ช่องทางการเบิกถอนเงินสด

 • ให้คุณจัดสรรวงเงินได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยวงเงินเบิกถอนเงินสด สูงสุด 5 เท่าของ รายได้หรือสูงสุด 500,000 บาท ที่แยกต่างหากจากวงเงินบัตรเครดิต
 • สามารถเลือกแบ่งชำระคืนได้ทั้งแบบขั้นต่ำหรือแบบรายเดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คำนวณรายวันตามยอดเงินต้นคงเหลือที่แท้จริง หากชำระเงินมากกว่ายอดเรียกเก็บหรือชำระก่อนกำหนด จะนำเงินคงเหลือไปชำระยอดที่ถึง กำหนดชำระหรือยอดค้างชำระในลำดับก่อนหลังตามที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชี
เบิกถอนเงินสดทันใจผ่าน 3 ช่องทาง

สะดวกรวดเร็ว ด้วยบริการเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์  เอทีเอ็ม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงใช้รหัสเอทีเอ็ม 4 หลัก ซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนรหัสเอทีเอ็ม เพื่อความปลอดภัยได้บ่อยเท่าที่ต้องการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เครื่องกรุงศรีเอทีเอ็ม

วิธีเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม
 1. ใส่รหัสเอทีเอ็ม 4 หลัก*
 2. เลือกรายการ “ถอนเงิน”
 3. เลือกรายการ “ถอนระบุจำนวนเงิน”
 4. เลือกรายการจาก “บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล” หรือ “บัตรเครดิต”
 5. กดจำนวนเงินที่ต้องการเบิกถอน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท/รายการ และ สูงสุด 30,000 บาท/รายการ หรือขึ้นอยู่กับเครื่องเอทีเอ็มของผู้ให้บริการ) และไม่เกิน วงเงินคงเหลือ (สามารถกดได้สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน)
 6. รับเงินสดทันทีและรับสลิปสำเนาการทำรายการ เก็บไว้เป็นหลักฐาน
วิธีการเปลี่ยนรหัสเอทีเอ็ม

ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสเอทีเอ็มที่ใช้ในการเบิกถอนเงินสดด้วยตัวท่านเอง ได้ที่เครื่องกรุงศรีเอทีเอ็มทั่วประเทศ

 1. ใส่รหัสเอทีเอ็ม 4 หลัก*
 2. เลือกรายการ “เปลี่ยนรหัส”
 3. ระบุรหัสเอทีเอ็มใหม่ที่ต้องการ
 4. ยืนยัน รหัสเอทีเอ็มที่ต้องการอีกครั้ง

หมายเหตุ : *รหัสเอทีเอ็มจะอยู่ในซองที่บริษัทจัดส่งให้/การเบิกเงินสดด้วยวงเงินสินเชื่อ ผ่านเครื่องเอทีเอ็มจะเป็นการชำระคืนแบบขั้นต่ำเท่านั้น/ขั้นตอนและข้อความที่แสดง รายละเอียดข้างต้นอาจมีความแตกต่างในแต่ละเครื่องเอทีเอ็ม แต่สามารถใช้อ้างอิง ประกอบการทำรายการได้ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสเอทีเอ็ม โทร 0 2345 6789 ตามด้วยหมายเลขบัตร และกด 3 กด 4 โปรดศึกษารายละเอียดค่าบริการได้ในตาราง ค่าธรรมเนียมจากเอกสารแนบท้าย

ผ่านช่องทางสายด่วนเงินสด Hello Cash

โทรสั่งเงินสดเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากกับบริการสายด่วนเงินสด Hello Cash ที่หมายเลข 0 2345 6789 ตามด้วยหมายเลขบัตร และกด 2 ได้ตลอด 24 ชม. โดยใช้ ควบคู่กับรหัสสายด่วนเงินสด Hello Cash (Hello Cash PIN) และระบบจะทำการ โอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากให้ภายใน 1-3 วันทำการหลังจากได้รับการอนุมัติ

วิธีการเบิกถอนเงินสดผ่านบริการสายด่วนเงินสด HELLO CASH
 1. กดรหัสสายด่วนเงินสด Hello Cash 4 หลัก*
 2. ยืนยันหมายเลขบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้โอนเงิน
 3. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเบิกถอน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท/รายการ)
  • เบิกถอนได้สูงสุด 300,000 บาท/ ครั้ง (สำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และบัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์) 
  • เบิกถอนได้สูงสุด 500,000 บาท/ครั้ง (สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า) 
 4. เลือกประเภทของสินเชื่อ (สินเชื่อเงินสดแบบชำระรายเดือน หรือ สินเชื่อเงินสด แบบชำระขั้นต่ำ)
 5.  ระบุจำนวนงวดที่ต้องการผ่อนชำระ (สำหรับสินเชื่อแบบชำระรายเดือน)
 6. ระบบจะทำการสรุปรายละเอียดการทำรายการของท่านอีกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งอัตรา ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
 7. กดยืนยันการทำรายการ ระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 1-3 วันทำการ *รหัสสายด่วนเงินสด Hello Cash 4 หลัก: ท่านสามารถตั้งรหัสสายด่วนเงินสด Hello Cash ที่ 0 2345 6789 ตามด้วยหมายเลขบัตร และกด 2
เฟิร์สช้อยส์ออนไลน์

คลิ๊กรับเงินสดออนไลน์ Click 4 Cash ผ่านทางเว็บไซต์ www.firstchoice.co.th ที่เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้ท่านมีอิสระในการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ 24 ชม. ระบบจะทำการโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากภายใน 1-3 วันทำการ

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
ช่องทางการเบิกถอนเงินสด เครื่องเอทีเอ็ม สายด่วนเงินสด Hello Cash เฟิร์สช้อยส์ออนไลน์
จำนวนเงิน ที่เบิกถอนได้
• จำนวนเงินขั้นต่ำ
• จำนวนเงินสูงสุด

1,000 บาท
30,000 บาท/ครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้ง/วัน

1,000 บาท
300,000 บาท/ครั้ง (สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และบัตรเซ็นทรัล เดอวัน เฟิร์สช้อยส์) 500,000 บาท/ครั้ง (สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า)

1,000 บาท
300,000 บาท/ครั้ง (สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และบัตรเซ็นทรัล เดอวัน เฟิร์สช้อยส์) 500,000 บาท/ครั้ง (สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า)
ระยะเวลาในการโอนเงิน ได้รับเงินสดทันที โอนเข้าบัญชีเงินฝาก ภายใน 1-3 วันทำการ 1 โอนเข้าบัญชีเงินฝาก ภายใน 1-3 วันทำการ 1
การผ่อนชำระ
รูปแบบการผ่อนชำระ
ชำระแบบขั้นต่ำ ชำระแบบขั้นต่ำ
ชำระแบบรายเดือน
ชำระแบบขั้นต่ำ
ชำระแบบรายเดือน
ยอดเงินที่ต้องชำระต่อเดือน
• ชำระแบบขั้นต่ำ
5% ของเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท2 5% ของเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท2 5% ของเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท2
• ชำระแบบรายเดือน ไม่มี ขึ้นอยู่กับจำนวนสินเชื่อ และจำนวนงวดที่เลือก ขึ้นอยู่กับจำนวนสินเชื่อ และจำนวนงวดที่เลือก
ระยะเวลาการ ผ่อนชำระ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงิน ที่ชำระเข้ามาแต่ละงวด
(สำหรับผ่อนชำระแบบขั้นต่ำ)
ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ชำระเข้ามาแต่ละงวด (สำหรับผ่อนชำระแบบขั้นต่ำ) หรือ 3, 6, 9, 12,18, 24, 30, 36 และ 48 เดือน (สำหรับผ่อนชำระแบบรายเดือน) ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ชำระเข้ามาแต่ละงวด (สำหรับผ่อนชำระแบบขั้นต่ำ) หรือ 6, 9, 12,18, 24, 30, 36 และ 48 เดือน (สำหรับผ่อนชำระแบบรายเดือน)
ค่าธรรมเนียมใน การทำรายการ3 • เครื่องเอทีเอ็ม ธ.กรุงศรี 10 บาท/รายการ
• เครื่องเอทีเอ็ม เครือข่ายพลู คิดตามจริงไม่เกิน 20 บาท/รายการ
• เครื่องเอทีเอ็ม เครือข่ายพลัส คิดตามจริงไม่เกิน 40 บาท/รายการ
ไม่มี ไม่มี

คำถามและข้อสงสัย

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่