จะต้องแลกคะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับยอดใช้จ่ายและภายในวันเดียวกับที่มียอดใช้จ่ายเท่านั้น โดยยึดจากคะแนนที่สมาชิกทำการกดลงทะเบียนแลกคะแนน และ จะเครดิตเงินคืนภายใน 30 วันหลังจากจบเดือนที่ทำรายการ
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนในบัญชี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่