สนใจให้ติดต่อกลับเพื่อสมัคร บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ หรือแนะนำผลิตภัณฑ์

บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัมบัตรศรีเฟิร์สช้อยส์ คาร์ด

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครบัตร
  • อายุระหว่าง 20-60 ปี
  • อายุการทำงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
  • รายได้ตั้งแต่ 10,000-14,999 บาท สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ คาร์ด
  • รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม คาร์ด