มาตรการที่ 3 : ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ (โดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอป Uchoose เท่านั้น) โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน ช่วยเหลือสมาชิกกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด-19

มาตรการที่ 3 ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

สมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ที่เข้าเงื่อนไขโครงการ และต้องการรับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ

จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ผ่านโมบายแอป UCHOOSE เท่านั้น
เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 31 ก.ค. 63

 
บริษัทฯ ขอเรียนแจ้ง มาตรการเร่งด่วนที่ 3  โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อเป็นทางเลือกในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า โดยการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยบริษัทฯจะรับพิจารณาเป็นรายกรณี เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ
 
 • เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563 และได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือ ธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ
 • วงเงินของลูกค้าจะถูกปรับลดเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือ (หากมี) สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ วงเงินใหม่จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ (*ลูกค้าสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ หลังจากเข้าร่วมโครงการ จากใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชัน UChoose)
 • บริษัทฯจะรับพิจารณาเป็นรายกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการมาตรการที่ 3 #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน กับ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มีดังนี้
 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคลของ บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์* เท่านั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”)
 • ลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563 
 • ลูกค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว  โรงแรม สายการบิน
 • ลูกค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือ ธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ
 
***บริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ หมายถึง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
 

ลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE ทันที

FB-09.jpg

ทั้งนี้ มาตรการที่ 3 ทางบริษัทฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ ทั้งลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลูกค้าบัตรเครดิต

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเหลือ 12% ต่อปี
พร้อมลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาผ่อนชำระให้นานสูงสุด 48 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นไป ​

เงื่อนไขโครงการสำหรับ “ลูกค้าบัตรเครดิต” 
มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อบัตรเครดิต ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์
 • เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 31 ก.ค. 63 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 12% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นไป
 • บริษัทจะเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน ดังนี้
 
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคงค้าง (บาท) จำนวนงวด
ตั้งแต่  1,500 - 5,000 บาท แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่ 5,000 – 10,000  บาท แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 24 เดือน
ตั้งแต่ 10,001 – 30,000  บาท แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 36 เดือน
มากกว่า 30,000   บาท แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 48 เดือน


โปรดทำความเข้าใจก่อนรับสิทธิ์โครงการมาตรการที่ 3  “ลูกค้าบัตรเครดิต”  
 • โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น
 • สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ ไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
 • สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น 
 • เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ (หากมี) เป็นต้น  บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลดวงเงินสินเชื่อภายใต้บัตรเครดิตของสมาชิกให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการนี้ โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือ (หากมี) สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท โดยจะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม และระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราวตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือแอปพลิเคชัน Uchoose
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว

FB-06.jpg
ลูกค้าสินเชื่อบุคคล

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเหลือ 22% ต่อปี
พร้อมลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือ 3%
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64

 
เงื่อนไขโครงการสำหรับ “ลูกค้าสินเชื่อบุคคล”
มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์
 • เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 31 ก.ค. 63 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 22% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอกอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 15% และค่าธรรมเนียมสูงสุด 7%) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64
 • บริษัทจะเปลี่ยนยอดสินเชื่อคงค้างเป็นสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3% ถึง 31 ธ.ค. 64 
 • ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับลดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลของสมาชิกให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการนี้

โปรดทำความเข้าใจก่อนรับสิทธิ์โครงการมาตรการที่ 3 “ลูกค้าสินเชื่อบุคคล”
 • โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น
 • สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
 • สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วม (Share line)  ยอดสินเชื่อคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้บัญชีสินเชื่อบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น 
 • เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) เป็นต้น  บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลดวงเงินสินเชื่อภายใต้บัตรเครดิตของสมาชิกให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการนี้ โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือ (หากมี) สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท โดยจะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือแอปพลิเคชัน Uchoose
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว 
 Firstchoice_Endcredit.jpeg
 
บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ลูกค้าทุกท่าน
และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์และบริการด้วยดีเสมอมา


#เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน
#กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ #FirstChoice
#กรุงศรีคอนซูมเมอร์ #UCHOOSE
icon_FirstchoiceSupport2_200.jpg     icon_FirstchoiceSupport2_200.jpg     icon_FirstchoiceSupportAll_200.jpg     
 
คำถาม - คำตอบ : มาตรการที่ 3 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ถาม : ขั้นตอนการสมัครร่วมโครงการและแจ้งผลเป็นอย่างไร

ตอบ : ลูกค้าที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการมีขั้นตอนตามนี้
 • ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนผ่านโมบายแอป UChoose ได้ตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 31 ก.ค. 63 โดยท่านจะได้รับ SMS เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย
 • ขั้นตอนที่ 2 รอผลการพิจารณาจากทางบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการผ่านทาง SMS และ หนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการ สำหรับท่านที่ผ่านการพิจารณา
หมายเหตุ :  เนื่องจากคุณสมบัติหลักของผู้เข้าร่วมโครงการคือ บัญชีบัตรเครดิต/สินเชื่อที่จะเข้าร่วมโครงการได้นั้น ต้องมีสถานะบัญชีเป็นปกติ ณ วันที่ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงบัญชีของทางบริษัท

ถาม : ถ้าลูกค้ามีบัตรหลายใบ ต้องลงทะเบียนกี่ครั้ง

ตอบ :  ลูกค้าสามารถเลือกหน้าบัตรบนแอป UChoose สำหรับการลงทะเบียนได้พร้อมกัน

ถาม : หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วยังใช้บัตรหรือเบิกถอนเงินสดได้ปกติไหม

ตอบ : ขึ้นอยู่กับประเภทหน้าบัตรที่เลือกถืออยู่ค่ะ 
 
 • สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า - วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชัน UChoose 
 • สำหรับบัตรสินเชื่อบุคคล - วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชัน UChoose

ถาม : หลังจากเข้าร่วมโครงการ และยังมีวงเงินบัตร / สินเชื่อคงเหลือ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยยังไง

ตอบ : ท่านสามารถใช้จ่ายผ่านบัตร หรือทำรายการผ่านสินเชื่อบุคคลได้ตามปกติ ภายใต้วงเงินคงเหลือ โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามปกติ (บัตรเครดิตสูงสุด 18% และ สินเชื่อบุคคลสูงสด 28%)

ถาม : หากเคยเข้าโครงการช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้ว ยังสามารถสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงสิทธิมาเข้าโครงการช่วยเหลือครั้งนี้ได้หรือไม่

ตอบ : ลูกค้าสามารถขอสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้ หากลูกค้าอยู่ในกลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid 19 ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

ถาม : หลังจากลูกค้าเข้าร่วมโครงการ หากมีการผิดนัดชำระ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยยังไง

ตอบ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าปรับกรณีผิดนัดชำระ 
 • สำหรับบัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินลดต้นลดดอกสูงสุด 18%
 • สำหรับสินเชื่อบุคคล อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินลดต้นลดดอกสูงสุด 28%

ถาม : หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว บริษัทจะปรับวงเงินคืนหรือไม่ และจะกลับมากดเงินสดได้เมื่อไหร่

ตอบ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพิจารณาเพิ่มวงเงินอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ถาม : ลูกค้าสามารถชำระปิดบัญชีได้หรือไม่

ตอบ : ลูกค้าสามารถชำระคืนก่อนกำหนดได้ตามปกติ

 

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่