ย้อนกลับ ย้อนกลับ

กรุงศรีคอนซูมเมอร์ แต้มต่อชีวิต 10 โรงพยาบาลรัฐ

 เปลี่ยนค่ารักษาเป็นยอดผ่อน O% นาน 3 และร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ รพ.รัฐบาล 10 แห่ง เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสทั่วประเทศ

ดาวน์โหลด UCHOOSE

แตมตอชวต-10-รพ-รฐบาล-02-02-PAGE-4-LOGO-02.jpg
บริจาคและแบ่งเบาภาระค่ารักษากับ 10 โรงพยาบาลรัฐ
ผ่านโครงการแต้มต่อชีวิต โดยกรุงศรีคอนซูมเมอร์ 
ให้สมาชิกบัตรเปลี่ยนค่ารักษาผ่านบัตร
เป็นยอดผ่อน 0% นาน 3 เดือน และ
ร่วมบริจาคโดยการแลกคะแนน หรือบริจาคเงินผ่านบัตร
เข้ากองทุนเพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสทั่วประเทศ

รายชื่อ 10 โรงพยาบาลรัฐที่ร่วมโครงการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (โรงเรียนแพทย์ ม.ขอนแก่น)
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 


 
 
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
เงื่อนไขการเปลี่ยนยอดบัตรเครดิตเป็นยอดผ่อนชำระ 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทำ 0% 3 เดือนเฉพาะรายการค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลที่ร่วมรายการเท่านั้น ได้แก่
  1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  2. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
  3. โรงพยาบาลศรีธัญญา
  4. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
  5. โรงพยาบาลขอนแก่น
  6. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
  7. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  8. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
  9. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  10. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
 • สำหรับรายการที่แบ่งชำระเป็น 0% นาน 3 เดือน ต้องเป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันสรุปยอดบัญชี 3 วันทำการของเดือนนั้นๆ และลูกค้าจะไม่ได้รับคะแนนสะสม 
 • ลูกค้าสามารถทำรายการแบ่งชำระ เป็น 0% นาน 3 เดือน หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 0.69% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือนโดยคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (effective rate) 12.38% - 18.00% ต่อปี 
 • อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับยอดที่ลูกค้านำมาผ่อนชำระรายเดือนและองค์ประกอบอื่นๆ ตามเงื่อนไขของบริษัท 
 • ลูกค้าสามารถรวมยอดรายการใช้จ่าย ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อรายการ โดยยอดรวมแบ่งจ่ายขั้นต่ำ ต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
เงื่อนไขการบริจาค
 • เฉพาะกรณีบริจาคคะแนนสะสมในบัตรเครดิต ทุกๆ 1,000 คะแนน จะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคได้ 110 บาท 
 • กรณีบริจาคผ่านบัตรเครดิต สามารถพิมพ์บริจาค H100 / H500 / H1000 ได้อย่างละครั้งเดียว ต่อเดือน ต่อการพิมพ์บริจาค 1 ยอด เช่น (พิมพ์ H500 ในเดือนสิงหาคม แล้วจะบริจาคยอด 500 บาทอีกครั้ง ได้ต่อเมื่อเริ่มวันที่ 1 ของเดือนกันยายน) 
 • กรณีบริจาคผ่านบัตรเครดิต จะตัดวงเงินบัตรเครดิต ไม่เกินทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้คะแนนสะสม และค่าบริการระบบ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • ทางกรุงศรีคอนซูมเมอร์จะจัดสรรเงินบริจาคมอบแก่โรงพยาบาลทั้ง 10 แห่งเท่าๆกัน ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา, โรงพยาบาลศรีธัญญา, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น), โรงพยาบาลขอนแก่น, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
 • การเข้าร่วมรายการแต้มต่อชีวิตของสมาชิกบัตรฯ ถือว่าสมาชิกบัตรฯ ยินยอมให้บริษัทฯ ส่งรายละเอียดของสมาชิกบัตรฯ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ให้แก่ 1 ใน 10 โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกบัตรฯ
 • สมาชิกบัตรฯ จะได้รับใบเสร็จรับเงินโดยตรงจาก 1 ใน 10 โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ภายใน 90 วัน หลังสิ้นสุดการรับบริจาค สำหรับการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามนโยบายและอัตราที่กรมสรรพากรประกาศกำหนด 
 • กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล
 • ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และสามารถพิมพ์บริจาคได้เพียง 1ครั้ง/เดือน/การพิมพ์บริจาค 1 ยอด

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่