ประกาศบริษัท

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระและการตัดชำระหนี้แบบใหม่
BANNER-ดอกเบยผดนดชำระ_BANNER-MOBILE.jpg

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระและการตัดชำระหนี้แบบใหม่

บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระแบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปและจะเริ่มการตัดชำระหนี้แบบใหม่ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านหลังใบแจ้งยอดบัญชี

หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระ

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามแนวทางใหม่
 • บริษัทจะเริ่มคำนวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามแนวทางใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยครอบคลุมสินเชื่อดังนี้
  • สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
  • สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
 • กรณีผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามแนวทางใหม่ ดังนี้
  • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกเพิ่ม 3% บนเงินต้นของค่างวดที่เกินกำหนดชำระ
ลำดับการตัดชำระหนี้แบบแนวนอน
 • บริษัทจะเริ่มการตัดชำระหนี้แบบแนวนอน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับชำระ ตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดค้างชำระที่นานที่สุดก่อน แล้วค่อยตัดยอดที่ค้างชำระลำดับถัดมา
 
ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของการคำนวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามแนวทางใหม่และลำดับการตัดชำระหนี้แบบแนวนอนได้ที่ คลิก
 
บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมแบบไหนที่ใช่ มาแชร์กันนะ
ประกาศรายชอผโชคด-2021-01.jpg
แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับชำระจากช่องทาง Cen Pay ของผลิตภัณฑ์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านสมาชิกบัตรทราบว่า ช่องทางชำระเงิน Cen Pay ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงยอดรับชำระสูงสุดเป็น 10,000 บาทต่อรายการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
แจ้งปรับเวลาทำการสาขากรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดทำการสาขา เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 64 เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถสมัครบัตรและขอรับบริการอื่นๆได้ตามปกติ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่​
   กรณีต้องการสมัครบัตรใหม่
 • สมัครบัตรออนไลน์ได้ที่ www.firstchoice.co.th
 • โมบายแอปพลิเคชัน UCHOOSE ผ่านเมนู UCard : bit.ly/FC-UCard
 • โมบายแอปพลิเคชัน KMA
 • สมัครที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ที่ยังเปิดให้บริการ)

กรณีต้องการขอรับบริการข้อมูลบัญชีบัตร

 • ผ่านโมบายแอป UChoose คลิกดาวน์โหลดฟรี!! https://uchoose.app.link/download
 • ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) โทร. 02-345-6789

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.firstchoice.co.th หรือแอปพลิเคชัน UCHOOSE พร้อมตั้งค่าการแจ้งเตือน (Notification)
 

ดาวน์โหลด UCHOOSE

แจ้งปรับเปลี่ยนสิทธิประโยขน์ Free Member Day

แจ้งยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ Free! Member Day สำหรับสมาชิกที่มีสุขภาพทางการเงินดีเยี่ยม (3ดาว)


บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ Free! Member Day ในทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือน โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษ Surprise Deal ของคนเครดิตดี แทน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเทศกาลต่างๆ ติดตามข้อมูลได้ที่ www.firstchoice.co.th
บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 58
เทสโกโลตสวซา_Detail-pro-Announcement-TTT58-02.jpg
เทสโกโลตสวซา_Detail-pro-Announcement-TTT58-01.jpg
เทสโกโลตสวซา_Detail-pro-Announcement-TTT58-03.jpg
เทสโกโลตสวซา_Detail-pro-Announcement-TTT58-04.jpg
เทสโกโลตสวซา_Detail-pro-Announcement-TTT58-05.jpg
แจ้งยกเลิกการให้บริการบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า โกลด์ และ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คลาสสิค
บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะยกเลิกการให้บริการบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า โกลด์ และ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คลาสสิค ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งการยกเลิกนี้จะส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถทำรายการผ่านบัตรดังกล่าวได้อีก
 • หากลูกค้ามียอดคงค้างหลังจากการยกเลิกให้บริการบัตรดังกล่าว ลูกค้ายังคงสามารถชำระยอดคงค้างเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตามปกติ 
 • หากลูกค้าประสงค์จะแลกคะแนนสะสมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด ที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) สามารถติดต่อขอแลกคะแนนได้ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • หากลูกค้ามีความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) หรือ ประกันภัยวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต (PPI) (หากมี) ท่านจะยังคงได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ จนกว่ายอดเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยบนบัญชีบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า โกลด์หรือคลาสสิคของท่านจะหมดไป และทางบริษัทฯ จะทำการยกเลิกแผนประกันภัยทั้งหมดต่อไป
 • หากลูกค้ามีการหักบัญชีอัตโนมัติค่าสาธารณูปโภคหรือค่าบริการต่างๆ ผ่านบัตรดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ลูกค้าติดต่อผู้ให้บริการเพื่อแจ้งเปลี่ยนเป็นบัตรใบอื่น ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขยอดใช้จ่ายสะสมต่อปีของผลิตภัณฑ์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ให้บริการกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ ขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า บริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขยอดใช้จ่ายสะสมต่อปี เพื่อรับสิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุในรอบปีถัดไป จากเดิมยอดสะสม 18,000 บาทต่อปี เป็น 28,000 บาทต่อปี ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
 • โดยจะมีผลทันทีกับสมาชิกใหม่ที่เปิดบัญชีตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
 • สำหรับลูกค้าเดิมที่เปิดบัญชีก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2564 จะยังคงใช้เงื่อนไขยอดใช้จ่ายสะสมเดิมในรอบปีสะสมปัจจุบัน และจะเริ่มใช้เงื่อนไขใหม่กับรอบใช้จ่ายสะสมใหม่ที่เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
KFC-PA-เปลยนยอดสะสม-03-01.jpg

สอบถามเพิ่มเติมหรือตรวจสอบรอบสะสมยอดใช้จ่ายของท่านโทร 02-345-6789

*เงื่อนไข
 • สะสมยอดใช้จ่าย 28,000 บาท เพื่อรับสิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุอัตโนมัติในรอบปีถัดไป
 • สงวนสิทธิ์ในการต่อประกันสำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 74 ปีบริบูรณ์
 • ระยะเวลาสะสมยอด 1 ปี (นับจากวันเริ่มความคุ้มครอง)
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน พร้อมทั้งการเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี สูงสุด 3,000 บาท / อุบัติเหตุ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือสิทธิประโยชน์)
 • กรณีลูกค้าไม่มียอดใช้จ่าย หรือมียอดใช้จ่ายไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดในปีนั้นๆ บัตรก็ยังสามารถกดเงินสดและผ่อนสินค้าได้ตามปกติ โดยไม่มีการเรียกเก็บเบี้ยประกันอุบัติเหตุใดๆ ทั้งสิ้น 
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ประกันการเดินทางของบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสได้ใช้ประโยชน์สิทธิประโยชน์บัตร บริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม จากเดิม ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุการเดินทาง เป็น ประกันคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหาย จากการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง online และชำระค่าสินค้าผ่านระบบการชำระเงินทางอินเตอร์เน็ต เมื่อมีการทำรายการตามเงื่อนไขบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
 
 • ประกันคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหาย จากการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต โดยรูดซื้อสินค้าผ่านช่องทาง online และชำระค่าสินค้าผ่านระบบการชำระเงินทางอินเตอร์เน็ต
 • กรณีถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ในระหว่างการจัดส่ง
 • กรณีถูกโกงจากการซื้อสินค้าออนไลน์
 • กรณีเกิดอุบัติเหตุทาให้สินทรัพย์สูญเสียหรือสูญหาย ในระหว่างการจัดส่ง 

มูลค่าสินค้าที่ชำระขั้นต่ำด้วยบัตรเครดิต 2,500 บาท
วงเงินคุ้มครอง / ต่อครั้ง / ต่อเหตุการณ์ 5,000 บาท
วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน ตลอดอายุสัญญา (1 ปีปฏิทิน) 6,000 บาท

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี หมายเลขโทรศัพท์: 02-007-9045
เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ 8:30-21:00 น. วันเสาร์ 9:00-18:30 น. (ยกเว้น วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ผ่าน ศูนย์บริการเคลมฮอตไลน์ 24 ชั่วโมง
โทร 1259 ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
แจ้งปิดบริการสาขากรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ชั่วคราว จากสถานการณ์ COVID-19
 
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ขอแจ้ง “ปิดสาขาชั่วคราว จำนวน 4 สาขา จากสถานการณ์ COVID-19” ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 64 - 1 ก.พ. 64

ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถสมัครบัตรและขอรับบริการได้ในสาขาอื่นๆ ได้ตามปกติ (อัพเดท ณ วันที่ 29 ม.ค. 64 เวลา 16.00 น.)
 

ภาคกลาง


 • ศูนย์บริการกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ - เซ็นทรัล มหาชัย (FC Express)
 • จุดบริการลูกค้าบัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ ที่ร้านโฮมโปร - มหาชัย
 • ศูนย์บริการกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ - บิ๊กซี มหาชัย (Mini Kiosk)
 • จุดบริการลูกค้าบัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ ที่ร้านเพาเวอร์บาย - ซีพีเอ็น มหาชัย
   กรณีต้องการสมัครบัตรใหม่
 • สมัครบัตรออนไลน์ได้ที่ www.firstchoice.co.th
 • โมบายแอปพลิเคชัน UCHOOSE ผ่านเมนู UCard : bit.ly/FC-UCard
 • โมบายแอปพลิเคชัน KMA
 • สมัครที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ที่ยังเปิดให้บริการ)

กรณีต้องการขอรับบริการข้อมูลบัญชีบัตร

 • ผ่านโมบายแอป UChoose คลิกดาวน์โหลดฟรี!! https://uchoose.app.link/download
 • ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) โทร. 02-345-6789

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.firstchoice.co.th หรือแอปพลิเคชัน UCHOOSE พร้อมตั้งค่าการแจ้งเตือน (Notification)
 

ดาวน์โหลด UCHOOSE

แจ้งเตือนการโจรกรรมข้อมูลโดยการขอรหัส OTP
BANNER-ยกเลก-Sale-Slip-01.jpg

บริษัทไม่มีนโยบายติดต่อลูกค้าเพื่อขอข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขบัตรเครดิต / หมายเลข 3 ตัวหลังบัตร (CVV) / หมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน รวมถึงรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ในการทำรายการ เช่น การเพิ่มวงเงินหรือการเปิดใช้งานบัตร เป็นต้น หากท่านได้รับการติดต่อที่น่าสงสัยจากบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์บัตรเครดิต ขอให้รีบวางสายและติดต่อบริษัททันที โทร 02-345 6789
 
บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 57
เทสโกโลตสวซา_Detail-pro-Announcement-TTT57-02.jpg
เทสโกโลตสวซา_Detail-pro-Announcement-TTT57-01.jpg
เทสโกโลตสวซา_Detail-pro-Announcement-TTT57-03.jpg
เทสโกโลตสวซา_Detail-pro-Announcement-TTT57-04.jpg
เทสโกโลตสวซา_Detail-pro-Announcement-TTT57-05.jpg
บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 56
AW-TTT-0720_Website_Thumbnail-500x500px-(1).jpg
เทสโกโลตสวซา_Detail-pro-Announcement-TTT56_2.jpg
เทสโกโลตสวซา_Detail-pro-Announcement-TTT56_3.jpg
เทสโกโลตสวซา_Detail-pro-Announcement-TTT56_4.jpg
เทสโกโลตสวซา_Detail-pro-Announcement-TTT56_5.jpg
แจ้งการยกเลิกบริการขอใบบันทึกรายการ (Sales Slip) ย้อนหลัง
BANNER-ยกเลก-Sale-Slip-01.jpg

เนื่องจาก VISA International ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต ได้ประกาศยกเลิกการให้บริการขอใบบันทึกรายการย้อนหลัง (Sales Slip)

ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทไม่สามารถให้บริการขอใบบันทึกรายการย้อนหลัง (Sales Slip) สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต VISA ได้ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตร 02 345 6789
 

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่