สนใจให้ติดต่อกลับเพื่อสมัครบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ หรือแนะนำผลิตภัณฑ์

กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์

  ข้อมูลส่วนตัวของคุณ
คำนำหน้า : นาย 
ชื่อ (ภาษาไทย) : กรุงศรี 
นามสกุล (ภาษาไทย) : เฟิร์สช้อยส์ 
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) : Krungsri 
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Firstchoice 
หมายเลขบัตรประชาชน: 3101789456133 
วันที่บัตรหมดอายุ: 1/9/2017 
วัน เดือน ปีเกิด: 1/9/2516 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: 0812345679 
จำนวนผู้ที่อยู่ในการอุปการะ:
สถานภาพการสมรส: โสด 
สถานที่ส่งเอกสาร: ที่อยู่ปัจจุบัน 
  บุคคลอ้างอิง
ชื่อ: กรุงศรี 
นามสกุล: เฟิร์สช้อยส์ 
หมายเลขโทรศัพท์: 023456789 
เบอร์ต่อ:  
  ที่อยู่ปัจจุบันของคุณ
ที่อยู่ (1) : 87/1 แคปปิตอล ทาวเวอร์ 
ที่อยู่ (2):  
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ : 10330 
หมายเลขโทรศัพท์(ที่บ้าน) : 023456789 
ต่อ:  
ที่พักอาศัย: อยู่กับพ่อ-แม่ 
ค่าเช้า หรือ ค่าผ่อนชำระ:  
อาศัยมานาน (ปี): 10 
อาศัยมานาน (เดือน):
E-mail Address: sajja.angkavisitphan@krungsri.com 
  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ (1) : 87/1 แคปปิตอล ทาวเวอร์ 
ที่อยู่ (2) :  
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์: 10330 
หมายเลขโทรศัพท์: 023456789 
ต่อ:  
  สถานภาพการทำงานและรายได้
ชื่อบริษัท: เฟิร์สช้อยส์ 
ที่ตั้งบริษัท (1): 87/1 แคปปิตอล ทาวเวอร์ 
ที่ตั้งบริษัท (2):  
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์: 10330 
หมายเลขโทรศัพท์: 023456789 
ต่อ:  
ประเภทอาชีพ: Salaried 
ตำแหน่ง: Officer / Clerk 
อื่นๆ โปรดระบุ :  
แผนก/ฝ่าย: การตลาด 
จำนวนปีที่ทำงานปัจจุบัน: 12 
จำนวนเดือน ที่ทำงานปัจจุบัน:
รายได้ต่อเดือน (บาท): 17500 
รายได้อื่นๆ ต่อเดือน (บาท):  
แหล่งที่มาของรายได้อื่นๆ:  
  สถานที่ทำงานเดิม (กรณีทำงานในสถานที่ปัจจุบันต่ำกว่า 6 เดือน)
ชื่อบริษัท:  
ตำแหน่ง:
หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ทำงาน):  
ต่อ:  
อายุงาน (ปี):  
อายุงาน (เดือน):  
  รายละเอียดทางการเงิน
หมายเลขบัตรเครดิต: 4555455545554555 
ชนิดของบัตรเครดิต: วีซ่า 
บัตรหมดอายุ (เดือน): กันยายน 
บัตรหมดอายุ (ปี): 2560 
ชื่อธนาคารที่ออกบัตร: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
หมายเลขบัญชีออมทรัพย์: 123456789 
สาขา: แคปปิตอลทาวเวอร์ 
  วันที่ชำระค่างวด
วันที่ชำระค่างวด : วันที่ 5 
  ข้อมูลสินเชื่อเงินสดที่ท่านต้องการ
ต้องการขอใช้บริการ สินเขื่อเงินสด: สมัครบัตร 
จำนวนเงิน:  
ระยะเวลาชำระ (เดือน):
  ข้อมูลการรับสินเชื่อ
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
สาขา : แคปปิตอลทาวเวอร์ 
ประเภทบัญชี: Savings 
เลขที่บัญชี: 123456789 
  คุณไม่อนุญาตให้เรา เปิดเผยข้อมูลข้างต้นของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอ สินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์
Disclosure: ใช่ 
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข