ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 รับความคุ้มครองจาก CHUBB

แลกคะแนนสะสมบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า รับความคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 จาก CHUBB

ดาวน์โหลด UCHOOSE


AW-CHUBB-ประกนแพวคซนโควด-19_landing.jpg

950 คะแนน แลกรับ CHUBB ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 แผน 1 คุ้มครอง 365 วัน*

1,300 คะแนน แลกรับ CHUBB ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 แผน 4 คุ้มครอง 365 วัน*

สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า เพียงแลกคะแนนสะสมเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด ผ่านแอป UCHOOSE

ขั้นตอนการแลกคะแนนสะสมผ่านแอป UCHOOSE

 • เปิดใช้งานแอป UChoose เลือกเมนู "คูปอง"
 • เลือกสิทธิพิเศษ CHUBB ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 แผน x กด "แตะเพื่อรับสิทธิ์"
 • หลังจากกดแลกคะแนนสำเร็จแล้ว ทำการ "จดรหัสรับสิทธิ์ เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ CHUBB ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 แผน x ที่เว็บไซต์ คลิกที่นี่

ขั้นตอนการแลกแผนประกัน : CHUBB ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19

 • ลงทะเบียนรับความคุ้มครอง คลิกที่นี่
 • นำรหัส (Code) ที่ได้รับจากการแลกคะแนน ไปกรอกในช่อง "PROMO CODE"
 • กรอกข้อมูลตามขั้นตอน จนทำรายการลงทะเบียนสำเร็จ
 • รอรับ SMS ยืนยันความคุ้มครองตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ โดยกรมธรรม์ความคุ้มครอง (e-policy) จะจัดส่งให้ทางอีเมลที่ระบุไว้ภายใน 1 วันทำการ
ประกัน COVID-19 คุ้มครอง 1 ปี ไม่จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนน แต่สามารถลงทะเบียนได้ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น (รหัสสามารถให้ผู้อื่นใช้ลงทะเบียนได้)***
 หลังจากการลงทะเบียนรับความคุ้มครองเสร็จสมบูรณ์จะไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกรณี***

ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง
ระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครอง 1 ปี (365 วัน)

เลื่อนเพื่อดูรายละเอียด

ความคุ้มครอง*/** แผน 1 แผน 4
1. ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะ (โคม่า / ภาวะสมองตาย / การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย)
กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
500,000 บาท 500,000 บาท
2. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ในกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันละ (สูงสุด 30 วัน)
500 บาท 2,000 บาท
เบี้ยประกันภัยรายปี 95 บาท 130 บาท

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ชับบ์สามัคคีประกันภัยกำหนด สอบถามข้อมูลความคุ้มครองได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าชับบ์สามัคคีประกันภัย โทร. 02-611-3939
 
**กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะให้ความคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะ และ/หรือผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน หากผู้เอาประกันท่านใดต้องได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม จะได้รับความคุ้มครองนี้ในแต่ละครั้งที่ได้รับวัคซีน

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ

1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64

บัตรที่ร่วมรายการ

 • บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
*คุณสมบัติและเงื่อนไขของการรับประกันภัย
 • รับประกันภัยโดย บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุไม่เกิน 75 ปี
 • ระยะเวลาการเอาประกันภัย 1 ปี
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะให้ความคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะ และ/หรือผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน หากผู้เอาประกันท่านใดต้องได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม จะได้รับความคุ้มครองนี้ในแต่ละครั้งที่ได้รับวัคซีน
 • ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการฉีดวัคซีนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือ ก่อนกรมธรรม์สิ้นอายุ
 • บริษัทอาจปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการฉีดวัคซีนในขณะที่มีคำสั่งห้ามจากแพทย์
 • สัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกความคุ้มครอง หากตรวจพบว่าผู้ได้รับความคุ้มครองมีพฤติกรรมทุจริตในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนของการรับประกันภัย
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ชับบ์สามัคคีประกันภัยกำหนด สอบถามข้อมูลความคุ้มครองได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าชับบ์สามัคคีประกันภัย โทร. 02-611-3939
เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด
 • สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า และ บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม เท่านั้น
 • ไม่จำกัดการแลกคะแนนต่อวัน
 • บริษัทฯ จะส่ง รหัส ให้สมาชิกบัตรผ่านช่องทาง UCHOOSE โมบายแอพพลิเคชั่นทันที หลังจากที่ทำการแลกคะแนนสำเร็จ 1 รหัส สามารถลงทะเบียนรับความคุ้มครองได้ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
 • E-Coupon หมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค. 64 และ หลังจากกดรับสิทธิ์ E-Coupon จะไม่กำหนดเวลาหมดอายุของคูปอง
 • E-Coupon ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการและไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีคูปองสูญหาย หรือมีผู้อื่นนำคูปองดังกล่าวไปใช้ในทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์ให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกตามลำดับการทำรายการและไม่สามารถรับสิทธิ์ได้หากไม่ใช้สิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนด หรือแสดงภาพที่บันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์หรือการทุจริตใดๆ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
 
 

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่