อัตราดอกเบี้ยลดดอกแบบขั้นบันได

อัตราดอกเบี้ยลดดอกแบบขั้นบันได
ยอดสินเชื่อ
บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ
เดือน
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่อปีในช่วงแรก
%
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่อปีในช่วงที่สอง
%
ระยะเวลาผ่อนชำระในช่วงแรก
เดือน
ผลการคำนวณ
จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือนช่วงแรก
บาท
จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือนช่วงที่สอง
บาท
หมายเหตุ:
  • การคำนวณจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือนข้างต้นเป็นการคำนวณโดยประมาณเท่านั้น
  • อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อของผู้สมัคร ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และเปรียบเทียบกับตารางดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบอัตราลดต้นลดดอกได้ในใบสมัคร หรือ หน้าโปรโมชั่น
  • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของบริษัทในแต่ละช่วง

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่