First Choice  
 


สำหรับ ลูกค้าใหม่   สำหรับลูกค้าบัตร กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์คาร์ดปัจจุบัน
 

  สำหรับ ลูกค้าใหม่
 
การสมัคร

 
เอกสารการสมัครและคุณสมบัติในการสมัครของกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ดยังคงเหมือนกับบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์เดิมหรือไม่อย่างไร

เอกสารที่ใช้ในการสมัครกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด กับกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์คาร์ดเหมือนกัน คือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุดฉบับจริง สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 และสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำหรับท่านที่ประกอบรุกิจส่วนตัว คุณสมบัติของผู้สมัครกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด กับกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์คาร์ดจะแตกต่างกันตรงที่ ผู้สมัครกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คลาสสิคคาร์ดจะต้องมีรายได้ประจำขั้นต่ำต่อเดือน 15,000 - 29,999 บาท และ 30,000 บาทขึ้นไปสำหรับกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า โกล์ดคาร์ด ส่วนผู้สมัครกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์คาร์ดจะต้องมีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-14,999 บาทสำหรับกรุงเทพและปริมณฑล และ 8,000 - 14,999 บาท สำหรับต่างจังหวัด

 
เมื่อได้รับบัตรแล้วต้องโทรเข้ามา activate card หรือไม่

เพื่อความปลอดภัย กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด จะยังไม่สามารถใช้ได้จนกว่าสมาชิกจะเปิดใช้บริการบัตรที่ 02-345-6789 กด 2 และ กด 5

 
สิทธิประโยชน์

 
สำหรับการวงเงินในกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด ไม่ทราบว่าเหมือนกับบัตรเครดิตอื่นๆ หรือไม่ ถ้าไม่ มีความแตกต่างกันอย่างไร

วงเงินของกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ดจะไม่เหมื่อนบัตรเครดิตทั้วไป บัตรเครดิตทั่วไปจะมีวงเงินบัตรเครดิตเพียงอย่างเดียว ในขณะที่กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ดนั้นจะมีวงเงินที่แยกออกจากกัน 3 วงเงิน คือ วงเงินบัตรเครดิต วงเงินสินเชื่อผ่อนชำระ และวงเงินสินเชื่อเงินสด
 
สำหรับกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด มีขั้นตอนการใช้บัตรอย่างไร และสามารถลงทะเบียนเป็น Hello Cash ได้หรือไม่

สมาชิกสามารถใช้กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด 1) ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าและสถานบริการต่างๆที่มีเครื่องหมาย VISA ทั่วโลก 2) ผ่อนชำระสินค้าและบริการ ที่ตัวแทนเฟิร์สช้อยส์กว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ และ 3) เบิกถอนเงินสด ผ่านเครื่อง ATM สายด่วนเงินสด Hello Cash และผ่านใบสมัครนำส่งที่ศูนย์บริการกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ เคาน์เตอร์กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ หรือทางไปรษณีย์ สมาชิกกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ดสามารถใช้บริการ Hello Cash ได้โดยการกรอกใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรกที่ต้องการให้โอนเงินมาที่บริษัท
 
เห็นตัวอย่างกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ดว่าหน้าบัตรนั้นสามารถลงรูปถ่ายได้ ไม่ทราบว่าทำได้ตามตัวอย่างบัตรหรือไม่ และขั้นตอนต้องทำอย่างไรบ้าง
บัตรที่เป็นรูปภาพ เรียกว่า First Choice Visa MY card บริการพิเศษที่ให้สมาชิกทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมนำรูปภาพที่เลือกเองมาเป็นหน้าบัตรโดยแนบรูปภาพที่ต้องการใช้มากับใบสมัคร ทั้งนี้ สมาชิกสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเลือกรูปภาพได้ที่ใบสมัคร หรือที่เว็บไซด์ www.firstchoice.co.th

 
ถ้าในครั้งแรกเป็นบัตรปกติไม่ได้ทำหน้าบัตรเป็นรูปถ่าย แต่มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนบัตรให้หน้าบัตรเป็นบัตรรูปถ่ายที่ตัวเองต้องการนั้น สามารถทำได้หรือไม่ และขั้นตอนต้องทำมีอย่างไรบ้าง

สมาชิกสามารถเปลี่ยนหน้าบัตรเป็นรูปภาพได้โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ 200 บาท โดยแจ้งความจำนงได้ที่ ศูนย์บริการเฟริส์ช้อยส์ 0-2345-6789

 
กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด

 
สิทธิประโยชน์ของกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด มีเรื่องของคะแนนสะสม ไม่ทราบว่าคะแนนสะสมที่ว่าคืออะไร มีวิธีคิดคะแนนแบบไหน และใช้อย่างไร

สมาชิกจะได้คะแนนสะสม KRUNGSRI First choice rewards จากทุกยอดการใช้จ่ายผ่านกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วิซ่าคาร์ด ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย VISA และตัวแทน กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รวมถึงสินเชื่อเงินสด
  • บัตรเครดิต และสินเชื่อผ่อนชำระ จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ทุกๆ 25 บาทสำหรับบัตรคลาสสิก/ 20 บาท สำหรับบัตรทอง
  • สินเชื่อเงินสด จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ทุกๆ 100 บาทสำหรับบัตรคลาสสิก / 50 บาท สำหรับบัตรทอง

 
มียอดใช้จ่ายอะไรบ้างที่ไม่ได้นำมาคิดคะแนนสะสม และเพราะอะไรถึงไม่นำมาคิด

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้บริการต่างๆจะไม่นำมาคิดคะแนนสะสม เนื่องจากไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าใช้บริการกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด
 
ช่องทางการแลกของรางวัล

แลกได้ 5 ช่องทางคือ
1. SMS ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ
2.กรอกแบบฟอร์มผ่านเว็บไซด์ ที่ www.Firstchoice.co.th
3. ศูนย์บริการกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ โทร 02-345-6789
4. โทรสารหมายเลข 0-2627-6447
5. ผ่านทางไปรษณีย์กลับมายังบริษัท
 
สำหรับรางวัลที่จะแลกนั้น จะสามารถรู้ได้อย่างไรว่ามีของรางวัลใดบ้าง

สมาชิกสามารถทราบรายละเอียดของ KRUNGSRI First Choice Rewards ได้จาก Reward Catalog หรือทางเว็บไชด์ที่ www.Firstchoice.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ ออนไลน์ 02-345-6789
 
บัตรเสริมสามารถทำการแลกของรางวัลได้หรือไม่ และขั้นตอนต้องทำอย่างไร

คะแนนสะสมที่ได้รับของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม จะรวมเป็นยอดเดียวกันอยู่ที่บัญชีบัตรหลัก การแลกของรางวัลสงวนสิทธิ์ให้บัตรหลักเป็นผู้ทำรายการแลกของรางวัลเท่านั้น
นอกจากนี้ สมาชิกบัตรหลักที่มีนามสกุลเดียวกันสามารถนำคะแนนสะสม KRUNGSRI First Choice Rewards ของบัตรหลักแต่ละใบมารวมกันได้มากสูงสุดถึง 4 ใบเพื่อแลกรับของกำนัลที่มีมูลค่าสูงยิ่งขึ้น

 
บัตรเสริม

 
กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด สามารถทำบัตรเสริมได้หรือไม่ และขั้นตอนทำบัตรเสริมต้องทำอย่างไร

สมาชิกบัตรหลักสามารถขอให้บริษัทออกบัตรเสริมให้กับบุคคลอื่นได้มากถึง 4 บัตร โดยผู้สมัครบัตรเสริมจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และรายได้ของสมาชิกบัตรหลักต้องเป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้รายการใช้จ่ายของสมาชิก บัตรหลัก และ บัตรเสริม ทุกใบรวมกันจะต้องไม่เกินวงเงินรวมที่บัตรหลักได้รับ การสมัครบัตรเสริมสามารถทำได้โดยกรอกใบสมัคร ได้ที่ ศูนย์บริการกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ หรือ โทร 0-2345-6789 ทั้งนี้บัตรเสริมยังสามารเลือกออกแบบหน้าบัตรเป็น KRUNGSRI First Choice My card ได้ด้วย

 
วงเงินของบัตรเสริมและบัตรหลัก ทางบริษัทฯ มีวิธีการคิดอย่างไร

บัตรหลักและบัตรเสริมใช้วงเงินร่วมกัน

 
บัตรเสริมของกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด สามารถมีสูงสุดได้กี่ใบ

ได้มากถึง 4 บัตร

 
บัตรเสริม และบัตรหลักมีความแตกต่างกันอย่างไร

บริการและสิทธิประโยชน์ของบัตรหลัก และบัตรเสริมเหมือนกัน ยกเว้นบัตรเสริมไม่สามารถทำรายการ สายด่วนเงินสด Hello Cash ได้

 
บัตรเสริมมีใบแจ้งยอดบัญชีแยกออกบัตรจากบัตรหลักหรือไม่

ใบแจ้งยอดบัญชีของบัตรหลักและบัตรเสริมจะอยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีเดียวกัน โดยแยกให้เห็นรายการของบัตรหลักและบัตรเสริมอย่างชัดเจน

 
บัตรเสริมจะมีรหัส โทรศัพท์ 4 หลัก , ATM และ Hello Cash PIN แยกออกมาจากบัตรหลักหรือไม่

รหัส ATM จะได้รับแยกกันระหว่างบัตรหลักและบัตรเสริม ในส่วนของรหัสโทรศัพท์และรหัส Hello Cash จะได้รับเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น

 
การคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 
กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ดมีค่าธรรมเนียมรายปีหรือไม่

กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ดมีค่าธรรมเนียมรายปี ตามที่ระบุในตารางแจ้งค่าธรรมเนียม แต่ทั้งนี้บริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีในปีแรก และฟรีค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปเมือมียอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรตามที่บริษัทกำหนด


 
การคิดดอกเบี้ยของการใช้ในแต่ละวงเงินแตกต่างกันอย่างไร และทำไมต้องคิดแตกต่างกัน

อัตราดอกเบี้ยของแต่ละวงเงินนั้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล (ตามแต่กรณี) โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 20% ต่อปี สำหรับบัตรเครดิต (อัตราดอกเบี้ย 15% และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 5%)และไม่เกิน 28% ต่อปี สำหรับสินเชื่อบุคคล (สินเชื่อผ่อนชำระและสินเชื่อเงินสด) อัตราดอกเบี้ย 15% และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 13%

 
การชำระเงิน

 
ทางลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าตอนใช้ทำรายการนั้น บริษัทฯ จะนำวงเงินใดขอลูกค้าไปหักจากยอดใช้จ่ายของลูกค้า

กรณีที่นำกรุงศรี เฟิรส์ช้อยส์ วีซ่า คาร์ด ไปใช้ ณ ร้านค้าหรือสถานบริการต่างๆที่มีเครื่องหมาย วีซ่า จะเป็นวงเงินบัตรเครดิต กรณีใช้กรุงศรี เฟิรส์ช้อยส์ วีซ่า คาร์ด ในการผ่อนชำระสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย FC จะเป็นวงเงินสินเชื่อผ่อนชำระ กรณีใช้กรุงศรี เฟิรส์ช้อยส์ วีซ่า คาร์ดในการเบิกถอนเงินสดจะเป็นวงเงินสินเชื่อเงินสด


 
ไม่ทราบว่าถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงยอดสินเชื่อผ่อนชำระแบบรายเดือนมาเป็นการผ่อนชำระแบบขั้นต่ำนั้น สามารถทำได้หรือไม่ และมีหลักเกณฑ์ ขึ้นตอนการทำอย่างไร

ทำได้โดยการกรอกแบบฟร์อมขอเปลี่ยนแปลงสินเชื่อ สมาชิกสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่ศูนย์บริการกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ 02-345-6789 หรือทางเว็บไชด์ที่ www.Firstchoice.co.th


 
ไม่ทราบว่าหลังจากลูกค้าชำระยอดเรียกเก็บในแต่ละเดือนเข้ามาแล้วนั้น ทางบริษัทฯ จะคืนวงเงินเข้าสู่บัตรตามจำนวนที่ลูกค้าชำระเข้ามาหรือไม่ มีวิธีคิดอย่างไรสำหรับการคืนวงเงินเข้าสู่บัตร

ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินคืน บริษัทจะทำการคืนวงเงินให้กับลูกค้าตามลำดับการนำเงินที่ได้รับชำระจากสมาชิกไปหักจากยอดบัญชี ที่แสดงอยู่ในคู่มือการใช้บัตร และ ด้านหลังใบแจ้งยอดบัญชี


 
สำหรับการชำระยอดให้กับทางบริษัทฯ ตามยอดขั้นต่ำที่เรียกเก็บจากใบแจ้งยอดบัญชี ทางลูกค้าจะทราบได้อย่างไร ว่ายอดเงินที่ลูกค้าชำระนั้นนำไปตัดยอดใช้จ่ายใดบ้าง

ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินคืน บริษัทจะทำการคืนวงเงินให้กับลูกค้าตามลำดับการนำเงินที่ได้รับชำระจากสมาชิกไปหักจากยอดบัญชี ที่แสดงอยู่ในคู่มือการใช้บัตร และ ด้านหลังใบแจ้งยอดบัญชี


 
ถ้าลูกค้าเห็นว่ามีบางรายการลูกค้าไม่ได้ทำเข้ามา จะขอปฎิเสธยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับทางบริษัทฯ ทำได้หรือไม่ และขั้นตอนต้องทำอย่างไร ทางบริษัทฯ ใช้เวลาตรวจสอบประมาณกี่วัน

หากพบรายการในใบแจ้งยอดบัญชีของท่านไม่ตรงกับหลักฐานที่เก็บไว้กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีที่ศูนย์บริการกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ โทร 0-2345-6789 กด 2 และ 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและแนบเอกสารประกอบ เช่น สำเนาหน้าบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด, ใบบันทึกมูลค่าสินค้า, เอกสารแจ้งยกเลิกรายการกับร้านค้า บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเรียกร้องใดๆ จากท่าน หากพ้น 10 วัน นับจากวันสรุปยอดบัญชีประจำเดือนนั้น


 
สำหรับการตัดผ่านบัญชีธนาคารนั้น ไม่ทราบว่าทางบริษัทฯ จะตัดผ่านบัญชีด้วยยอดค่าใช้จ่ายอย่างไร เช่น หักผ่านบัญชีเฉพาะยอดชำระขั้นต่ำ เป็นต้น

ท่านสามารถเลือกหักบัญชีได้ทั้งแบบขั้นต่ำและแบบเต็มจำนวน โดยระบุในแบบฟอร์ม Direct Debit และเมื่อการสมัครใช้บริการสำเร็จ จะมีข้อความแสดงในใบแจ้งยอดบัญชีเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบ


 
การเพิ่มวงเงิน

 
สำหรับการปรับเพิ่มวงเงินถาวรจะเหมือนกับบัตรเครดิตอื่นหรือไม่ ขั้นตอนการขอปรับเพิ่มวงเงินถาวรต้องทำอย่างไร และจะเรียกเก็บอย่างไร

สมาชิกต้องกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวงเงินพร้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณามาที่บริษัท โดยสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่ ศูนย์บริการกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ 02-345-6789 ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หรือดาวน์โหลดได้จาก www.firstchoice.co.th


  สำหรับลูกค้าบัตร กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์คาร์ดปัจจุบัน
 
การสมัคร

 
ถ้าลูกค้ามีกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์คาร์ดเดิมอยู่แล้ว และสนใจที่จะสมัครกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด ต้องทำอย่างไร และบัตรเดิมจะยังคงใช้ได้ต่อไปหรือไม่อย่างไร

กรอกใบตอบรับที่ส่งไปพร้อมกับจดหมายเรียนเชิญ พร้อมแนบเอกสารที่ระบุไว้เข้ามายังบริษัท บัตรเดิมของท่านจะยังใช้ได้จนกว่ากรุงศรี เฟิร์สช้อยส์วีซ่า คาร์ด จะได้รับอนุมัติและมีการแจ้งเปิดใช้บริการ หากท่านยังไม่ได้ ทำการแจ้งเปิดใช้บริการ บัตรเดิมของท่านจะสามารถใช้งานได้อีกประมาณ 90 วันหลังจากวันที่กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ดของท่านได้รับการอนุมัติ
กรณีที่ลูกค้ามีบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์เดิมอยู่แล้วไม่ได้รับจดหมายเรียนเชิญต้องการสมัครกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ศูนย์บริการกรุงศรี เฟริส์ช้อยส์ 02-345-6789


 
ทางลูกค้าสามารถถือทั้ง 2 บัตรได้หรือไม่ ทั้งกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด และกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์คาร์ดเดิม

ลูกค้าสามารถเลือกถือบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ดหรือบัตรเฟิร์สช้อยส์ได้เพียงบัตรเดียว


 
Hello Cash / ATM

 
ถ้าเป็นกรณีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงจากเฟิร์สช้อยส์คาร์ดเดิม มาเป็นกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ดนั้น รหัสต่างๆ ไม่ว่าATM ,Hello Cash Pin และรหัสโทรศัพท์ 4 หลัก จะยังคงใช้ตัวเดิมได้หรือไม่

Hello Cash Pin และรหัสโทรศัพท์ 4 หลักยังคง เหมือนเดิม
กรณีท่านที่มี ATM Pin จะได้รับรหัสเอทีเอ็มใหม่ภายใน 7 วัน นับจากวันที่บัตรอนุมัติ


 
หากกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์คาร์ดเดิมเปิดบัญชี Hello Cash อยู่แล้ว เมื่อเปลี่ยนมาเป็นกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด สามารถใช้ Hello Cash ต่อได้เลยหรือไม่

ได้ค่ะ แต่ท่านต้องทำการแจ้งลงทะเบียนบัญชีธนาคารที่ท่านต้องการให้บริษัทโอนเงินให้กับท่านใหม่อีกครั้งก่อนสามารถใช้บริการได้


 
การชำระเงิน

 
ใบแจ้งหนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และเปลี่ยนเป็นแบบใด และเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่

ใบแจ้งหนี้จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบของกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ดหลังจากบัญชีได้รับการอนุมัติ


 
กำหนดการชำระเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม (Payment due date)

ไม่เปลี่ยนแปลง


 
ถ้าลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงจากกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์คาร์ดเดิม มาเป็นกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด ใหม่ ลูกค้าสามารถนำใบแจ้งบัญชีจากบัตรเดิมไปชำระได้หรือไม่ และยอดจะเข้าถูกต้องหรือไม่อย่างไร

สามารถทำได้