ย้อนกลับ ย้อนกลับ

LAZADA | สุดคุ้ม ใช้จ่ายผ่านบัตรกับ LAZADA

บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า รับเครดิตเงินคืน 5% พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 200 บาท 

สมัครบัตรทันที

AW-Lazada-9-9-PAGE-01.jpg

บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ช้อปออนไลน์สุดค้ม ที่ LAZADA รับเครดิตเงินคืน 5%
รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท พร้อมแลกคะแนนรับเงินคืน 15%

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ :
*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS หรือ UCHOOSE Mobile Application โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวตลอดรายการก่อนชำระเงินผ่านบัตรฯ
• รายการที่จะได้รับการคำนวณยอด ใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาดจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่และเวลาที่ท่านลงทะเบียนสำเร็จ โดยได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ และยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์  บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนภายใน 3 วันทำการ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกรวมเข้าในบัญชีบัตรหลัก และจะเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น ซึ่งจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของท่าน 
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 150 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และ 450 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/รายการ เฉพาะรายการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนที่ Lazada วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 61 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไขทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น) 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/ สิทธิประโยชน์ใดๆของรายการส่งเสริมการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด 

** เงื่อนไขการรับโค้ดส่วนลด
• สงวนสิทธิ์การให้โค้ดส่วนลดเฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS หรือ UCHOOSE Mobile Applicationโดยลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวตลอดรายการก่อนชำระเงินผ่านบัตรฯ จำกัดจำนวน 200 สิทธิ์/ เดือน และ 600 สิทธิ์/ ตลอดรายการ
• บริษัทฯ จะจัดส่งโค้ดให้ภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือนของช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาดให้กับสมาชิกบัตรที่ใช้ตามเงื่อนไขตามลำดับก่อนหลังจำนวน 200 Code/ เดือนโดยลูกค้าสามารถกดรับได้ผ่านเมนู E-Coupon ใน UChoose Mobile application โดยโค้ดส่วนลด 200 บาท สามารถใช้ได้เมื่อช้อปตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิปที่ Lazada Application ในครั้งถัดไป
• สงวนสิทธิ์การให้โค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์/หมายเลขบัญชี/ เดือน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้โค้ดเฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยโค้ดไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้โค้ดเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงและเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใดๆของรายการส่งเสริมการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สุด
• ลูกค้าต้องสมัครสมาชิก และทำการล็อคอินก่อนการใช้โค้ดส่วนลดนี้กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้ 
• โปรโมชั่นนี้สามารถสั่งซื้อได้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ 
• รายการส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
• Lazada ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2018-0000
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

***เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนเพิ่ม 15%
 1. เฉพาะรายการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนผ่านวงเงินบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.  – 31 ธ.ค. 2561
 • ในหมวด Lazada , Shopee
 1. ใช้คะแนนสะสมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์รีวอร์ดแลกรับเครดิตเงินคืน 15% ทั้งนี้ เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และร้านค้าที่ร่วมรายการ เมื่อสมาชิกบัตรฯ มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายแลกเป็นเครดิตเงินคืน 15% ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเท่านั้น
 2. สมาชิกบัตรฯ จะต้องแลกคะแนนสะสมเท่ากับยอดซื้อเท่านั้น ไม่สามารถกดแลกคะแนนน้อยกว่าหรือมากกว่ายอดซื่อต่อเซลล์สลิป  
 3. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วีซ่า และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัมที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 4. สมาชิกบัตรฯ จะต้องแลกคะแนนสะสมภายในวันเดียวกับที่มียอดใช้จ่ายเท่านั้น โดยยึดจากคะแนนที่สมาชิกทำการกดลงทะเบียนแลกคะแนน และ จะเครดิตเงินคืนภายใน 30 วันหลังจากจบเดือนที่ทำรายการ
 5. คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 6. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/ เปลี่ยน/ แลก/ ทอน เป็นเงินสดได้
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนในบัญชี
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 10. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

 

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่