แจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขของบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ คลิก

banner about Krungsri Firstchoice banner about Krungsri Firstchoice banner about Krungsri Firstchoice
FirstChoice > เกี่ยวกับบริษัท > มาตรการลดภาระดอกเบี้ย

มาตรการลดภาระดอกเบี้ยช่วยเหลือลูกค้า ระยะที่ 2 โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน ช่วยเหลือสมาชิกกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด-19


มาตรการลดภาระดอกเบี้ยช่วยเหลือลูกค้า

สมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ทุกท่าน จะได้รับการปรับลดภาระดอกเบี้ยช่วยเหลือลูกค้าแบบอัตโนมัติ

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งมาตรการลดภาระดอกเบี้ยช่วยเหลือลูกค้า ระยะที่ 2 ‘โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน’ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด-19 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป

ลูกค้าบัตรเครดิต

ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
ลดจาก 18% เป็น 16%
มีผลวันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป

สินเชื่อส่วนบุคคล

ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
(สินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำ และสินเชื่อแบบชำระรายเดือน)
ลดจาก 28% เป็น 25%
มีผลวันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป
 

คลิกดูตารางค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย

 

คำถาม - คำตอบ : มาตรการลดภาระดอกเบี้ยช่วยเหลือลูกค้า ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือน 1 ส.ค. 63

ถาม : การปรับลดเพดานดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน เริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป แล้วกรณีรายการที่ทำก่อน 1 ส.ค. 63 คิดดอกเบี้ยอย่างไร

ตอบ : ขึ้นอยู่กับยอดรายการประเภทใดและวันที่ทำรายการ

  • ยอดใช้จ่ายบนบัตรเครดิต
    ปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป
  • สินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ
    ปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป
  • สินเชื่อแบบชำระรายเดือน
    ปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สำหรับยอดสินเชื่อรายเดือนที่ทำรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป

ถาม : การปรับลดเพดานดอกเบี้ยครั้งนี้ เป็นมาตรการชั่วคราว หรือถาวร

ตอบ : การปรับลดเพดานดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ (ดอกเบี้ยฯ) ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

มาตรการลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ
บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ลูกค้าทุกท่าน
และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์และบริการด้วยดีเสมอมา

#เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน
#กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ #FirstChoice
#กรุงศรีคอนซูมเมอร์

สาขาเฟิร์สช้อยส์

ค้นหาสาขาใกล้บ้านคุณ

บลูพลัส & บลูเมมเบอร์

ข้อมูลที่ควรทราบและคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
พริวิเลจ บลูพลัส & บลูเมมเบอร์