เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล

วิธีเปิดบัตรเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล

วิธีเปิดบัตรเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล
เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล

วิธีการเปิดบัตรและใช้งานในรูปแบบบัตร Virtual Card

1. เลือกเมนูบัญชี<br />
และบัตรเอ็กซ์ยู

1. เลือกเมนูบัญชี
และบัตรเอ็กซ์ยู

2. เลือกเมนูเปิดบัตร

2. เลือกเมนูเปิดบัตร

3. ยืนยันรหัสผ่าน OTP

3. ยืนยันรหัสผ่าน OTP

4. เปิดบัตรสำเร็จ

4. เปิดบัตรสำเร็จ

5. กดเมนูบัญชี<br />
เลือกดูข้อมูลบัตร

5. กดเมนูบัญชี
เลือกดูข้อมูลบัตร

6. กรอกรหัสส่วนตัว 6 หลัก

6. กรอกรหัสส่วนตัว 6 หลัก

7. ดูข้อมูลบัตร เพื่อนำไปใช้จ่ายได้ทันที

7. ดูข้อมูลบัตร เพื่อนำไปใช้จ่ายได้ทันที

วิธีการเปิดบัตรในรูปแบบบัตรพลาสติก

1. เลือกเมนูบัญชี<br />
และบัตรเอ็กซ์ยู

1. เลือกเมนูบัญชี
และบัตรเอ็กซ์ยู

2. เลือกเมนูเปิดบัตร

2. เลือกเมนูเปิดบัตร

3. กรอกวันหมดอายุบัตร

3. กรอกวันหมดอายุบัตร

4. ยืนยันรหัสผ่าน OTP

4. ยืนยันรหัสผ่าน OTP

5. เปิดบัตรสำเร็จ

5. เปิดบัตรสำเร็จ

หมายเหต
- เปิดบัตรพลาสติกได้เมื่อได้รับบัตรจริงแล้วเท่านั้น
- เมื่อเปิดบัตรพลาสติกแล้ว บัตรเครดิตดิจิทัลที่เป็น Virtual Card ในแอปพลิเคชัน UCHOOSE จะหายไป

กลับสู่หน้าเว็บไซต์ XU

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่