ย้อนกลับ ย้อนกลับ

AirAsia บินคุ้ม! พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูง

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,500 บาท

สมัครบัตรทันที

mobile-size.jpg
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน คุ้มทุก flight กับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ซื้อตั๋วโดยสาร AirAsia ทุกเส้นทาง ผ่านเว็บ
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,500 บาท
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ :
 
*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน:
 1. ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป คือ ใช้จ่ายตั้งแต่ 6,000 บาท/เซลส์สลิป ถึง 9,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท, ใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาท/เซลส์สลิป ถึง 49,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท, ใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 บาท/เซลส์สลิปขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท  จำกัดเครดิตเงินคืน 2,500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน และ 7,500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 
ยอดใช้จ่าย/ เซลส์สลิป เครดิตเงินคืน
 6,000 - 9,999 200
 10,000 - 49,999  400
 50,000 up 2,500
 
 
 
 1. สำหรับการรับเครดิตเงินคืนจะนับเป็นช่วงเวลาส่งเสริมการขายโดยช่วงที่ 1 จะนับตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มี.ค.62, ช่วงที่ 2 จะนับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม.ย.62, และ ช่วงที่ 3 นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พ.ค.62
 2. สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS หรือลงทะเบียนฟรี ผ่านแอพ UCHOOSE โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนทำรายการ โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ สมาชิกบัตรต้องได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการจึงจะถือว่าการลงทะเบียนถูกต้องและมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการ โดยบริษัทจะเริ่มคำนวณยอดการใช้จ่ายสะสมให้หลังจากลงทะเบียนสำเร็จเท่านั้น และยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์
 3. บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ทำรายการ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกรวมเข้าในบัญชีบัตรหลัก และจะเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น โดยเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของสมาชิกบัตรในรอบถัดไป
 4. รายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรายการส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่สามารถนำไปคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนจากรายการ Nationwide ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ก.พ.62 - 30 เม.ย.62
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข  ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)
 7. สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน หากมีการยกเลิกหรือปฏิเสธยอดใช้จ่ายจากสมาชิกบัตรในภายหลัง
 8. บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบและกำหนดข้อจำกัดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารที่จำหน่าย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้จำหน่ายบัตรโดยสารโดยตรง กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนชำระเงิน
 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 10. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ก่อนใคร

สมัครรับข่าวสารได้ที่นี่