ย้อนกลับ ย้อนกลับ

บินเที่ยวแบบสุดคุ้มกับ AirAsia

บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์จัดให้ ช้อปตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7%

สมัครบัตรทันที
AW-AirAsia-on-web(1)-(1).jpg

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :
*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า
• ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายทุกๆ 5,000 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5% ใน weekdayและ โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายทุกๆ 5,000 บาท/ เซลล์สลิป ใน weekend รับเครดิตเงินคืน 7% (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดวันจันทร์ - วันศุกร์ (weekday)หรือ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ (weekend)รวม 1,450 บาท/ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และ 4,350 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวตลอดรายการก่อนชำระเงินผ่านบัตร
• รายการที่จะได้รับการคำนวณยอดใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาดจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่และเวลาที่ท่านลงทะเบียนสำเร็จ โดยได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ และยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์ บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนภายใน 7 วันหลังจากวันที่ทำ
รายการโดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกรวมเข้าในบัญชีบัตรหลัก และจะเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น โดยเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของสมาชิกบัตรในรอบถัดไป
• รายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรายการส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่สามารถนำไปคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนจากรายการ Nationwide ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 พ.ย. 61 - 31 ม.ค. 62
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญและบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงและเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)
• สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน หากมีการยกเลิกหรือปฏิเสธยอดใช้จ่ายจากสมาชิกบัตรในภายหลัง
• บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบและกำหนดข้อจำกัดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารที่จำหน่าย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้จำหน่ายบัตรโดยสารโดยตรง กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนชำระเงิน
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดย  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่