ย้อนกลับ ย้อนกลับ

MK Restaurant อิ่มคุ้ม 2 ต่อ

รับสิทธิ์ลุ้นชิง iPhoneXs และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%

สมัครบัตรทันที

AW-MK.jpg
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ MK Restaurant อิ่มคุ้ม 2 ต่อ :
*เงื่อนไขส่วนลดต่อที่ 1 :
• จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 120 บาท/บัญชีบัตร/เดือน และสูงสุด 240 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการ
• เฉพาะทานในร้านเท่านั้น
• สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรฯที่ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ที่ออกโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เท่านั้น
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือ โปรโมชั่นอื่นๆ ได้
• สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS ถูกต้องก่อนทำรายการ โดยเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหลังจากท่านได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น
• บริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันทำการหลังทำรายการ (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)

**เงื่อนไขการชิงโชค
• เมื่อทานครบทุกๆ 500 บาท/เซลล์สลิป รับ 1 สิทธิ์เพื่อลุ้นชิงโชค ณ ร้าน MK สาขาที่ร่วมรายการ (ยกเว้นเอ็มเคโกลด์จังซีลอน ภูเก็ต และเอ็มเคเพลส ดอนเมือง) และชำระค่าอาหารผ่านบัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ให้บริการสินเชื่อบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (รวมกันเรียกว่า “บริษัทฯ”) โดยเขียนชื่อ-นามสกุล, สาขาที่ใช้บริการและหมายเลขโทรศัพท์ลงบนคูปองให้ชัดเจนใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดบริการหน้าร้าน MK สาขาที่ร่วมรายการ
• รวมจำนวนรางวัลทั้งหมด 30 รางวัล รวมมูลค่า 1,197,000 บาท
• ทาง MK จะดำเนินการรวบรวมคูปองที่ลูกค้าส่งชิงโชคเข้ามาภายในระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 61 – 31 ม.ค. 62 และจับรางวัลทั้งหมดในวันที่ 15 ก.พ. 62 ที่จับรางวัล บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 โครงการคิวบัส นนทบุรี ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ใบอนุญาตเล่มที่ 656/2561 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีสำรองไว้เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
• บริษัทฯจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ WWW.FIRSTCHOICE.CO.TH เเละ WWW.MKRESTAURANT.CO.TH ในวันที่ 22 ก.พ. 62
• พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท เอ็มเค เรสโตรองส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด

**เงื่อนไขการรับรางวัล :
• รางวัล iPhone XS 64GB (สีทอง)  30 รางวัล รางวัลละ 1 เครื่อง ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีภายใน 15 วัน หลังจากประกาศผลผู้โชคดี ผู้โชคดีต้องมารับรางวัล iPhone XS ด้วยตัวเองที่ อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ชั้น 19
•  ผู้ได้รับรางวัลต้องนำประชาชนมายืนยันและเอกสารการโอนเงินมารับสิทธิ์
•  ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมารับ iPhone XS ภายในวันที่ 15 มี.ค. 62 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
•  ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงโชคโดยไม่จำกัดจำนวนแต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล หากปรากฎชื่อซ้ำกันคณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีรายอื่นทดแทน
•  ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ — บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่มียอดค้างชำระกับบริษัทฯ เกินกว่า 30 วัน
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุในคูปองชิงโชค และบัตรเครดิตเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาให้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
•  หากผู้โชคดีไม่ได้รับการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อผ่ายการตลาด บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด โทร. 02-627-8000 ต่อ 27022 ภายใน 15 วัน หลังจากวันประกาศผลผู้โชคดี (วันที่ 22 ก.พ. 62) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์
— บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่